dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ

Câu hỏi:

22/03/2020 94,778

Chọn đáp án A

Bạn đang xem: dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím hóa đỏ

- Dung dịch axit thực hiện quỳ tím đem quý phái red color.

⇒ Dung dịch HCl thực hiện quỳ tím đem đỏ

- Dung dịch K2SO4 và NaCl ko thực hiện quỳ tím thay đổi màu.

- Dung dịch KOH thực hiện quỳ tím đem quý phái blue color.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu này tại đây đúng lúc rằng về việc năng lượng điện li

A. Sự năng lượng điện li là sự việc hòa tan một hóa học nhập nước trở thành dung dịch

B. Sự năng lượng điện li là sự việc phân li một hóa học bên dưới ứng dụng của dòng sản phẩm năng lượng điện.

C. Sự năng lượng điện li là sự việc phân li một hóa học trở thành ion dương và ion âm Khi hóa học bại liệt tan nội địa hoặc ở hiện trạng rét chảy

D. Sự năng lượng điện li thực ra là quy trình lão hóa - khử

Câu 2:

Dung dịch hóa học này tại đây (có nằm trong nồng độ) dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng nhất

A. K2SO4

B. KOH

C. NaCl

D. KNO3

Câu 3:

Các hỗn hợp axit, bazơ, muối bột dẫn năng lượng điện được là vì nhập hỗn hợp của bọn chúng đem các 

A. ion trái khoáy dấu

B. anion (ion âm).

Xem thêm: i have never seen such beautiful pictures before

C. cation (ion dương).

D. chất

Câu 4:

Cho những muối bột sau: NaHSO4, NaHCO3, Na2SO4, Fe(NO3)2. Số muối bột nằm trong loại muối bột axit là

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 5:

Các hỗn hợp NaCl, HCl, CH3COOH, H2SO4 đem nằm trong mật độ mol, hỗn hợp đem pH nhỏ nhất là

A. HCl

B. CH3COOH

C. NaCl

D. H2SO4

Câu 6:

Trong hỗn hợp axit nitric (bỏ qua quýt sự phân li của H2O) đem những thành phần nào

A. H+, NO3-

B. H+, NO3-, H2O

C. H+, NO3-, HNO3

Xem thêm: sinh sản hữu tính là gì

D. H+, NO3-, HNO3, H2O