đề thi tin học lớp 5 cuối kì 2

Đề đánh giá học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5 năm 2022 - 2023 theo đòi Thông tư 22 bao hàm đáp án và bảng yêu tinh trận. Đề đua nhằm mục đích nhận xét quality học hành của những em học viên lớp 5, gom những em rèn luyện và nâng lên kiến thức và kỹ năng. Đồng thời gom những thầy cô rời khỏi đề đua học tập kì 2 lớp 5 chuẩn chỉnh những cường độ cho những em học viên. Sau trên đây chào những em nằm trong xem thêm.

Bạn đang xem: đề thi tin học lớp 5 cuối kì 2

Các đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học tiếp sau đây được VnDoc thuế tầm, tổ hợp kể từ những ngôi trường Tiểu học tập bên trên toàn nước. Nội dung từng đề đua bao hàm 2 phần: Trắc nghiệm và Tự luận sở hữu đáp án và chỉ dẫn chấm mang đến từng đề. Các em học viên tóm được cấu hình đề đua. Các bậc cha mẹ vận chuyển về, in lại mang đến con trẻ bản thân ôn luyện.

1. Đề đua Tin học tập lớp 5 kì hai năm 2022 - 2023

1.1 Đề đua Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Số 1

PHÒNG GD & ĐT……

TRƯỜNG TH …..

BÀI KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II NĂM HỌC .........

MÔN: TIN HỌC - LỚP 5

Thời gian: 35 phút (Không kể thời hạn trừng trị đề)
(Lý thuyết: 10’; Thực hành: 25’)

I. LÍ THUYẾT (4 điểm)

Hãy khoanh tròn trặn vô vần âm đặt điều trước câu vấn đáp đích với câu 1, 2, 8.

Câu 1: (0,5 điểm - M1) Nút mệnh lệnh KHÔNG CÓ vô ứng dụng trình chiếu là:

 Đề đua Tin học tập lớp 5 kì 2

Câu 2: (0,5 điểm - M1) Trong ứng dụng trình chiếu, nhằm chèn Clip vô bài bác trình chiếu, em thực hiện:

A. Nháy loài chuột vô thẻ trang chủ → lựa chọn Video → lựa chọn Video from File…

B. Nháy loài chuột vô thẻ Insert → lựa chọn Video → lựa chọn Video from File…

C. Nháy loài chuột vô thẻ Insert → lựa chọn Audio → lựa chọn Audio from File…

Câu 3: (0,5 điểm - M1) Nối nút mệnh lệnh với tổng hợp phím ứng.

 Đề đua Tin học tập lớp 5 kì 2

Câu 4: (0,5 điểm - M1) Điền số 1; 2; 3 vô dù trống trải tương thích để sở hữu trật tự đích của quá trình design bài bác trình chiếu:

☐ Soạn nội dung từng trang, chèn hình hình ảnh, tiếng động, tạo nên hiệu ứng…

☐ Lựa lựa chọn nội dung từng trang trình chiếu

☐ Chọn chủ thể trình chiếu

Câu 5: (0,5 điểm - M2) Để xuất hiện bong biên soạn thảo giấy tờ thủ tục vẽ hình tam giác, em người sử dụng mệnh lệnh nào?

………………………………………………………………………………………….

Câu 6: (0,5 điểm - M2) Điền vô vệt (…) nhằm rùa vẽ được hình bên

Repeat … [ Repeat 4[ fd 100 rt ….. ] rt 360/5 ]

Câu 7: (0,5 điểm - M2) Gạch chân điểm sai vô giấy tờ thủ tục sau:

To tam giac

Repeat 3[Fd 100 RT 120]

End

Câu 8: (0,5 điểm - M2) Rùa triển khai việc làm này tiếp sau đây Khi sẽ có được những mệnh lệnh sau:

Repeat 5[ Repeat 6[fd 50 rt 60] rt 72]

A. Vẽ hình nhiều giác 6 cạnh

B. Vẽ hình nhiều giác 6 cạnh, vẽ kết thúc tảo một góc 72 phỏng.

C. Lặp lại 5 đợt, từng đợt vẽ một hình nhiều giác sở hữu 6 cạnh đều bằng nhau và bởi vì 50 bước, vẽ kết thúc tảo cần một góc 72 phỏng.

II. THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 9: (3 điểm - M3) Khởi động ứng dụng trình chiếu, em hãy tạo nên 4 trang trình chiếu ra mắt về cảnh quan quê nhà em theo đòi khêu ý bên dưới đây:

Trang 1:

Giới thiệu thương hiệu cảnh đẹp

Tên em, thương hiệu lớp em

Trang 2:

Kể về cảnh quan bại (khoảng 5 cho tới 7 câu)

Trang 3:

Chèn hình hình ảnh về cảnh quan (Lấy hình ảnh bên trên mạng Internet) hoặc chèn đoạn Clip có trước vô ổ D

Trang 4:

Trân trọng cảm ơn!

* Yêu cầu:

 • Sử dụng phông chữ Times New Roman, cỡ chữ tương thích.
 • Sử dụng cảm giác phải chăng cho những đối tượng người dùng.
 • Đánh số trang trình chiếu
 • Lưu với tên: Tên HS thương hiệu lớp- Câu 1 (VD: Hải 5A4- Câu1)

Câu 10: (3 điểm - M4) Sử dụng ứng dụng MS Logo, ghi chép mệnh lệnh nhằm rùa vẽ tuồng như với mẫu. thạo rằng, với mẫu này được tạo nên bởi vì 6 hình ngũ giác sở hữu 5 cạnh đều bằng nhau và bởi vì 100 đơn vị chức năng rùa.

(Lưu ý: Sử dụng đường nét vẽ có tính rộng lớn số 4, màu sắc đỏ)

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

PHẦN I: LÍ THUYẾT (4 điểm)

Câu 1: (0,5 điểm) C

Câu 2: (0,5 điểm) B

Câu 3: (0,5 điểm) (Nối đích 1 đáp án ko mang đến điểm, nối đích 2 đáp án được 0,25 điểm, nối đích 4 đáp án được 0,5 điểm)

Đáp án đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Câu 4: (0,5 điểm) Sắp xếp đích trật tự được 0,5 điểm

3 - 2 - 1

Câu 5: (0,5 điểm) edit “tamgiac hoặc edit “hinhtamgiac

Câu 6: (0,5 điểm) (điền đích 1 …được 0.25 điểm, điền đích cả hai vệt … được 0.5 điểm)

Repeat 5 [ Repeat 4[ fd 100 rt 90 ] rt 360/5 ]

Câu 7: (0,5 điểm)

To tam giac

Repeat 3[Fd 100 RT 120]

End

Câu 8: (0,5 điểm) C

PHẦN II: THỰC HÀNH (6 điểm)

Câu 9: (3 điểm)

 • Sử dụng phông chữ, cỡ chữ phải chăng. (0.5 điểm)
 • Chèn được đích Clip, tranh vẽ theo đòi đòi hỏi. (1 điểm)
 • Đủ bố cục tổng quan, dùng cảm giác phải chăng. (0.5 điểm)
 • Đánh số trang (0.5 điểm)
 • Lưu với tên: VD: Sơn5A5-Câu1 (0.5 điểm)

Câu 10: (3 điểm)

Vẽ được với mẫu (1 điểm). Viết được giấy tờ thủ tục (1 điểm)

Dùng câu mệnh lệnh đặt điều red color mang đến đường nét vẽ (0.5 điểm), phạm vi đường nét vẽ bởi vì 4 (0.5 điểm)

Ma trận đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỉ kệ %

TN

TH

TN

TH

TN

TH

TN

TH

Tổng

Tỉ lệ

1. Thiết tiếp bài bác trình chiếu .

Số câu

02

02

01

05

Số điểm

1,0

1,0

3,0

5,0

50%

2. Thế giới Logo

Số câu

02

02

01

05

Số điểm

1,0

1,0

3,0

5,0

60%

Tổng

Số câu

04

04

01

01

10

Số điểm

2,0

2,0

3,0

3,0

10

100%

Tỉ lệ %

20%

20%

30%

30%

100%

Tỉ lệ theo đòi mức

20%

20%

30%

30%

100%

1.2 Đề đua Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Số 2

Câu A.1. Đâu là hình tượng của ứng dụng trình chiếu ?

