de thi toán lớp 2 học kì 2 chân trời sáng tạo

Bộ 2 Đề ganh đua Toán lớp 2 Học kì 2 Chân trời tạo ra đem đáp án, tinh lọc năm 2023 tiên tiến nhất sẽ chung học viên ôn tập luyện và đạt sản phẩm cao trong những bài xích ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề)

Xem thử

Bạn đang xem: de thi toán lớp 2 học kì 2 chân trời sáng tạo

Chỉ kể từ 150k mua sắm hoàn toàn cỗ đề ganh đua Cuối Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra bạn dạng word đem câu nói. giải chi tiết:

  • B1: gửi phí nhập tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
  • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn nhập đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm

Khoanh tròn xoe nhập vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đúng:

Câu 1. Trong những số 214, 178, 187, 241. Số bé xíu nhất là:

A. 214                      B. 178

C. 187                      D. 241

Câu 2. 1m 3 dm = …. centimet. Số phù hợp nhằm điền nhập khu vực chấm là:

A. 13                        B. 103

C. 130                        D. 31

Quảng cáo

Câu 3. Mẹ cắm hoa nhập 6 lọ, từng lọ 5 cành hoa thì vừa phải đầy đủ. Mẹ đem số cành hoa là:

A. 32 bông               B. 30 bông

C. 56 bông               D. 65 bông

Câu 4. Hình sau đem số hình tam giác là:

A. 10 hình               B. 12 hình

C. 13 hình               D. 11 hình

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề)

Câu 5. 4 giờ 15 phút chiều còn được gọi là:

  A. 15 giờ 15 phút                     B. 16 giờ 15 phút

  C. 17 giờ 15 phút                     D. 15 giờ 5 phút

Quảng cáo

Câu 6. Quả bóng đem dạng khối gì?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề)

  A. Khối trụ                     B. Khối vỏ hộp chữ nhật

  C. Khối cầu                     D. Khối lập phương

II. Phần tự động luận

Câu 7. Điền lốt (>, <, =) phù hợp nhập khu vực chấm:

a) 1 km … 1000 m

1 m … 9 dm

2 m … 200 cm

b) 560 m + 40 m … 1 km

37 centimet + 62 centimet … 1 m

100 m + 800 m … 1 km

Quảng cáo

Câu 8. Đặt tính rồi tính

a) 312 + 467

b) 425 – 204 

c) 379 + 520

d) 542 – 321 

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

……………

Câu 9. Viết số phù hợp nhập khu vực chấm:

Khi mua sắm một khoản đồ gia dụng có mức giá 400 đồng, em đem cho những người bán sản phẩm một tờ 1000 đồng. Người phân phối rất có thể trả lại chi phí quá mang lại em một trong những cánh sau:

Cách 1: ……. tờ 500 đồng và …. tờ 100 đồng.

Cách 2: ……. tờ 200 đồng.

Cách 3: ……. tờ 100 đồng.

Câu 10. Cuộn chạc năng lượng điện màu xanh lá cây nhiều năm 45 m, cuộn chạc năng lượng điện gold color dài ra hơn cuộn chạc năng lượng điện màu xanh lá cây 17 m. Hỏi cuộn chạc năng lượng điện gold color nhiều năm từng nào mét?

Bài giải

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Câu 11. Số?

Biểu đồ gia dụng tiếp sau đây cho thấy thêm số sách, vở, truyện của lớp 2A tiếp tục quyên chung được sẽ giúp hứng chúng ta vùng bị lũ lụt. Mỗi Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề) là 10 cuốn.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề)

a) Có: Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề) cuốn sách giáo khoa; Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề) cuốn sách tham lam khảo;

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề) cuốn vở dù li; Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề) cuốn truyện.

b) Số sách giáo khoa nhiều hơn nữa số vở dù li là Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề) cuốn.

c) Số sách tìm hiểu thêm thấp hơn số truyện là Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề) cuốn.

ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1

Câu 2

Câu 3

Câu 4

Câu 5

Câu 6

B

C

B

B

B

C

Câu 1.

Đáp án chính là: B

Số 214 và số 241 đem chữ số hàng ngàn là 2. Số 214 đem chữ số hàng trăm là 1 trong những, số 241 đem chữ số hàng trăm là 4, do một < 4 nên 214 < 241.

Số 178 và số 187 đem chữ số hàng ngàn là 1 trong những. Số 178 đem chữ số hàng trăm là 7, số 187 đem chữ số hàng trăm là 8, bởi 7 < 8 nên 178 < 187.

Do 1 < 2 nên 178 < 187 < 214 < 241.

Vậy số nhỏ nhất trong những số bên trên là 178.

Câu 2.

Đáp án chính là: C

1m = 100 cm;

3 dm = 30 centimet.

Vậy 1m 3dm = 100 centimet + 30 centimet = 130 centimet.

Câu 3.

Đáp án chính là: B

Mẹ đem số cành hoa là:

6 × 5 = 30 (bông)

Đáp số: 30 cành hoa.

Câu 4.

Đáp án chính là: B

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề)

Số hình tam giác đem nhập hình bên trên là:

+ Hình (1), (2), (3), (4), (5), (6);

+ Hình (1, 2, 3), (4, 5, 6), (2, 3, 4), (1, 5, 6).

Vậy hình bên trên đem 10 hình tam giác.

Câu 5.

Đáp án chính là: B

4 giờ 15 phút chiều còn được gọi là: 16 giờ 15 phút.

Câu 6.

Đáp án chính là: C

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề)

Quả bóng đem dạng khối cầu

II. Phần tự động luận

Câu 7.

a) 1 km = 1000 m

1 m > 9 dm

2 m = 200 cm

b) 560 m + 40 m < 1 km

37 centimet + 62 centimet < 1 m

Xem thêm: thanks for the nice gift

100 centimet + 800 centimet < 10 m

Câu 8.

Đặt tính theo gót cột dọc sao cho những mặt hàng trực tiếp cột cùng nhau và tiến hành những luật lệ tính nằm trong (hoặc trừ) theo gót trật tự kể từ cần qua loa trái ngược.

Kết trái ngược những luật lệ tính như sau:

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề)

Câu 9. Người bán sản phẩm cần trả lại mang lại em số chi phí là: 1000 – 400 = 600 (đồng)

Cách 1: 1 tờ 500 đồng và 1 tờ 100 đồng.

Cách 2: 3 tờ 200 đồng.

Cách 3: 6 tờ 100 đồng

Câu 10.

Bài giải

Cuộn chạc năng lượng điện gold color nhiều năm số mét là:

45 + 17 = 62 (m)

Đáp số: 62 m.

Câu 11. Số?

Biểu đồ gia dụng tiếp sau đây cho thấy thêm số sách, vở, truyện của lớp 2A tiếp tục quyên chung được sẽ giúp hứng chúng ta vùng bị lũ lụt. Mỗi Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề) là 10 cuốn.

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề)

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 1)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn xoe nhập vần âm đặt điều trước đáp án chính.

Câu 1:Đáp án này bên dưới đấy là đúng?

A. 17 giờ tức là 7 giờ chiều

B. 15 giờ tức là 5 giờ chiều

C. 19 giờ tức là 9h tối

D. đôi mươi giờ tức là 8 giờ tối

Câu 2: Tích của luật lệ nhân đem nhị quá số là 2 và 5 là:

A. 7

B. 10

C. 3

D. 12

Câu 3: Đồ vật tại đây đem dạng khối nào?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề)

A. Khối lập phương

B. Khối vỏ hộp chữ nhật

C. Khối cầu

D. Khối trụ

Câu 4: Số 507 được hiểu là:

A. Năm trăm linh bảy

B. Năm ko bảy

C. Năm mươi bảy

D. Năm trăm ko bảy

Câu 5: 1 km = … m. Số phù hợp nhằm điền nhập khu vực chấm là:

A. 1000

B. 100

C. 10

D. 1

Câu 6: Ba chúng ta Linh, Nga và Loan đi học học tập vẽ. Giờ chính thức nhập lớp là 7 giờ nửa tiếng. Hôm tê liệt Linh đến thời điểm 7 giờ 15 phút, Nga đến thời điểm 8 giờ và Loan đến thời điểm 7 giờ nửa tiếng. Hỏi chúng ta này đi học sớm trước giờ nhập học?

A. quý khách Linh

B. quý khách Nga

C. quý khách Loan

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1:Độ nhiều năm của đàng vội vàng khúc GNPQ vì như thế bao nhiêu?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề)

Câu 2: Hình tại đây đem từng nào hình tứ giác?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề)

Câu 3:Có 16 học viên xếp trở nên 2 mặt hàng đều nhau. Hỏi từng mặt hàng đem bao nhiêu học tập sinh?

Câu 4:Bốn lớp 2A, 2B, 2C, 2 chiều vội vàng hạc giấy má nhằm tô điểm lớp. Tìm số hạc giấy má của từng lớp, biết rằng:

- Số hạc giấy má của lớp 2A là số tròn xoe chục lớn số 1 đem nhị chữ số.

- Số hạc giấy má của lớp 2B nhiều hơn nữa lớp 2A là 5 con cái.

- Số hạc giấy má của lớp 2C là số ngay lập tức trước của 100.

- Số hạc giấy má của lớp 2 chiều nhiều hơn nữa số hạc giấy má của lớp 2C là 3 con cái.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo ra .....

Đề ganh đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm 2023

Bài ganh đua môn: Toán lớp 2

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

(Đề số 2)

Phần 1: Trắc nghiệm ( 3 điểm)

Khoanh tròn xoe nhập vần âm đặt điều trước đáp án chính.

Câu 1:Lúc 8 giờ có:

A. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 12

B. Kim giờ chỉ nhập số 12, kim phút chỉ nhập số 8

C. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 3

D. Kim giờ chỉ nhập số 8, kim phút chỉ nhập số 6

Câu 2: Thương của luật lệ phân tách đem số bị phân tách vì như thế 12, số phân tách vì như thế 2 là:

A. 10

B. 8

C. 6

D. 2

Câu 3: Chọn lốt phù hợp nhằm điền nhập khu vực chấm: 560 …. 578.

A. <

B. >

C. =

Câu 4: Phép nhân này tiếp sau đây ứng với tổng 2 + 2 + 2 + 2 + 2?

A. 2 × 5

B. 5 × 2

C. 2 × 2

D. 2 × 4

Câu 5:Kết trái ngược của luật lệ tính 9kg + 8kg – 3kg là:

A. 14kg

B. 15kg

C. 13kg

D. 16kg

Câu 6: Phép nhân 2 × 3 = 6 đem những quá số là:

A. 2 và 3

B. 3 và 6

C. 2 và 6

D. 2

Phần 2: Tự luận (7 điểm)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 345 + 230

b) 540 – 210

c) 290 - 45

Câu 2:Độ nhiều năm của đàng vội vàng khúc GNPQ vì như thế bao nhiêu?

Đề ganh đua Học kì 2 Toán lớp 2 Chân trời tạo ra đem đáp án (15 đề)

Câu 2: Nhà bác bỏ Hùng thu hoạch được 259kg mận. Nhà bác bỏ Long thu hoạch được nhiều hơn nữa căn nhà bác bỏ Hùng 56kg. Hỏi căn nhà bác bỏ Long thu hoạch được từng nào ki-lô-gam mận?

Câu 3:Mỗi vỏ hộp bánh đem 5 cái bánh. Hỏi 4 vỏ hộp bánh như vậy đem từng nào chiếc?

Câu 4: Hai lớp 2A và 2B quyên chung được toàn bộ từng nào cuốn sách, biết rằng: Số sách của lớp 2A là số tròn xoe chục đem tía chữ số, đem số trăm và số chục đều là 1 trong những. Số sách của lớp 2B nhiều hơn nữa số sách của lớp 2A là đôi mươi quyển.

................................

................................

................................

Trên phía trên tóm lược một trong những nội dung đem nhập cỗ Đề ganh đua Toán lớp hai năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu tương đối đầy đủ, Thầy/Cô vui vẻ lòng coi thử:

Xem thử

Đã đem tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng, giải bài xích tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung

Loạt bài xích Đề ganh đua Toán, Tiếng Việt lớp 2 đem đáp án được biên soạn bám sát nội dung lịch trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của những cuốn sách mới mẻ.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web sẽ ảnh hưởng cấm phản hồi vĩnh viễn.


Giải bài xích tập luyện lớp 2 sách mới mẻ những môn học