diện tích khối chóp

Ibaitap: Qua bài bác Công thức tính: [Diện Tích] [Thể tích] Hình Chóp nằm trong tổ hợp lại những kỹ năng về hình chóp và chỉ dẫn điều giải cụ thể bài bác tập luyện vận dụng.

Bạn đang xem: diện tích khối chóp

I. HÌNH CHÓP LÀ GÌ?

Trong hình học tập không khí, hình chóp là khối nhiều diện nhập cơ xuất hiện lòng của hình là nhiều giác lồi. Các mặt mũi mặt là những tam giác sở hữu công cộng một đỉnh, trên đây đó là đỉnh của hình chóp.

Tính hóa học của hình chóp là:

 • Đường trực tiếp trải qua một đỉnh và vuông góc với mặt mũi bằng phẳng lòng ứng được gọi là đàng cao của hình chóp.
 • Tên gọi của hình chóp được phụ thuộc vào nhiều giác mặt mũi đáy: Hình chóp tam giác sở hữu lòng là hình tam giác, hình chóp tứ giác sở hữu lòng là hình tứ giác, hình chóp ngũ giác sở hữu lòng là hình ngũ giác…
 • Nếu hình chóp sở hữu những cạnh bên phù hợp với mặt mũi lòng những góc đều bằng nhau hoặc những cạnh bên đều bằng nhau thì chân đàng cao của hình chóp đó là tâm đàng tròn xoe ngoại tiếp mặt mũi lòng hình chóp.
 • Nếu hình chóp sở hữu những mặt bên phù hợp với mặt mũi lòng những góc đều bằng nhau hoặc sở hữu các đàng cao của những mặt mũi bên xuất vạc từ là 1 đỉnh đều bằng nhau thì chân đàng cao là tâm đàng tròn xoe nội tiếp mặt mũi lòng hình chóp.
 • Nếu hình chóp sở hữu mặt bên hoặc mặt chéo vuông góc với mặt mũi bằng phẳng lòng thì đàng cao của hình chóp được xem là đàng cao của mặt mũi mặt hoặc mặt mũi chéo cánh cơ.

Ví dụ: Hình chóp tam giác sở hữu lòng là hình tam giác, hình chóp tứ giác sở hữu lòng là hình tứ giác, hình chóp ngũ giác sở hữu lòng là hình ngũ giác…

II. DIỆN TÍCH HÌNH CHÓP

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình chóp đứng như sau:

Ta sở hữu diện tích S xung xung quanh hình chóp tự nửa chu vi lòng hình chóp nhân với phỏng nhiều năm trung đoạn của hình chóp (trung đoạn là đàng cao khởi đầu từ đỉnh xuống trung điểm của một cạnh).

\(S_{xq}=p.d\)

Trong đó:

 • \(S_{xq}\): diện tích S xung xung quanh hình lăng trụ chóp.
 • p: nửa chu vi lòng hình chóp.
 • d: phỏng nhiều năm trung đoạn của hình chóp (trung đoạn là đàng cao xuất phát từ đỉnh xuống trung điểm của một cạnh).

Công thức tính diện tích S toàn phần hình chóp như sau:

Ta sở hữu diện tích S toàn phần hình chóp tự tổng của diện tích S xung xung quanh hình chóp cùng theo với diện tích S lòng hình chóp.

\(S_{tp}=S_{xq}+S_{đ}\)

Trong đó:

Xem thêm: co + al2 o3

 • \(S_{tp}\): diện tích S toàn phần hình chóp.
 • \(S_{xq}\): diện tích S xung xung quanh hình chóp.
 • \(S_{đ}\): diện tích S lòng hình chóp.

III. THỂ TÍCH HÌNH CHÓP 

Công thức tính thể tích hình chóp như sau:

Để tính thể tích hình chóp tớ lấy diện tích S lòng nhân với độ cao hình chop kể từ đỉnh xuống lòng tiếp sau đó nhân với 1/3.

\(V={1\over{3}}.S_{đ}.h\)

Trong đó:

 • V: thể tích hình chóp.
 • \(S_{đ}\): diện tích S lòng hình chóp.
 • h: độ cao hình chóp

IV. BÀI TẬP THAM KHẢO DIỆN TÍCH VÀ THỂ TÍCH HÌNH CHÓP

Ví dụ: Tính thể tích và diện tích S xung xung quanh của hình chóp tam giác S.ABC sở hữu △ABC vuông bên trên B, AH ∈ (SBC), AH ⊥(ABC) biết AB = 4a, BC = 3a, AC = 5a, SH= 6a.

Lời giải tham ô khảo:

Áp dụng công thức tính thể tích của hình chóp, tớ hoàn toàn có thể tích của hình chóp đang được cho tới là:

\(V={1\over{3}}.S_{đ}.h={1\over{3}}.6a.{1\over{2}}.4a.3a= 12a^3\)

Nửa chu vi lòng hình chóp S.ABC: p= (4a + 3a + 5a) : 2 = 6a

Áp dụng công thức tính diện tích S xung xung quanh hình chóp, tớ sở hữu diện tích S xung xung quanh hình chóp đang được cho tới là:

\(S_{xq}=p.d=6a.6a=36a^2\)

Xem thêm: cao ra ca(oh)2