đề thi toán lớp 5




Bộ Đề ganh đua Toán lớp 5 học tập kì 1 & học tập kì hai năm học tập 2023 - 2024 cơ phiên bản, nâng lên với đáp án được những Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm tay nghề biên soạn và thuế tầm kể từ đề ganh đua của những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn quốc. Hi vọng với cỗ đề ganh đua Toán lớp 5 này sẽ hỗ trợ Thầy/Cô đạt thêm tư liệu chung học viên ôn luyện và đạt được điểm trên cao trong những bài bác ganh đua môn Toán lớp 5. Sở đề ganh đua Toán lớp 5 rất đầy đủ đề tham khảo quality đầu xuân năm mới, đề ganh đua thân ái kì, đề ganh đua học tập kì 1, học tập kì 2, những phiếu bài bác luyện, đề đánh giá vào cuối tuần. Mời quí Thầy/Cô và những em học viên tham lam khảo!

Bạn đang xem: đề thi toán lớp 5

Đề ganh đua Toán lớp 5 năm 2023 (có đáp án)

Xem thử

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ 110 Đề ganh đua Toán lớp 5 (cả năm) phiên bản word với điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận giáo án

Đề ganh đua Toán 5 Giữa kì 1

 • Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 với đáp án (15 đề)

 • Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì 1 nâng lên năm 2023 với đáp án (5 đề)

 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án năm 2023 (10 đề)
 • Bộ 25 Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa học tập kì một năm 2023 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa học tập kì một năm 2023 với quái trận (25 đề)
 • Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 bám theo Thông tư 22 với đáp án (5 đề)
 • Bộ 17 Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất
 • Bộ Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì một năm 2023 (15 đề)

Đề ganh đua Toán 5 Cuối Học kì 1

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 với đáp án (15 đề)

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 5 nâng lên năm 2023 với đáp án (5 đề)

 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (10 đề)
 • Bộ 10 đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2023 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 với quái trận (10 đề)
 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 5 bám theo Thông tư 22 với đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề ganh đua Học kì 1 Toán lớp 5 năm 2023 bám theo Thông tư 22 tinh lọc (19 đề)
 • Bộ Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì một năm 2023 (15 đề)

Đề ganh đua Toán 5 Giữa kì 2

 • Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 với đáp án (15 đề)

 • Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì 2 nâng lên năm 2023 với đáp án (5 đề)

 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 bám theo Thông tư 22 với đáp án (5 đề)
 • Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất
 • Đề ganh đua Giữa kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 bám theo Thông tư 22 với quái trận (10 đề)
 • Bộ Đề ganh đua Toán lớp 5 Giữa kì hai năm 2023 (15 đề)

Đề ganh đua Toán 5 Cuối Học kì 2

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 năm 2023 với đáp án (15 đề)

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 nâng lên năm 2023 với đáp án (5 đề)

 • Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 5 bám theo Thông tư 22 với đáp án (6 đề)
 • Bộ 15 Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 bám theo Thông tư 22 chuyên chở nhiều nhất
 • Bộ Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì hai năm 2023 (15 đề)

Đề ganh đua Toán 5 tổng hợp:

 • Bộ đề ganh đua Toán lớp 5 bám theo Thông tư 22
 • (mới) Bộ 60 Đề ganh đua Toán lớp 5 năm 2023
 • Top 70 Đề ganh đua Toán 5 Học kì một năm 2023 với đáp án

 • Top 40 Đề ganh đua Toán 5 Học kì hai năm 2023 với đáp án

Bài luyện vào cuối tuần Toán 5 (có đáp án)

 • Top 52 Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 1 với đáp án
 • Top 52 Bài luyện vào cuối tuần Toán lớp 5 Học kì 2 với đáp án

Ôn hè Toán lớp 5 lên 6

 • Ôn hè Toán lớp 5 lên lớp 6



Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Giữa học tập kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian trá thực hiện bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1: (1 điểm ) Chữ số 8 nhập số thập phân 95,824 có mức giá trị là:

Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 2: (1 điểm ) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) viết bên dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900     B. 3,09

C. 3,9     D. 3,90

Câu 3: (1 điểm) 3 phút trăng tròn giây = .......giây. Số viết lách nhập điểm chấm là:

A. 50     B. 320

C. 80     D. 200

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Viết những phân số, lếu số sau:

a/ Năm phần mươi...............................................................

b/ Sáu mươi chín phần trăm.........................

c/ Bốn mươi phụ vương phần ngàn..........................................

d/ Hai và tứ phần chín........................