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu A.2. Để tạo nên cảm giác cho 1 đối tượng người dùng vô trang trình chiếu, em lựa chọn thẻ nào?

A. Insert

B. Home

C. View

D. Animations

Câu A.3. Rùa tiếp tục vẽ hình này tiếp sau đây Khi triển khai những mệnh lệnh sau:

CS FD 50 RT 90 FD 100 LT 90 FD 50

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu A.4. Cặp kể từ khóa này tại đây đều sở hữu vào cụ thể từng thủ tục?

A. To và Edit

B. To và save

C. To và End

D. To và Bye

Câu A.5. Một giấy tờ thủ tục vô Logo chính thức và kết giục bởi:

A. To và Exit

B. To và End

C. To và Edit

D. Edit và End

Câu A.6. Trong Logo nhằm biên soạn một giấy tờ thủ tục mang tên tamgiac, vô ngăn gõ mệnh lệnh em gõ mệnh lệnh nào?

A. edit tamgiac

B. edit “tamgiac”

C. edit “tamgiac

D. Edit tamgiac”

B. Thực hành: (7đ)

B.1. Soạn bài bác trình chiếu: (4đ)

B.1.1. Mở ứng dụng PowerPoint (0,5đ)

B.1.2. Tạo trang trình chiếu sở hữu nội dung và bố cục tổng quan theo đòi khuôn mẫu sau: (2đ)

B.1.3. Tạo cảm giác mang đến văn phiên bản và hình hình ảnh vô trang trình chiếu (0,5đ)

B.1.4. Lưu bài bác trình phản vào folder PC (1đ)

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

B.2. Lập trình Logo (3đ)

B.2.1. Khởi động ứng dụng Logo (0,5đ)

B.2.2. Trong Logo ghi chép những câu mệnh lệnh nhằm Rùa vẽ hình ngũ giác sau (2đ)

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

B.2.3. Soạn và triển khai giấy tờ thủ tục 6NGUGIAC vô Logo nhằm vẽ hình theo đòi khuôn mẫu sau: (0,5đ)

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Đáp án Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học tập Số 1

A. TRẮC NGHIỆM (3 điểm)

Mỗi câu đích được 0,5 điểm

Câu

Câu A.1

Câu A.2

Câu A.3

Câu A.4

Câu A.5

Câu A.6

Đáp án đúng

C

D

D

C

B

C

B. THỰC HÀNH: (7 điểm)

B.1. Soạn bài bác trình chiếu

B.1.1. Khởi động được ứng dụng PowerPoint: (0,5đ)

B.1.2. Chọn bố cục tổng quan, gõ nội dung, chèn hình hình ảnh (2đ)

B.1.3 Tạo được cảm giác mang đến văn phiên bản và hình hình ảnh (0,5đ)

B.1.4. Lưu được bài bác trình phản vào folder PC (1đ)

B.2. Lập trình Logo

B.2.1. Khởi động được ứng dụng Logo (0,5đ)

B.2.2. Soạn và triển khai được nhị giấy tờ thủ tục vẽ hình theo đòi đòi hỏi (2đ)

B.2.3. Soạn và triển khai được giấy tờ thủ tục TRANGTRI vẽ hình theo đòi đòi hỏi (0,5đ)

Ma trận đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỉ lệ thành phần %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thiết tiếp bài bác trình chiếu

