điện trở của dây đốt nóng

Câu hỏi:

05/10/2019 45,265

A. Phụ nằm trong năng lượng điện trở suất của vật tư dẫn năng lượng điện thực hiện thừng châm nóng  

Bạn đang xem: điện trở của dây đốt nóng

B. Tỉ lệ thuận với chiều lâu năm thừng châm nóng  

C. Tỉ lệ nghịch tặc với thiết diện thừng châm nóng  

D. Cả 3 đáp án trên

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đâu là vật dụng loại năng lượng điện – nhiệt?  

A. Bàn là điện  

B. Nồi cơm trắng điện  

C. ấm điện  

D. cả 3 đáp án trên

Câu 2:

Yêu cầu kinh nghiệm của thừng châm giá là:  

A. Cân vì chưng vật tư dẫn năng lượng điện đem năng lượng điện trở suất lớn  

B. Chịu được nhiệt độ chừng cao  

C. Cả A và B đều đúng  

D. Cả A và B đều sai

Câu 3:

Số liệu kinh nghiệm của bàn là có:  

A. Điện áp lăm le mức  

Xem thêm: phương trình nào sau đây là phương trình bậc nhất một ẩn

B. Công suất lăm le mức  

C. Cả A và B đều đúng  

D. Đáp án khác

Câu 4:

Có bao nhiêu đòi hỏi kinh nghiệm của thừng châm nóng?  

A. 2  

B. 3  

C. 4  

D. 5

Câu 5:

Cấu tạo ra bàn là đem bao nhiêu phần tử chính?  

A. 2  

B. 3  

C. 4  

D. 5

Câu 6:

Cấu tạo ra vỏ bàn là bao gồm bao nhiêu phần?  

A. 1  

B. 2  

C. 3  

Xem thêm: số đồng phân este ứng với công thức phân tử c 4 h 8 o2 là

D. 4