Câu 2: Viết số thập phân phù hợp nhập điểm chấm:

a/ 9m 6dm =............................m

b/ 2cm2 5mm2 =.....................cm2

c/ 5T 62kg =.........................tấn

d/ 2 phút =..........................phút

Câu 3: (2 điểm) Tính

a) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

b) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

c) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

d) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 4: (1,5 điểm) Một nhà bếp ăn sẵn sàng số gạo mang lại 36 người ăn nhập 50 ngày. Nhưng thực tiễn với 60 người ăn, căn vặn số gạo tiếp tục sẵn sàng đầy đủ sử dụng nhập từng nào ngày? (Mức ăn của từng người như nhau)

Câu 5: (1,5 điểm) Một quần thể vườn hình vuông vắn với chu vi 1000m. Diện tích quần thể vườn cơ vày từng nào mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (3 điểm)

- HS khoanh tròn xoe từng câu chính được một điểm.

Câu 1 2 3
Đáp án C B D

Phần II. Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm )Viết những phân số, lếu số sau:

a) Năm phần mười: Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

b) Sáu mươi chín phần trăm: Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

c) Bốn mươi phụ vương phần nghìn: Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

d) Hai và tứ phần chín: Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 2: (1 điểm) Viết số thập phân phù hợp nhập điểm chấm: (mỗi câu chính mang lại 0,25 điểm)

a) 9 m 6 dm = 9,6m

b) 2 cm2 5 mm2 =2,05 cm2

c) 5T 62 kilogam =5,062tấn

d) 2 phút = 2,5phút

Câu 3: (2 điểm) Tính ( Mỗi quy tắc tính chính mang lại 0,5 điểm )

a) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

b) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

c) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

d) Đề ganh đua Giữa kì 1 Toán lớp 5 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 4: (1,5 điểm) Một nhà bếp ăn sẵn sàng số gạo mang lại 36 người ăn nhập 50 ngày. Nhưng thực tiễn với 60 người ăn, căn vặn số gạo tiếp tục sẵn sàng đầy đủ sử dụng nhập từng nào ngày? (Mức ăn của từng người như nhau)

1 người ăn số gạo cơ nhập số ngày là:

50 x36 = 1800 (ngày) ( 0,5điểm)

60 người ăn số gạo cơ nhập số ngày là:

1800 : 60 = 30 (ngày) ( 0,75điểm)

Đáp số: 30 ngày ( 0,25điểm)

Câu 5: (1,5 điểm ) Một quần thể vườn hình vuông vắn với chu vi 1000m. Diện tích quần thể vườn cơ vày từng nào mét vuông? Bao nhiêu héc-ta?

Cạnh quần thể vườn hình vuông vắn là:

1000 : 4 = 250 ( m) ( 0,5điểm)

Diện tích quần thể vườn cơ là:

Xem thêm: luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)

250 x 250 = 62500(m2) = 6,25 (ha) ( 0,5điểm)

62500(m2) = 6,25 (ha) ( 0,25điểm)

Đáp số : 62500 m2; 6,25 ha ( 0,25điểm)

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên .....

Đề tham khảo quality Học kì 1

Năm học tập 2023 - 2024

Bài ganh đua môn: Toán lớp 5

Thời gian trá thực hiện bài: 40 phút

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy khoanh tròn xoe nhập vần âm bịa trước câu vấn đáp chính :

Câu 1: (0,5 điểm) Chữ số chín nhập số 427,098 có mức giá trị:

Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 1 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2)

Câu 2: (0,5 điểm) Viết trở thành tỉ số phần trăm: 0,78 = …….. %

A. 7,8%     B. 0,78%

C. 78%     D. 780%

Câu 3: (1 điểm) Một siêu thị cung cấp một cái TV được lãi 270 000 đồng và vày 12% chi phí vốn liếng ném ra. Vậy giá cả cái TV cơ là:

A. 2 700 000 đồng     B. 3 240 000 đồng

C. 3 000 000 đồng     D. 2 520 000 đồng

Câu 4: (0,5 điểm) Số thập phân bao gồm trăng tròn đơn vị chức năng, một phần mươi và 8 tỷ lệ được viết lách là:

A. trăng tròn,18     B. 2010,800

C. trăng tròn,108     D. 30,800

Câu 5: (0,5 điểm) Số phù hợp viết lách nhập điểm chấm của 7cm2 9mm2 = ...mm2 là:

A. 79     B. 790

C. 709     D. 7 900

Câu 6: (1 điểm) Diện tích miếng vườn hình chữ nhật với chiều lâu năm 25m, chiều rộng lớn bằng Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 1 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) chiều lâu năm là:

A. 80m2     B. 357m2

C. 275m2     D. 375m2

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính

a) 27% + 38% = …………

b) 14,2% × 4 = …………

Câu 2: (1 điểm) Tìm X

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

b) X x 4,25 = 1,7 x 34

Câu 3: (2 điểm) Người tao trồng lúa bên trên một thửa ruộng hình chữ nhật với chiều rộng lớn là 35m, chiều lâu năm bằng Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 1 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) chiều rộng lớn. Cứ khoảng 1m2 thửa ruộng cơ thu hoạch được 20kg thóc. Hỏi cả thửa ruộng bên trên thu hoạch được từng nào tấn thóc?