Số câu

2

1

1

2

1

7

Số điểm

1

0,5

0,5

3

0,5

5,5

55%

2. Lập trình Logo

Số câu

2

1

1

1

1

6

Số điểm

1

0,5

0.5

2

0,5

4,5

45%

Tổng

Số câu

4

2

2

1

2

2

13

Số điểm

2.0

1.0

1.0

2.0

3.0

1.0

10

100%

Tỉ lệ %

20%

10%

10%

20%

0%

30%

0%

10%

100%

Tỉ lệ theo đòi mức

30%

30%

30%

10%

Tương quan liêu thân ái lí thuyết và thực hành

Số câu

Điểm

Tỉ lệ

Lí thuyết (8')

6

3

30%

Thực hành (27')

7

7

70%

MA TRẬN PHÂN BỐ CÂU HỎI

Chủ đề

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Cộng

1. Thiết tiếp bài bác trình chiếu

Số câu

3

1

2

1

7

Câu số

A.1;A.2; B.1.1

A.3

B.1.2; B.1.4

B.1.3;

2. Lập trình Logo

Số câu

3

2

1

6

Câu số

A.5; A.6 B.2.1

A.4; B.2.2

B.2.3

Tổng số câu

6

3

2

2

13

1.3 Đề đua Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Số 3

A. PHẦN LÝ THUYẾT

I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn trặn vô đáp án đích nhất (5đ)

Câu 1: (0,5đ) Để xóa screen và rùa trở lại địa điểm xuất trừng trị em người sử dụng lệnh:

a. Bye
c. Clean
b. CS
d. Home

Câu 2: (0,5đ) Để thay cho thay đổi độ cao thấp đường nét vẽ em người sử dụng lệnh:

a. SETPENCOLOR n
c. SETPENSIZE n
b. SETPENSIZE [m n]
d. SETPENCOLOR [m n]

Câu 3: (0,5đ) Một giấy tờ thủ tục vô LOGO bao gồm bao nhiêu phần:

a. 4
c. 2
b. 3
d. 1

Câu 4: (0,5đ) Trong LOGO nhằm ghi chép lên screen loại chữ “Xin kính chào Việt Nam”, tớ người sử dụng câu lệnh:

a. LABEL { Xin kính chào nước Việt Nam }
c. PRINT {Xin kính chào Việt Nam}
b. LABEL [Xin kính chào Việt Nam]
d. PRINT [Xin kính chào Việt Nam]

Câu 5: (0,5đ) Để lưu những giấy tờ thủ tục em vẫn ghi chép vô Logo vô tệp TONGHOP.LGO em gõ lệnh:

a. SAVE [TONGHOP.LGO]
c. TO [TONGHOP.LGO]
b. SAVE “TONGHOP.LGO
d. TO “TONGHOP.LGO

Câu 6: (0,5đ) Khi triển khai mệnh lệnh PD rùa sẽ:

a. Hạ bút
c. Ẩn mình
b. Nhấc bút
d. Hiện hình

Câu 7: (0,5đ) Để vẽ hình lục giác có tính nhiều năm cạnh là 100 bước đi của rùa em dùng mệnh lệnh này sau đây:

a. REPEAT 4 [FD 100 RT 90]
c. REPEAT 4 [FD 100 RT 60]
b. REPEAT 6 [FD 100 RT 90]
d. REPEAT 6 [FD 100 RT 60]

Câu 8: (0,5đ) Thủ tục tiếp sau đây không đủ đoạn mệnh lệnh này nhằm vẽ được hình bên?

TO BAIHOC2

REPEAT 6 [ ..................... FD 100 RT 60]

END

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

a. REPEAT 6 [FD 10 BK 10 RT 60]
c. REPEAT 8 [FD 10 BK 10 RT 60]
b. REPEAT 6 [FD 10 BK 10 RT 45]
d. REPEAT 8 [FD 10 BK 10 RT 45]

Câu 9: (0,5đ) Thủ tục tiếp sau đây triển khai việc làm gì?

