de thi toán lớp 3 học kì 1Bộ 30 Đề thi đua Toán lớp 3 Học kì một năm 2023 của tất cả phụ thân cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài xích thi đua Toán lớp 3 Học kì 1.

Đề thi đua Toán lớp 3 Học kì một năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề CK1 Toán 3 KNTT Xem demo Đề CK1 Toán 3 CTST Xem demo Đề CK1 Toán 3 CD

Bạn đang xem: de thi toán lớp 3 học kì 1

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề thi đua Cuối Học kì 1 Toán lớp 3 (mỗi cỗ sách) phiên bản word sở hữu câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân sản phẩm Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán lớp 3 - Kết nối tri thức

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Toán lớp 3 - Cánh diều

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Toán lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Học kì 1 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian dối thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Điền số phù hợp nhập dù trống không sẽ được tứ số đương nhiên liên tiếp

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 450

B. 540

C. 405

D. 504

Câu 2. Chia đều 36 l nước mắm nam ngư nhập 9 can. Hỏi từng can sở hữu từng nào lít nước mắm?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 3. Điền nhập địa điểm chấm: Đã tô màu sắc … hình vuông

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 12

B. 13

C. 14

D. 15

Quảng cáo

Câu 4. Biết M là trung điểm của AB. Tính chừng lâu năm đoạn trực tiếp AM.

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. AM = 2 centimet

B. AM = 3 cm

C. AM = 4 centimet

D. AM = 5 cm

Câu 5. Bao gạo trọng lượng từng nào ki-lô-gam?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

A. 1 kilogam

B. 4 kilogam

C. 5 kilogam

D. 6 kg

Câu 6. Số dư của quy tắc phân chia 628 : 8 là:

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Quảng cáo

Câu 7. Nhiệt chừng khung người người thông thường khoảng

A. 35oC

B. 37oC

C. 38oC

D. 40oC

Phần II. Tự luận

Câu 8. Tính chừng lâu năm đàng cuống quýt khúc ABCD.

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 9. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 45 : 9 + 10

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) 32 + 8 – 16

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

c) 8 × (11 – 6)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) 30 – (18 : 3)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 80 : 5 b) 106 × 8

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Số?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

a) Đoạn trực tiếp AB lâu năm cuống quýt … đợt đoạn trực tiếp AM.

b) Đoạn trực tiếp AC lâu năm ….. cm

c) Đoạn trực tiếp AC dài ra hơn nữa đoạn trực tiếp AB … cm

Câu 12. Giải toán

Buổi sáng sủa cửa hàng bán tốt 30 kilogam gạo. Số gạo chiều tối bán tốt thông qua số gạo buổi sáng sớm giảm xuống gấp đôi. Hỏi một ngày dài cửa hàng bán tốt từng nào ki – lô – gam gạo?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Có toàn bộ từng nào tam giác nhập hình vẽ?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Kết nối trí thức sở hữu đáp án (10 đề)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Học kì 1 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian dối thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. Nhiệt chừng này phù phù hợp với hình bên dưới đây:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

A. 10 oC

B. 15 oC

C. 0 oC

D. 42 oC

Câu 2. Hình này là góc vuông?

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

Câu 3. Một miếng bìa hình vuông vắn sở hữu cạnh lâu năm 30 centimet. Hỏi chu vi của miếng bìa này đó là từng nào đề - xi – mét?

A. 6 centimet

B. 120 centimet

C. 60 dm

D. 12 dm

Câu 4. Bố trong năm này 40 tuổi tác, tuổi tác của phụ thân cuống quýt 5 đợt tuổi tác của con cái. Hỏi sau 5 năm nữa, con cái từng nào tuổi?

A. 10 tuổi tác

B. 12 tuổi tác

C. 13 tuổi tác

D. 14 tuổi

Câu 5. Đã tô màu sắc …. hình tròn

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

A. 12

B.14

C. 15

D. 16

Câu 6. Mỗi con cái trườn sở hữu 4 chân. Hỏi 8 con cái trườn sở hữu toàn bộ từng nào chân?

A. 16

B. đôi mươi

C. 28

D. 32

Câu 7. Độ lâu năm đoạn trực tiếp AB là

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ quê hương của tế hanh

A. 17 milimet

B. đôi mươi milimet

C. 15 milimet

D. 18 mm

Phần 2. Tự luận

Câu 8. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:

a) 247 × 4 845 : 7

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 9: (2 điểm) Tính độ quý hiếm biểu thức:

a) 157 × 3 – 78

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

b) (222 + 180) : 6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 10. Quan sát hình và vấn đáp thắc mắc.

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Trong hình tứ giác ABCD sở hữu bao nhiêu góc vuông và bao nhiêu góc ko vuông?

.........................................................................................................

a) Viết thương hiệu đỉnh những góc vuông?

.........................................................................................................

b) Viết thương hiệu đỉnh những góc ko vuông?

