đối với sự lan truyền sóng điện từ thì

Đối với việc Viral sóng năng lượng điện kể từ thì :

Bạn đang xem: đối với sự lan truyền sóng điện từ thì

A. vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường và cec tơ chạm màn hình kể từ luôn luôn vuông góc với phương truyền sóng

B. vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường và cec tơ chạm màn hình kể từ luôn luôn nằm trong phương với phương truyền sóng

C. vec tơ chạm màn hình kể từ nằm trong phương với phương truyền sóng còn vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường vuông góc với vec tơ chạm màn hình từ

D. vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường nằm trong phương với phương truyền sóng còn vec tơ chạm màn hình kể từ vuông góc với vec tơ độ mạnh năng lượng điện trường

Đáp án A

Sách cỗ đề minh hoạ ôn đua trung học phổ thông 2024 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa Moonbook 200.000đ 109.000đ
Sở đề minh họa môn Vật lý 2024, sách ôn đua trung học phổ thông vương quốc, luyện đề đua ĐH lý lớp 12 Moonbook 200.000đ 159.000đ
Sách Tổng ôn cơ vật lý lớp 12 ôn đua thpt vương quốc bạn dạng tiên tiến nhất moonbook 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: o2 trong quang hợp được sinh ra từ phản ứng nào

Sách ID cơ vật lý, PRO S ôn đua thpt vương quốc 2024, tổng ôn cơ vật lý lớp 12 giành riêng cho 2k6 Moonbook

599.000đ 900.000đ

XEM THÊM SÁCH ID

Sách cỗ đề minh hoạ ôn đua trung học phổ thông 2024 môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Anh, Văn, Sử, Địa Moonbook 200.000đ 109.000đ
Sở đề minh họa 2024 môn Tiếng Anh cô Trang Anh, Sách ID luyện đề đua trắc nghiệm thpt vương quốc moonbook 200.000đ 159.000đ
Tiếng anh cho tất cả những người chính thức Moonbook 200.000đ 149.000đ

Xem thêm: thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo thu được

Sách Tổng ôn ngữ pháp Tiếng anh cô Trang Anh bạn dạng tiên tiến nhất Moonbook

200.000đ 179.000đ

XEM THÊM SÁCH ID