TO BAIHOC1

REPEAT 5 [FD 100 WAIT 60 RT 72] WAIT 60

END

a. Vẽ hình vuông
c. Vẽ hình tam giác
b. Vẽ hình lục giác
d. Vẽ hình ngũ giác

Câu 10: (0,5đ) Để thay cho thay đổi màu sắc cây viết vô LOGO, tớ người sử dụng lệnh:

a. SETPENSIZE n
c. SETPENCOLOR n
b. SETPENSIZE [m n]
d. SETPENCOLOR [m n]

PHẦN II. TỰ LUẬN (5đ):

Câu 1: (2đ) Em hãy điền nội dung không đủ nhằm đầy đủ những câu mệnh lệnh ghi chép giấy tờ thủ tục vẽ cái chong chóng hình tiếp sau đây.

TO CHONGCHONG

SETPEN.................................................................... 5

REPEAT 6 [FD 50 REPEAT ...........[FD 50 RT 90] BK ........... RT..............]

END

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 2: (2đ) Em hãy ghi chép giấy tờ thủ tục vẽ hình tô điểm như với mẫu bên dưới đây

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 3: (1đ) Em hãy ghi chép giấy tờ thủ tục vẽ hình tô điểm như với mẫu bên dưới đây

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………...........................

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Đáp án Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm)

- Mỗi câu đích được 0.5 điểm

Câu số

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đáp án

b

a

b

c

b

a

d

d

d

c

PHẦN II. TỰ LUẬN (5 điểm)

Câu 1: (2đ) Em hãy điền nội dung không đủ nhằm đầy đủ những câu mệnh lệnh ghi chép giấy tờ thủ tục vẽ cái chong chóng hình tiếp sau đây.

TO CHONGCHONG

SETPENCOLOR 5

REPEAT 6 [FD 50 REPEAT 4 [FD 50 RT 90] BK 50 RT 60]

END

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 2: (2đ) Em hãy viết thủ tục vẽ hình tô điểm như với mẫu bên dưới đây

EDIT “TRANGTRI1

TO TRANGTRI

REPEAT 8 [REPEAT 6 [FD 100 RT 60] RT 45]

END

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 3: (1đ) Em hãy viết thủ tục vẽ hình tô điểm như với mẫu bên dưới đây

EDIT “TRANGTRI2

TO TRANGTRI2

REPEAT 4 [REPEAT 60 [FD 5 RT 6] RT 90]

END

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

1.4 Đề đua Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Số 4

*Lý thuyết (4 điểm)

Em hãy khoanh tròn trặn vô câu vấn đáp đích nhất kể từ câu 1 cho tới câu 6, nối nội dung ứng ở câu 7 và đầy đủ câu 8.

Câu 1. Những mệnh lệnh này được dùng vô Logo?

A. FD; BK; RT; EU; SC

B. FD; BK; RT; LT; PU

C. WAIT; CS; PD; HT; REPEAT

D. Cả B và C đích.

Câu 2. Để vẽ một hình lục giác với cạnh nhiều năm 100 bước, câu mệnh lệnh này bên dưới đấy là đúng?

A. REPEAT 6 [FD 100 RT 60]

B. REPEAT 3 [FD 100 RT 60]

C. REPEAT 6 [FD 50 RT 60]

D. REPEAT 3 [FD 50 RT 60]

Câu 3. Trong những mệnh lệnh sau mệnh lệnh này là tên gọi thủ tục?

A. Tuyết tám cánh

B. Tuyettamcanh.Logo

C. Tuyettamcanh

D. Tuyettamcanh.LGO

Câu 4. Đâu là hình tượng của ứng dụng học tập nhạc MuseScore?

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 5. Đâu là tên gọi tệp vô ứng dụng MuseScore?

A. Muavui.doc

B. Muavui.mscz

C. Muavui.log

D. Muavui.pptx

Câu 6. Nút mệnh lệnh này được cho phép em nghe một phiên bản nhạc đang được mở?

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

Câu 7. Nối thương hiệu tổng hợp phím dùng vô ứng dụng MuseScore ứng với công dụng của chính nó.

Tên tổng hợp phím

Chức năng

Insert

Chèn nhiều dù nhịp

Ctrl + Insert

Nối thêm 1 dù nhịp

Ctrl + B

Chèn một dù nhịp

Alt + Shift + B

Nối tăng nhiều dù nhịp

Xem thêm: soạn văn 7 người đàn ông cô độc giữa rừng

Câu 8. Điền số vô đích điểm chấm (…) nhằm vẽ những hình theo đòi mẫu:

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

*Thực hành (6 điểm)

Câu 9. Sử dụng ứng dụng MS Logo nhưng mà em vẫn học tập tạo nên tệp bao gồm những giấy tờ thủ tục nhằm đồng thời vẽ được những hình sau:

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

* Yêu cầu:

- Mỗi hình chọn 1 màu sắc đường nét vẽ không giống nhau.

- Kích thước bước tiến của rùa học viên tùy lựa chọn.

- Lưu tệp với thương hiệu Tenminhtenlop.LGO (VD Tên là Nguyễn Thị Hà lớp 5A tiếp tục lưu tệp là Ha5A.LGO)

Câu 10. Sử dụng ứng dụng MuseScore nhưng mà em vẫn học tập chép lại phiên bản nhạc sau theo đòi mẫu:

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

* Yêu cầu:

- Sử dụng phông chữ, cỡ chữ, loại chữ, màu sắc chữ sao mang đến tương thích.

- Trong thiết lâp trang giấy tờ lựa chọn khoảng cách khuông nhạc là 3,175mm.

Lưu phiên bản nhạc với thương hiệu Tenminhtenlop.LGO (VD Tên là Nguyễn Thị Hà lớp 5A tiếp tục lưu tệp là Ha5A.mscz)

Đáp án Đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5 

Câu

Đáp án

Bảng điểm

1

D

0.5

2

A

0.5

3

C

0.5

4

D

0.5

5

B

0.5

6

C

0.5

7

Tên tổng hợp phím

Chức năng

Insert

Chèn nhiều dù nhịp

Ctrl + Insert

Nối thêm 1 dù nhịp

Ctrl + B

Chèn một dù nhịp

Alt + Shift + B

Nối tăng nhiều dù nhịp

0.5

8

Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tin học

0.5

9

- Viết và triển khai được giấy tờ thủ tục vẽ hình tròn trụ.

- Viết và triển khai được giấy tờ thủ tục vẽ 6 hình vuông vắn lồng nhau.

- Vẽ được 2 hình với màu sắc vẽ không giống nhau.

- Lưu được tệp theo đòi đòi hỏi.

1

1

0.5

0.5

10

- Tạo được khuông nhạc và nhập không còn được những nốt nhạc.

- Viết không còn lời nói mang đến phiên bản nhạc.

- Chọn được phông chữ, cỡ chữ, loại chữ tương thích.

- Chọn được khoảng cách khuông nhạc theo đòi đòi hỏi.

- Lưu được phiên bản nhạc theo đòi đòi hỏi.

1

1

0.25

0.5

0.25

2. Đề đua môn Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Tải nhiều

2.1 Đề đua Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Đề 1

A. LÝ THUYẾT: (7 điểm)

I. TRẮC NGHIỆM: (6 điểm) Em hãy khoanh tròn trặn vô câu vấn đáp đích.

Câu 1:(0.5đ). Nút mệnh lệnh này tại đây nhằm chèn Clip vô trang trình chiếu?

Đề đua học tập kì 2 môn Tin lớp 5

Câu 2:(0.5đ) Em người sử dụng phím tắt này nhằm chính thức trình chiếu kể từ trang đầu tiên?

A. F3

B. F4

C. F5

D. F6

Câu 3: (0,5đ) Trong ứng dụng Powerpoint nhằm hình ảnh ở sau phần văn phiên bản như hình bên dưới tớ triển khai như vậy nào?

Đề đua học tập kì 2 môn Tin lớp 5

A. Nháy loài chuột lựa chọn hình hình ảnh tiếp sau đó nháy loài chuột cần lựa chọn Send Backward

B. Nháy loài chuột lựa chọn hình hình ảnh tiếp sau đó nháy loài chuột trái khoáy lựa chọn Send To Back

C. Nháy loài chuột lựa chọn văn phiên bản tiếp sau đó nháy loài chuột cần lựa chọn Send To Back

D. Nháy loài chuột lựa chọn hình hình ảnh tiếp sau đó nháy loài chuột cần lựa chọn Send To Back

Câu 4:(0,5đ) Đâu là mệnh lệnh dùng để làm thay cho thay đổi đường nét vẽ vô logo?

A. SETPENCOLOR n

B. Set → PenColor

C. Set → PenSize

D. Set → Label Font

Câu 5: (0,5đ) Một giấy tờ thủ tục vô Logo chính thức và kết giục bởi?

A. To và Exit

B. To và Edit

C. Edit và End

D. To và End

Câu 6:(0.5đ). Lệnh này tại đây dùng để làm thay cho thay đổi màu sắc vẽ vô Logo?

A. Setpencolor n

B. Setcolor n

C. Pencolor n

D. Setpen n

Câu 7: (0.5đ). Đâu là câu mệnh lệnh đích sẽ tạo giấy tờ thủ tục hinhvuong vô ứng dụng Logo trong số mệnh lệnh sau?

A. Edit (hinhvuong

B. Edit hinhvuong

C. Edit “hinhvuong

D. Edit [hinhvuong]

Câu 8:(0,5đ) Để tăng dù nhịp vô ứng dụng MuseScore em người sử dụng tổng hợp phím nào?

A. Ctrl + B

B. Ctrl + I

C. Ctrl + Insert

D. Ctrl + L

Câu 9: (0.5đ). Để ghi lời nói mang đến phiên bản nhạc vô ứng dụng MuseScore, em lựa chọn nốt nhạc cần thiết ghi lời nói tiếp sau đó nhấn tổng hợp phím nào?

A. Ctrl + N

B. Shift + N

C. Ctrl + L

D. Shift + L

Câu 10: (0,5đ) Trong ứng dụng MuseScore, nhằm chèn nhiều dù nhịp em người sử dụng tổng hợp phím nào?

A. Ctrl + B

B. Ctrl + Insert

C. Ctrl + I

D. Ctrl + L

Câu 11: (0,5đ) Để giấy tờ thủ tục vô Logo vẫn tồn tại Khi tắt PC em người sử dụng mệnh lệnh này ?

A. Save cacthutuc

B. Save cacthutuc.lgo

C. Save “cacthutuc

D. Save “cacthutuc.lgo

Câu 12:(0.5đ). Câu mệnh lệnh này điều khiển và tinh chỉnh chú rùa vẽ hình sau:

Đề đua học tập kì 2 môn Tin lớp 5

A. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 70]

B. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 60]

C. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 50]

D. Repeat 6 [repeat 4 [fd 50 rt 90] rt 40]

II. TỰ LUẬN (1 điểm)

Em hãy nêu quá trình nhằm chèn tiếng động vô trang trình chiếu?

Trả lời

Các bước nhằm chèn tiếng động vô trang trình chiếu:

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………….

II. THỰC HÀNH: 3 (điểm) (Thời gian: đôi mươi phút)

Sử dụng ứng dụng MSW Logo nhằm ghi chép giấy tờ thủ tục vẽ hình theo đòi khuôn mẫu sau:

Đề đua học tập kì 2 môn Tin lớp 5

* Yêu cầu:

- Độ nhiều năm từng cạnh của hình vuông vắn nhỏ là đôi mươi bước của Rùa

- Độ nhiều năm từng cạnh của chong chóng là 100 bước của Rùa.

- Sử dụng câu mệnh lệnh lựa chọn màu sắc cây viết là red color, đường nét vẽ là đường nét loại tía.

Lưu bài bác thực hiện với thương hiệu tệp là: “chongchongvuong.bmp” vô folder vẫn tạo nên bên trên PC.

