dòng điện trong chất điện phân

I. Bản hóa học dòng điện trong chất điện phân

1. Thuyết năng lượng điện li

Bạn đang xem: dòng điện trong chất điện phân

Trong hỗn hợp, những hợp ý Hóa chất như axit, bazơ và muối bột bị phân li (một phần hoặc toàn bộ) trở nên những nguyên vẹn tử (hoặc group nguyên vẹn tử) tích năng lượng điện gọi là ion; ion rất có thể vận động tự tại nhập hỗn hợp và trở nên phân tử vận chuyển năng lượng điện.

Video tế bào phỏng truyền dẫn năng lượng điện phân

2. Bản hóa học dòng điện trong chất điện phân

- Dòng năng lượng điện nhập hóa học năng lượng điện phân là loại ion dương và ion âm vận động được đặt theo hướng theo đuổi hai phía ngược nhau.

+ Ion dương chạy về phía catôt nên gọi là cation

+ Ion âm chạy về phía anôt nên gọi là anion.

- Dòng năng lượng điện nhập hóa học năng lượng điện phân không những vận chuyển năng lượng điện lượng mà còn phải vận chuyển cả vật hóa học (theo nghĩa hẹp) theo đuổi. Tới năng lượng điện rất rất chỉ mất êlectron rất có thể lên đường tiếp, còn lượng vật hóa học lưu lại ở năng lượng điện rất rất, phát sinh hiện tượng lạ năng lượng điện phân.

- Chất năng lượng điện phân ko dẫn năng lượng điện đảm bảo chất lượng bởi vì sắt kẽm kim loại.

II. Các hiện tượng lạ ra mắt ở năng lượng điện rất rất. Hiện tượng dương rất rất tan

Ta xét cụ thể những gì xẩy ra ở năng lượng điện rất rất của bình năng lượng điện phân hỗn hợp CuSO4 sở hữu năng lượng điện rất rất bằng đồng nguyên khối bình năng lượng điện phân này nằm trong loại đơn giản và giản dị nhất, vì như thế hóa học tan là muối bột của sắt kẽm kim loại dùng để năng lượng điện rất rất (trường hợp ý này là đồng)

Khi dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua quýt, cation Cu2+ chạy về catôt, về nhận electron kể từ mối cung cấp năng lượng điện tiếp cận. Ta sở hữu ở những năng lượng điện cực:

+ Tại catốt: Cu2+ + 2e- → Cu

+ Tại anốt: Cu → Cu2+ + 2e-

Khi anion (SO4)2- chạy về anôt, nó kéo ion Cu2+ nhập hỗn hợp. Như vậy, đồng ở anôt tiếp tục tan dần dần nhập vào hỗn hợp. Đó là hiện tượng lạ dương rất rất tan.

Vậy:

- Các ion vận động về những năng lượng điện rất rất rất có thể thuộc tính với hóa học thực hiện năng lượng điện rất rất hoặc với dung môi tạo ra những phản xạ chất hóa học gọi là phản xạ phụ nhập hiện tượng lạ năng lượng điện phân.

- Hiện tượng dương rất rất tan xẩy ra Khi những anion tiếp cận anot kéo những ion sắt kẽm kim loại của năng lượng điện rất rất nhập vào hỗn hợp.

III. Các ấn định luật Fa-Ra-Đây

Vì dòng điện trong chất điện phân vận chuyển năng lượng điện lượng cùng theo với vật hóa học (theo nghĩa hẹp) nên lượng hóa học tiếp cận năng lượng điện cực:

Xem thêm: tác động của gió mùa đông bắc mạnh nhất ở

- Tỉ lệ thuận với năng lượng điện lượng chạy qua quýt bình năng lượng điện phân

- Tỉ lệ thuận với khố lượng của ion (hay lượng mol nguyên vẹn tử A của yếu tố tạo ra ion ấy);

- Tỉ lệ nghịch tặc với năng lượng điện của ion (hay hoá trị n của yếu tố dẫn đến ion ấy)

1. Định luật Fa-ra-đây loại nhất

Khối lượng vật hóa học được giải tỏa ở năng lượng điện rất rất của bình năng lượng điện phân tỉ lệ thành phần thuận với năng lượng điện lượng chạy qua quýt bình đó

                      m = kq

k gọi là đương lượng năng lượng điện hoá của hóa học được giải tỏa ở năng lượng điện rất rất.

2. Định luật Fa-ra-đây loại hai

Đương lượng năng lượng điện hoá k của một yếu tố tỉ lệ thành phần với đương lượng gam \( \frac{A}{n}\) của yếu tố cơ. Hệ số tỉ lệ thành phần là \( \frac{1}{F}\), nhập cơ F gọi là số Fa-ra-đây

                     k = \( \frac{1}{F}\).\( \frac{A}{n}\)

Thí nghiệm đã cho chúng ta thấy, nếu như I tính bởi vì ampe, t tính bởi vì giây thì:

                      F = 96 494 C/mol

* Kết hợp ý nhị ấn định luật Fa-ra-đây, tớ được công thức Fa-ra-đây: 

                      m = \( \frac{1}{F}\).\( \frac{A}{n}\).It

m là lượng hóa học được giải tỏa ở năng lượng điện rất rất, tính bởi vì gam.

IV. Ứng dụng của hiện tượng lạ năng lượng điện phân

Một số phần mềm của hiện tượng lạ năng lượng điện phân:

- Điều chế hoá chất: pha chế clo, hiđrô và xút nhập công nghiệp hoá hóa học.

- Luyện kim: người tớ nhờ vào hiện tượng lạ dương rất rất tan nhằm tinh luyện sắt kẽm kim loại. Các sắt kẽm kim loại như đồng, nhôm, magiê và nhiều hoá hóa học được điều thẳng bởi vì cách thức năng lượng điện phân

Xem thêm: mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm

- Mạ điện: người tớ sử dụng cách thức năng lượng điện phân nhằm phủ một tấm sắt kẽm kim loại ko han gỉ như crôm, niken, vàng, bạc... lên những dụng cụ bởi vì sắt kẽm kim loại không giống.

Sơ vật trí tuệ về dòng điện trong chất điện phân