Câu 4: (2 điểm) Một siêu thị buổi sáng sớm bán tốt 75kg gạo và vày 60% lượng gạo cung cấp giờ chiều. Hỏi cả nhì buổi siêu thị bán tốt từng nào tạ gạo?

Đáp án & Thang điểm

Phần I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Mỗi câu mang lại 0,5 điểm riêng biệt câu 3, câu 6 cho một điểm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5 Câu 6
B C D A C D

Phần II. Tự luận (6 điểm)

Câu 1: (1 điểm) Tính (Mỗi quy tắc tính chính mang lại 0,5 điểm)

a) 27% + 38% = 65%

b) 14,2% × 4 = 56,8%

Câu 2: (1 điểm) Tìm X (mỗi bài bác chính mang lại 0,5 điểm)

a) X + 1,25 = 13,5 : 4,5

⇔ X + 1,25 = 3

⇔ X = 3 -1,25

⇔ X = 1,75

b) X x 4,25 = 1,7 x 3

⇔X x 4,25 = 5,1

⇔X = 5,1 : 4,25

⇔X = 1,2

Câu 3: (2 điểm)

Chiều lâu năm của thửa ruộng hình chữ nhật cơ là:

35 x Đề ganh đua Toán lớp 5 Học kì 1 với đáp án (cơ phiên bản - Đề 2) = 49 (m) (0,5 điểm)

Diện tích của thửa ruộng hình chữ nhật cơ là:

49 x 35 = 1715 (m2) (0,5 điểm)

Số tấn thóc thu hoạch được bên trên thửa ruộng cơ là:

1715 x trăng tròn = 34300 (kg) ( 0,5 điểm)

34300 (kg) = 34,3 ( tấn thóc) ( 0,25 điểm)

Đáp số: 34,3 tấn thóc ( 0,25 điểm)

Câu 4: (2 điểm)

Số gạo siêu thị bán tốt nhập giờ chiều là:

75 : 60 x 100 = 125 (kg) (0,75 điểm)

Hai buổi siêu thị bán tốt số gạo là:

125 + 75 = 200( kg) (0,75 điểm)

200( kg) = 2 (tạ) (0,25 điểm)

Đáp số: 2 tạ (0,25 điểm)

....................................

....................................

....................................

Xem thử

Xem tăng cỗ Đề ganh đua Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh, Tin học tập, Đạo Đức, Lịch Sử & Địa Lí lớp 5 với đáp án hoặc khác:

 • Top 10 Đề ganh đua Giữa học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5 với đáp án
 • Top 10 Đề ganh đua Cuối học tập kì 1 Tiếng Việt lớp 5 với đáp án
 • Top 10 Đề ganh đua Giữa học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 với đáp án
 • Top 10 Đề ganh đua Cuối học tập kì 2 Tiếng Việt lớp 5 với đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Giữa học tập kì 1 với đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Cuối học tập kì 1 với đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Giữa học tập kì 2 với đáp án
 • Top 5 Đề đánh giá Tiếng Anh lớp 5 Cuối học tập kì 2 với đáp án
 • Top 10 Đề ganh đua Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 1 với đáp án
 • Top 10 Đề ganh đua Lịch Sử và Địa Lí lớp 5 Học kì 2 với đáp án
 • Top 10 Đề đánh giá Đạo Đức lớp 5 Học kì 1 với đáp án
 • Top 10 Đề đánh giá Đạo Đức lớp 5 Học kì 2 với đáp án
 • Top 5 Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 1 với đáp án
 • Top 5 Đề ganh đua Tin học tập lớp 5 Học kì 2 với đáp án
 • Top trăng tròn Đề ganh đua nhập lớp 6 môn Tiếng Việt
 • Top trăng tròn Đề ganh đua nhập lớp 6 môn Tiếng Anh

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cực mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, BÀI TẬP CUỐI TUẦN,GÓI THI ONLINE DÀNH CHO KHỐI TIỂU HỌC

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và bài bác luyện vào cuối tuần, gia sư giành cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác Đề ganh đua Toán 5 với đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung công tác sgk Toán 5 Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.