etilen + br2

C2H4 + Br2 → C2H4Br2 được mamnonvinschool.edu.vn biên soạn là phương trình phản xạ Lúc dẫn khí etilen qua chuyện hỗn hợp Brom được màu sắc domain authority cam, tiếp sau đó phản xạ làm mất đi màu sắc hỗn hợp. Hy vọng tư liệu này sẽ hỗ trợ ích mang lại chúng ta học viên nhập quy trình thực hiện bài xích tập dượt. Mời chúng ta xem thêm.

1. Phương trình phản xạ nằm trong của etilen với hỗn hợp Brom

Bạn đang xem: etilen + br2

CH2 = CH2 + Br2 → Br – CH2 – CH2 – Br 

Etilen            Brom                Đi brommetan

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

2. Cách tổ chức thử nghiệm etilen với hỗn hợp Brom

Dẫn khí etilen qua chuyện hỗn hợp brom được màu sắc domain authority cam

3. Hiện tượng nhận thấy etilen với hỗn hợp Brom

Dung dịch brom đã trở nên mất mặt mùa

4. Bài tập dượt áp dụng liên quan

Câu 1. Phản ứng đặc thù của khí etilen là

A. phản xạ cháy.

B. phản xạ thế.

C. phản xạ nằm trong.

D. phản xạ phân bỏ.

Đáp án C

Câu 2. Trong chống thử nghiệm, người tớ đun rượu etylic với hóa học xúc tác là H2SO4 quánh, ở sức nóng chừng 170°C nhằm pha trộn khí X. Khí X là

A. Cl2.

B. CH4.

C. C2H4.

D. C2H2.

Đáp án C

Câu 3. Đốt cháy trọn vẹn 5,6 lít khí etilen ở đktc nhớ dùng lượng oxi (ở đktc) là

A. 11,2 lít.

B. 16,8 lít.

C. 22,4 lít.

D. 33,6 lít.

Đáp án B

Câu 4. Trùng phù hợp 1 mol etilen (với hiệu suất 100 %) ở ĐK phù hợp thì chiếm được lượng polietilen là

A. 7 gam.

B. 14 gam.

C. 28 gam.

D. 56 gam.

Đáp án C

Câu 5. Khí metan đem lẫn lộn một lượng nhỏ khí etilen. Để chiếm được metan tinh ranh khiết, tớ dẫn láo lếu phù hợp khí qua

A. hỗn hợp brom.

Xem thêm: naalo2 ra al

B. hỗn hợp phenolphtalein.

C. hỗn hợp axit clohidric.

D. hỗn hợp nước vôi nhập.

Đáp án A

Câu 6. Etilen đem những đặc điểm chất hóa học sau:

A. Tham gia phản xạ nằm trong, phản xạ trùng khớp, phản xạ với dung dịch tí và phản xạ cháy.

B. Chỉ nhập cuộc phản xạ thế và phản xạ với hỗn hợp dung dịch tím.

C. Chỉ nhập cuộc phản xạ cháy.

D. Chỉ nhập cuộc phản xạ nằm trong, phản xạ trùng khớp, ko nhập cuộc phản xạ cháy.

Đáp án A

Câu 7.  Hỗn phù hợp khí X bao gồm H2 và C2H4 đem tỉ khối đối với He là 3,75. Dẫn X trải qua Ni đun rét, chiếm được láo lếu phù hợp khí Y đem tỉ khối đối với He là 5. Hiệu suất của phản xạ hidro hóa là?

A. 20%

B. 25%

C. 50%

D. 40%

Đáp án C

Giả sử lấy 1 mol láo lếu phù hợp X.

Gọi x, hắn theo lần lượt là số mol của H2, C2H4

Ta đem theo đòi fake sử

→ x + hắn = 1 (1)

MX= (28x + 2y)/(x + y) = 3,75.4 (2)

Từ (1) và (2) → x = hắn = 0,5 mol

Hiệu suất tính theo đòi H2 hoặc C2H4 đều như nhau

Áp dụng công thức:

MX/MY = nY/nX → nY = (nX.MX)/MY = (1.3,75.4)/5.4= 0,75

→ nH2 phản ứng = ngiảm = 1 – 0,75 = 0,25 mol

→ H = 0,25/0,5.100% = 50%

Đáp án nên chọn là: C

…………………….

Trên phía trên mamnonvinschool.edu.vn đã mang cho tới chúng ta cỗ tư liệu vô cùng hữu ích C2H4 + Br2 → C2H4Br2. Để đem thành phẩm cao hơn nữa nhập học hành, mamnonvinschool.edu.vn xin xỏ trình làng cho tới chúng ta học viên tư liệu Chuyên đề Toán 9, Chuyên đề Vật Lí 9, Lý thuyết Sinh học tập 9, Giải bài xích tập dượt Hóa học tập 9, Tài liệu học hành lớp 9 nhưng mà mamnonvinschool.edu.vn tổ hợp và đăng lên.

Ngoài đi ra, mamnonvinschool.edu.vn đang được xây dựng group share tư liệu học hành trung học cơ sở không tính phí bên trên Facebook: Luyện ganh đua lớp 9 lên lớp 10. Mời chúng ta học viên nhập cuộc group, nhằm rất có thể sẽ có được những tư liệu tiên tiến nhất.

Xem thêm: baco3 ra bao