để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây

Câu hỏi:

14/01/2022 62,572

Bạn đang xem: để xóa một bản ghi ta thực hiện thao tác nào sau đây

A. Chọn Insert → Delete Record rồi lựa chọn Yes.

B. Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án trên thanh khí cụ rồi lựa chọn Yes.

C. Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án trên thanh khí cụ rồi lựa chọn Yes.

D. Cả A và B đều đích.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trong khi nhập tài liệu mang lại bảng, mong muốn xóa một bạn dạng ghi đang được lựa chọn, tớ tiến hành một trong những thao tác sau:

+ Chọn Insert → Delete Record rồi lựa chọn Yes

+ Nháy Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án trên thanh khí cụ rồi lựa chọn Yes

+ Ta bấm phím Delete bên trên keyboard.

Đáp án: D

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để thanh lọc đi ra list học viên “Nam” nhập lớp, tớ thực hiện:

A. Trên ngôi trường (Giới Tính) tớ nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

B. Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án , rồi gõ nhập chữ (“Nam”) bên trên ngôi trường (Giới Tính), tiếp sau đó nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

C. Trên ngôi trường (Giới Tính) tớ click con chuột vào trong 1 dù có mức giá trị là (Nam), rồi nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

D. Cả B và C đều đúng

Câu 2:

Trong khi nhập tài liệu mang lại bảng, mong muốn chèn thêm 1 bạn dạng ghi mới mẻ, tớ thực hiện: Insert  ...........

A. Record 

B. New Rows 

C. Rows 

D. New Record

Câu 3:

Để bố trí tài liệu ngôi trường nào là cơ hạn chế dần dần tớ lựa chọn hình tượng nào là sau đây?

A. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án  

Xem thêm: quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa

B. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án 

C. Biểu tượngLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

D. Biểu tượng Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

Câu 4:

Trong Access, mong muốn in tài liệu đi ra giấy má, tớ thực hiện

A. Edit – Print 

B. File – Print 

C. Windows – Print 

D. Tools – Print

Câu 5:

Cho những thao tác sau:

(1) Nháy nútLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

(2) Nháy nút Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 sở hữu đáp án

(3) Chọn dù sở hữu tài liệu cần thiết lọc

Trình tự động những thao tác nhằm tiến hành được việc thanh lọc theo gót dù tài liệu đang được lựa chọn là:

A. (3) → (1) → (2) 

B. (3) → (2) → (1) 

C. (3) → (1) 

D. (3) → (2)

Câu 6:

Cập nhật tài liệu là: 

A. Thay thay đổi tài liệu trong những bảng

B. Thay thay đổi tài liệu trong những bảng gồm: thêm thắt bạn dạng ghi mới mẻ, sửa đổi, xóa bạn dạng ghi 

C. Thay thay đổi cấu hình của bảng 

Xem thêm: số đồng phân este ứng với công thức phân tử c 4 h 8 o2 là

D. Thay thay đổi cơ hội hiển thị tài liệu nhập bảng