dung dịch chất nào sau đây hòa tan được aloh3

Câu hỏi:

24/02/2020 73,779

A. H2SO4.

Bạn đang xem: dung dịch chất nào sau đây hòa tan được aloh3

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Nung rét Fe(OH)3 cho tới lượng ko thay đổi, nhận được hóa học rắn là

A. Fe3O4.

B. Fe.

C. FeO.

D. Fe2O3.

Câu 2:

Tiến hành những thử nghiệm sau:

(a) Cho gang tính năng với hỗn hợp H2SO4 loãng.

(b) Cho Fe tính năng với hỗn hợp Fe(NO3)3.

(c) Cho Al tính năng với hỗn hợp láo lếu phù hợp bao gồm HCl và CuSO4.

(d) Cho Fe tác dung với hỗn hợp Cu(NO3)2.

(e) Cho Al và Fe tính năng với khí Cl2 thô.

Trong những thử nghiệm bên trên, số thử nghiệm đem hiện tượng lạ làm mòn năng lượng điện chất hóa học là

A. 4.

B. 2.

C. 5.

D. 3.

Câu 3:

Hợp hóa học H2NCH2COOH mang tên là

A. valin.

B. lysin.

C. alanine.

Xem thêm: trắc nghiệm công nghệ 11 bài 15

D. glyxin.

Câu 4:

Hỗn phù hợp X bao gồm Al2O3, Ba, K (trong tê liệt oxi lúc lắc 20% lượng của X). Hòa tan trọn vẹn m gam X vô nước dư, nhận được hỗn hợp Y và 0,022 mol khí H2. Cho kể từ từ cho tới không còn hỗn hợp bao gồm 0,018 mol H2SO4 và 0,038 mol HCl vô Y, nhận được hỗn hợp Z (chỉ chứa chấp những muối hạt clorua và sunfat trung hòa) và 2,958 gam láo lếu phù hợp kết tủa. Giá trị của m là

A. 3,912.

B. 3,090.

C. 4,422.

D. 3,600.

Câu 5:

Kim loại này tại đây có tính cứng cao nhất?

A. Ag.

B. Al.

C. Cr.

D. Fe.

Câu 6:

Cho những tuyên bố sau:

(a) Phản ứng thế brom vô vòng thơm ngát của anilin dễ dàng rộng lớn benzen.

(b) Có nhì hóa học cơ học đơn chức, mạch hở đem nằm trong công thức C2H4O2.

(c) Trong phân tử, những amino axit đều có duy nhất một group NH2 và một group COOH.

(d) Hợp hóa học H2N-CH2-COO-CH3 tính năng được với hỗn hợp NaOH và hỗn hợp HCl.

(e) Thủy phân trọn vẹn tinh ma bột và xenlulozơ đều nhận được glucozơ.

(g) Mỡ động vật hoang dã và dầu thực vật đựng được nhiều hóa học rộng lớn.

Số tuyên bố chính là

A. 6.

B. 3.

C. 4.

Xem thêm: soạn văn 7 người đàn ông cô độc giữa rừng

D. 5.