etylen glicol + na

Bạn đang xem: etylen glicol + na

Hỗn ăn ý T bao gồm etylen glicol và glixerol. Cho a mol T thuộc tính với Na dư, thu được một,3a mol khí H2. Dung dịch chứa chấp m gam T hòa tan vừa vặn đầy đủ 1,96 gam Cu(OH)2, chiếm được hỗn hợp màu xanh da trời lam. Giá trị của m là

A. 3,08.

B. 4,92.

C. 4,32.

D. 3,20.

Đáp án D

HD: ♦ Phản ứng Na dư: C2H4(OH)2 + 2Na → C2H4(ONa)2 + H2↑.

C3H5(OH)3 + 3Na → C3H5(ONa)3 + 1,5H2↑.

giải hệ a mol T + Na dư thu 1,3a mol H2 ⇒ nC2H4(OH)2 = 0,4a mol; nC3H5(OH)3 = 0,6a mol.

♦ phản xạ hòa tan Cu(OH)2:

540177[LG].png

Theo ê nCu(OH)2 = 0,02 mol ⇒ nT = 0,04 mol = a. Thay lại có

nC2H4(OH)2 = 0,016 mol; nC3H5(OH)3 = 0,024 mol.

⇒ m = mT = 0,016 × 62 + 0,024 × 92 = 3,đôi mươi gam. Chọn đáp án D. ♠.


Phạm Hải Yến 2x+3y=2.6a vậy ạ???

1 Trả điều . 27/04/2021

Chồng của chị ấy Thư câu này còn có cơ hội gì xử lí thời gian nhanh k ạ ghi chép pt tốn thời hạn quá ạ

7 Trả điều . 10/03/2021

phan mai phương chính rồi minh nhầm

. 11/04/2019

Xem thêm: nh3+co2

En Quy Ti Sai chổ nào thế quý khách ?

. 10/04/2019

phan mai phương Bài này mod giải sai rồi

. 10/04/2019

En Quy Ti Có bài giải phía bên trên r mà

. 03/03/2018

Nguyễn Văn Thuần Mod giải hộ bài xích này đi

. 03/03/2018

Lê Huy Khang metanol tao hận mầy

. 21/12/2017

kĩ thuật cơ khí không lẽ nên ghi chép PT rời khỏi lâu lắm ạ

. 17/09/2017

kĩ thuật cơ khí sao lại sở hữu 2x+3y=2,6a vây mod

. 17/09/2017

THẦN CHẾT mod giải khó khăn hiểu quá ạ,theo đòi em thì thực hiện thế này
Pt: C2H4(OH)2 + Na -> C2H4(ONa)2 + H2
2C3H5(OH)3 +6Na ->2C3H5(ONa)3 +3H2
lập hệ pt bịa đặt số mol C2H6O2 là x C3H8O3 là y
2x+3y=2,6a
x+y=a giải rời khỏi x=0,4a y=0,6a
a=2nCu(OH)2 = 2*1.96/98= 0.04 nên suy rời khỏi x,hắn và lượng ạ

. 02/08/2017

THẦN CHẾT em thực hiện rời khỏi kj nãy rồi ạ

. 02/08/2017

Chiến Thắng Bản Thân em coi cmt anh bên trên coi vẫn hiểu ko em?

. 02/08/2017

THẦN CHẾT câu này làm thế nào vậy ạ

. 02/08/2017

nguyễn thị quỳnh trang câu này làm thế nào phía trên . 21/7/2017

. 21/07/2017

Xem thêm: so2+cl2