.........................................................................................................

Câu 11. Điền nhập địa điểm trống

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Cánh diều sở hữu đáp án (10 đề)

Đồng hồ nước tiếp sau đây chỉ …….giờ …….phút

Câu 12. Giải toán

Một công ty vận tải đường bộ, sở hữu 96 xe cộ khách hàng, số xe cộ xe taxi cuống quýt số xe cộ khách hàng 3 đợt. Hỏi công ty cơ sở hữu toàn bộ từng nào xe cộ khách hàng và xe cộ taxi?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13: (1 điểm) Tìm số sở hữu 2 chữ số đều là số lẻ. sành hiệu 2 chữ số là 6 và thương của bọn chúng là 3.

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo ra ...

Đề thi đua Học kì 1 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Toán lớp 3

Thời gian dối thực hiện bài: 40 phút

(không kể thời hạn trừng trị đề)

(Đề số 1)

Phần 1. Trắc nghiệm

Câu 1. 120 × 3 sở hữu thành quả là:

A. 360

B. 350

C. 123

D. 160

Câu 2. Xếp đều 8 trái ngược cam nhập 4 vỏ hộp. Lấy 3 vỏ hộp như vậy sở hữu từng nào trái ngược cam?

A. 4 trái ngược cam

B. 5 trái ngược cam

C. 6 trái ngược cam

D. 7 trái ngược cam

Câu 3. Một phần nhị viết lách là:

A. 12

B. 14>

C. 21

D. 41

Hướng dẫn giải

Đáp án đích là: A

Một phần nhị viết lách là 12.

Câu 4. Tứ giác ABCD có:

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án (10 đề)

A. 3 đỉnh: A, B, C

B. 4 đỉnh A, B, C, D

C. 3 cạnh: AB, AD, CD

D. 3 cạnh: AB, BC, CD

Câu 5. Phát biểu này tại đây không đúng?

A. 1 km = 100 m

B. 1 m = 10 dm

C. 3 centimet = 30 mm

D. 5 dm = 500 mm

Câu 6. Lớp 3A sở hữu 30 học viên tạo thành 5 group. Hỏi từng group sở hữu từng nào học tập sinh?

A. 5 học viên

B. 6 học tập sinh

C. 7 học viên

D. 8 học tập sinh

Câu 7. Số ngay tắp lự trước số 879 là

A. 880

B. 878

C. 869

D. 889

Phần 2. Tự luận

Câu 8. Nối đồng hồ thời trang phù phù hợp với cơ hội đọc

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án (10 đề)

Câu 9. Tính nhẩm

a) 30 + 530 = ………….

b) 270 : 3 = ……………

c) 90 × 2 = …………….

d) 300 : 6 = ……………

Câu 10. Đặt tính rồi tính

a) 124 : 2

b) 234 × 3

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 11. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 210 : 6 × 5

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

b) 493 – 328 : 4

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 12. Giải toán

Thanh Fe tô red color lâu năm 30 centimet, thanh Fe tô màu xanh lá cây lâu năm cuống quýt 3 đợt thanh Fe tô red color. Hỏi cả nhị thanh Fe lâu năm từng nào xăng-ti-mét?

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Câu 13. Số

Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức của Hoa

Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án (10 đề)

Mỗi Đề thi đua Học kì 1 Toán lớp 3 Chân trời tạo nên sở hữu đáp án (10 đề) thể hiện nay một vật dụng.

a) Điền thương hiệu công cụ và những kể từ tối đa hoặc tối thiểu nhập dù trống

- Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức tuy nhiên các bạn Hoa có tương đối nhiều nhất là: ….

- Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức tuy nhiên các bạn Hoa sở hữu tối thiểu là: …

- Số cây viết sáp tuy nhiên các bạn Hoa sở hữu cuống quýt … đợt số cây viết chì của người tiêu dùng Hoa.

Câu 14. Viết tiếp phụ thân số vào sau cùng từng dãy

a) 1, 4, 7, 10, …

b) 45, 40, 35, 30, …

c) 1, 2, 4, 8, 16, …

Xem demo Đề CK1 Toán 3 KNTT Xem demo Đề CK1 Toán 3 CTST Xem demo Đề CK1 Toán 3 CD

Xem tăng những đề thi đua Toán lớp 3 sở hữu đáp án hoặc khác:

 • Top 30 Đề thi đua Toán 3 Giữa kì một năm 2023 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề thi đua Toán lớp 3 Giữa kì hai năm 2023 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề thi đua Toán lớp 3 Học kì hai năm 2023 sở hữu đáp án

 • Đề thi đua Học kì 2 Toán 3 năm 2023 sở hữu đáp án (30 đề)

Đã sở hữu câu nói. giải bài xích tập luyện lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập luyện Lớp 3 Cánh diều

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa

Loạt bài xích Đề thi đua Tiếng Việt 3 sở hữu đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập luyện lớp 3 những môn học