đồng phân của glucozơ

Câu hỏi:

12/08/2019 67,477

Bạn đang xem: đồng phân của glucozơ

B. Fructozơ

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Chọn đáp án B

Lưu ý: Đồng phân là những hóa học chất cơ học đem nằm trong công thức phân tử tuy nhiên kết cấu không giống nhau nên đặc thù chất hóa học không giống nhau.

Glucozơ và frructozơ đều phải sở hữu công thức phân tử là C6H12O6

Xenlulozơ: (C6H10O5)n

Saccarozơ: C6H12O6.

Sobitol: C6H14O6

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Saccarozo rất có thể tính năng với những hóa học này sau đây

A. H2/Ni,to; AgNO3/NH3

B. Cu(OH)2, H2SO4 loãng

C. H2SO4 loãng rét, H2/Ni,to

D. Cu(OH)2; AgNO3/NH3

Câu 2:

Sản phẩm ở đầu cuối Khi thủy phân tinh anh bột là

A. glucozơ.

B. xenlulozơ.

C. fructozơ.

D. saccarozơ

Câu 3:

Nhận xét này tại đây không đúng?

A. Glucozơ tan chất lượng tốt nội địa và đem vị ngọt

B. Đừng Glucozơ ko ngọt vì chưng đàng saccrozơ

Xem thêm: nh3 ra al(oh)3

C. Frucozơ đem năng lực nhập cuộc phản xạ tráng bạc.

D. Xenlulozơ bị thủy phân vì chưng hỗn hợp NaOH tạo ra glucozơ.

Câu 4:

Chất này tại đây nằm trong loại chuồn saccarit?

A. Tinh bột.

B. Xenlulozơ.

C. Fructozơ.

D. Saccarozơ.

Câu 5:

Miếng quả chuối xanh tính năng với hỗn hợp iot mang lại màu xanh da trời bởi quả chuối xanh đem chứa

A. tinh anh bột

B. xenlulozo

C. glucozo

D. saccarozo

Câu 6:

Phát biểu này tại đây không đúng ?

A. Tinh bột đem phản xạ thủy phân.

B. Tinh bột mang lại phản xạ màu sắc với hỗn hợp iot.

C. Tinh bột ko mang lại phản xạ tráng gương.

D. Tinh bột tan chất lượng tốt nội địa giá tiền.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK