dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

Câu hỏi:

09/10/2019 132,130

A. sao mang đến kể từ ngôi trường chạm màn hình với chiều ngăn chặn sự trở nên thiên kể từ thông ban sơ qua quýt mạch.

Bạn đang xem: dòng điện cảm ứng trong mạch kín có chiều

Đáp án chủ yếu xác

C. sao mang đến kể từ ngôi trường chạm màn hình luôn luôn nằm trong chiều với kể từ ngôi trường ngoài.

D. sao mang đến kể từ ngôi trường chạm màn hình luôn luôn ngược hướng với kể từ ngôi trường ngoài.

Đáp án A

Dòng năng lượng điện chạm màn hình nhập mạch kín với chiều sao mang đến kể từ ngôi trường chạm màn hình với chiều ngăn chặn sự trở nên thiên kể từ thông ban sơ qua quýt mạch.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Suất năng lượng điện động tự động cảm của mạch năng lượng điện tỉ trọng với

A. kể từ thông cực lớn qua quýt mạch.

B. kể từ thông rất rất đái qua quýt mạch.

C. năng lượng điện trở của mạch.

D. vận tốc trở nên thiên độ mạnh loại năng lượng điện qua quýt mạch.

Câu 2:

Định luật Lenxo là hệ trái ngược của toan luật bảo toàn

A. loại năng lượng điện.

B. động lượng.

C. tích điện.

D. năng lượng điện.

Câu 3:

Một diện tích S S bịa đặt nhập kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B, góc thân thích vectơ chạm màn hình kể từ và vectơ pháp tuyến của mặt S là α. Từ trải qua diện tích S S được xem theo dõi công thức:

A. Ф = BStanα.

Xem thêm: bài vội vàng ngữ văn 11

B. Ф = BSsinα.

C. Ф = BScosα.

D. Ф = BScotanα.

Câu 4:

Theo toan luật Lenxo, loại năng lượng điện cảm ứng

A. với chiều sao mang đến kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn nguyên vẹn nhân thực hiện mạch năng lượng điện hoạt động.

B. xuất hiện tại khi nhập quy trình mạch kín hoạt động luôn luôn với bộ phận véc tơ vận tốc tức thời vuông góc với đàng mức độ kể từ.

C. xuất hiện tại nhập quy trình mạch kín hoạt động luôn luôn với bộ phận véc tơ vận tốc tức thời tuy vậy song với đàng mức độ kể từ.

D. với chiều sao mang đến kể từ ngôi trường của chính nó ngăn chặn nguyên vẹn nhân sinh rời khỏi nó.

Câu 5:

Khi kể từ trải qua một sườn chão dẫn với biểu thức ϕ = ϕ0cos(ωt +π2) thì nhập sườn chão xuấthiện một suất năng lượng điện động chạm màn hình với biểu thức e = E0cos(ωt +ϕ).  Biết Ф0, E0 và ω là những hằng số dương. Giá trị của j

A. -π2 rad

B. 0 rad

C. π2 rad

D. π rad

Câu 6:

Muốn thực hiện rời tổn hao vì thế lan sức nóng của loại năng lượng điện Fuco tạo nên bên trên khối sắt kẽm kim loại, người tớ thường:

A. phân tách khối sắt kẽm kim loại trở thành nhiều lá sắt kẽm kim loại mỏng tanh ghép cơ hội năng lượng điện cùng nhau.

B. tô phủ lên khối sắt kẽm kim loại một tờ tô cơ hội năng lượng điện.

C. đúc khối sắt kẽm kim loại không tồn tại phần trống rỗng bên phía trong.

Xem thêm: các khái niệm dùng để mô tả các yếu tố nào sẽ tạo thành mô hình dữ liệu quan hệ

D. tăng cường mức độ dẫn năng lượng điện mang đến khối sắt kẽm kim loại.