điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt

Câu hỏi:

26/07/2019 68,985

A. Cực đại.        

Bạn đang xem: điểm bão hòa ánh sáng là cường độ ánh sáng tối đa để cường độ quang hợp đạt

Đáp án chủ yếu xác

C. Mức trung bình        

Đáp án A

Điểm bão hòa độ sáng là trị số độ sáng nhưng mà kể từ cơ độ mạnh quang đãng hợp ý ko gia tăng dù rằng độ sáng kế tiếp tăng → Điểm bão hòa độ sáng là độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang đãng hợp ý đạt độ quý hiếm cực lớn.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điểm bù độ sáng là độ mạnh độ sáng nhưng mà ở cơ, độ mạnh quang đãng hợp?

A. Lớn rộng lớn độ mạnh thở.

B. Cân bởi với độ mạnh thở.

C. Nhỏ rộng lớn độ mạnh thở.

D. Lớn hấp tấp gấp đôi độ mạnh thở.

Câu 2:

Điểm bù CO2 là độ đậm đặc CO2 đạt?

A. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang đãng hợp ý và độ mạnh thở cân nhau.

B. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang đãng hợp ý thấp rộng lớn độ mạnh thở.

C. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang đãng hợp ý to hơn độ mạnh thở.

D. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang đãng hợp ý và độ mạnh thở cân nhau.

Câu 3:

Những tuyên bố nào là đích trong những tuyên bố sau?

(1) Cường chừng độ sáng tăng dần dần tới điểm bão hòa thì độ mạnh quang đãng hợp ý tăng dần; kể từ điểm bão hòa trở lên đường, độ mạnh độ sáng tăng thì độ mạnh quang đãng hợp ý tách dần dần.

(2) Cây quang đãng hợp ý mạnh mẽ nhất ở miền độ sáng đỏ au tiếp sau đó là miền độ sáng xanh rì tím.

(3) Nồng chừng CO2 càng tăng thì độ mạnh quang đãng hợp ý càng tăng.

(4) Nồng chừng CO2 tăng dần dần tới điểm bão hòa thì độ mạnh quang đãng hợp ý tăng dần; kể từ điểm bão hòa trở lên đường, độ đậm đặc CO2 tăng thì độ mạnh quang đãng hợp ý tách dần dần.

(5) Khi nhiệt độ chừng tăng cho tới nhiệt độ chừng tối ưu thì độ mạnh quang đãng hợp ý tăng đặc biệt thời gian nhanh thông thường đạt cực lớn ở 25 - 35o C rồi tiếp sau đó giảm tốc mạnh.

Phương án vấn đáp đích là:

Xem thêm: skill 1 unit 7 lớp 8

A. (1) và (4).     

B. (1), (2) và (4).

C. (1), (2), (4) và (5).     

D. (1), (2), (3), (4) và (5).

Câu 4:

Nếu nằm trong độ mạnh phát sáng thì độ sáng đơn sắc red color sẽ sở hữu hiệu suất cao quang đãng hợp?

A. Kém rộng lớn độ sáng đơn sắc greed color tím.

B. phẳng phiu độ sáng đơn sắc greed color tím.

C. Lớn rộng lớn độ sáng đơn sắc greed color tím.

D. Nhỏ rộng lớn độ sáng đơn sắc greed color lam.

Câu 5:

Điểm bão hòa CO2 là độ đậm đặc CO2 đạt?

A. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang đãng hợp ý đạt ít nhất.

B. Tối thiểu nhằm độ mạnh quang đãng hợp ý đạt tối đa.

C. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang đãng hợp ý đạt tối đa.

D. Tối nhiều nhằm độ mạnh quang đãng hợp ý đạt tới mức tầm.

Câu 6:

Nhận quyết định nào là tại đây đúng?

A. Tại ĐK độ mạnh độ sáng thấp, tăng độ đậm đặc CO2 thuận lợi mang đến quang đãng hợp ý.

B. Tại ĐK độ mạnh độ sáng thấp, tách độ đậm đặc CO2 thuận lợi mang đến quang đãng hợp ý.

C. Tại ĐK độ mạnh độ sáng cao, tăng độ đậm đặc CO2 thuận lợi mang đến quang đãng hợp ý.

Xem thêm: đặc điểm nổi bật của địa hình vùng núi đông bắc là

D. Tại ĐK độ mạnh độ sáng cao, tách độ đậm đặc CO2 thuận tiện mang đến quang đãng hợp ý.