đun nóng tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng sẽ thu được

Câu hỏi:

27/08/2019 60,358

D. glucozo

Bạn đang xem: đun nóng tinh bột trong dung dịch axit vô cơ loãng sẽ thu được

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án D

Tinh bột bao gồm những gốc α – glucozơ link cùng nhau nên những lúc thủy phân vô hỗn hợp axit loãng tiếp tục tớ nhận được glucozơ.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đấy là đúng?

A. Glucozơ bị khử bởi vì hỗn hợp AgNO3 vô NH3

B. Amilopectin sở hữu cấu tạo mạch phân nhánh

C. Saccarozơ làm mất đi thuốc nước brom

D. Xenlulozơ sở hữu cấu tạo mạch phân nhánh

Câu 2:

Tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, mantozơ đều phải sở hữu kỹ năng nhập cuộc phản ứng

A. hòa tan Cu(OH)2

B. thủy phân

C. tráng gương

D. trùng ngưng

Câu 3:

Cho những chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic và anđehit axetic.Trong những hóa học bên trên, số hóa học vừa phải sở hữu kỹ năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc vừa phải sở hữu kỹ năng với Cu(OH)2 ở ĐK thông thường là

A. 5

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 4:

Phát biểu nào là tại đây đúng?

A. Saccarozơ sở hữu kỹ năng nhập cuộc phản xạ tráng bạc

Xem thêm: cách giải bất phương trình bậc 2

B. Hiđro hóa trọn vẹn glucozo bởi vì H2 (Ni, t0) nhận được sobitol.

C. Thủy phân trọn vẹn xenlulozơ vô hỗn hợp H2SO4 đun giá buốt nhận được fructozơ.

D. Tinh bột hòa tan đảm bảo chất lượng nội địa và etanol

Câu 5:

Cho những tuyên bố sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là hóa học rắn sở hữu vị ngọt, dễ dàng tan nội địa.

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit.

(c) Trong hỗn hợp, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo nên phức blue color lam.

(d) Khi thủy phân trọn vẹn láo lếu phù hợp bao gồm tinh nghịch bột và saccarozơ vô môi trường thiên nhiên axit, chỉ nhận được một loại monosaccarit.

(e) Khi đun giá buốt glucozơ (hoặc fructozơ) với hỗn hợp AgNO3 vô NH3 nhận được Ag.

(f) Glucozơ và saccarozơ đều ứng dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo nên sobitol.

Số tuyên bố trúng là

A. 4

B. 3

C. 6

D. 5

Câu 6:

So sánh đặc điểm của glucozơ, tinh nghịch bột, saccarozơ, xenlulozơ.

(1) Cả 4 hóa học đều dễ dàng tan nội địa và đều phải sở hữu những group -OH.

(2) Trừ xenlulozơ, sót lại glucozơ, tinh nghịch bột, saccarozơ đều hoàn toàn có thể nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

(3) Cả 4 hóa học đều bị thủy phân vô môi trường thiên nhiên axit.

(4) Khi nhóm cháy trọn vẹn 4 hóa học bên trên đều nhận được số mol CO2 và H2O cân nhau.

(5) Cả 4 hóa học đều là những hóa học rắn, white color.

Trong những đối chiếu bên trên, số đối chiếu ko trúng là

A. 4

B. 3

C. 5

Xem thêm: độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

D. 2