Đáp án Đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5 

A: LÝ THUYẾT. (7đ)

I. Trắc nghiệm (6 điểm): Mỗi đáp án đích được 0.5đ.

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Đáp án

B

C

D

C

D

A

C

A

C

B

D

B

II: Tự luận. (1 điểm)

Các bước nhằm chèn tiếng động vô trang trình chiếu:

- Nháy loài chuột vô trang trình chiếu cần thiết chèn âm thanh

- Nháy lựa chọn thẻ Insert

- Nháy lựa chọn Audio

- Nháy lựa chọn Audio from File

Ma trận đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ trọng %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

TL

1. Thiết tiếp bài bác trình chiếu

Số câu

2

1

1

4

Số điểm

1

0,5

1

2,5

25%

2. Thế giới Logo

Số câu

5

1

1

7

Số điểm

2,5

0,5

3

6

60%

3. Em học tập nhạc

Số câu

3

3

Số điểm

1,5

1,5

15%

Tổng

Số câu

10

2

1

1

14

Số điểm

5

-

1

-

-

3

-

1

10

100%

Tỷ lệ %

50%

0%

10%

0%

0%

30%

0%

10%

100%

Tỷ lệ theo đòi mức

50%

10%

30%

10%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (20')

13

7.0

70%

Thực hành (20')

1

3.0

30%

2.2 Đề đua Tin học tập lớp 5 cuối kì 2 Đề 2

Trường Tiểu học tập Lê Hồng Phong

Họ và tên:..........................................

Lớp: ...............

KIỂM TRA HỌC KÌ II NĂM HỌC ...........

MÔN: TIN HỌC - KHỐI 5

THỜI GIAN: 35 phút

Ngày … tháng…. năm ..........

A. TRẮC NGHIỆM (10 phút) (4 điểm): Em hãy khoanh vô vần âm trước phương án em cho rằng đích nhất.

Câu A.1 (0.5đ) (Mức 1): Phím này tại đây dùng để làm kết giục một quãng văn phiên bản và xuống dòng?

A. Phím Shift. B. Phím Alt.

C. Phím Enter. D. Phím Ctrl.

Câu A.2 (0.5đ) (Mức1) Em hãy để ý bảng sau, nội dung của bảng dùng canh lề gì?

Tên bài bác thơ

Tác giả

Sáng tác

Ánh Trăng

Nguyễn Duy

1978

Sang Thu

Hữu Thỉnh

1977

A. Canh trực tiếp lề trái khoáy. B. Canh trực tiếp lề cần.

C. Canh trực tiếp cả nhị lề. D. Canh thân ái.

Câu A.3 (0.5đ) (Mức 2) Một các bạn học viên mong muốn chèn tấm hình nằm trong lòng bài bác thơ tương tự như hình bên dưới. Tuy nhiên các bạn bại chỉ chèn tấm hình ở phía bên trên bài bác thơ. Phát biểu này tại đây lý giải đích về hiện tượng lạ này?

Đầu vườn nghe động cánh ong

Kìa cây vú sữa Bác trồng năm nao!

Cành cây xanh nắng nóng xôn xao

Chim reo như đón Bác vô nơi đây.

A. Không thể chèn hình ảnh vô thân ái nội dung bài bác thơ.

B. Không sở hữu mệnh lệnh nhằm triển khai chèn hình hình ảnh nằm trong lòng bài bác thơ.

C. Đặt con cái trỏ vô thân ái nội dung bài bác thơ và triển khai chèn.

D. Đặt con cái trỏ phía bên trên nội dung bài bác thơ và triển khai chèn.

Câu A.4 (0.5đ) (Mức 2): thạo rằng vô Logo, mệnh lệnh repeat 6 [fd 50 rt 60]

điều khiển chú rùa vẽ hình lục giác đều với phỏng nhiều năm cạnh là 50 bước. Phát biểu này tiếp sau đây lý giải đích về câu mệnh lệnh lặp sau: repeat 10 [repeat 6 [fd 50 rt 60] fd 10]

A) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh nhiều năm 50 bước ở địa điểm bất kì

B) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh nhiều năm 50 bước và ông chồng lên nhau

C) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh nhiều năm 50 bước ở địa điểm ngẫu nhiên

D) Vẽ 10 hình lục giác đều cạnh nhiều năm 50 bước, những hình trực tiếp cột và xa nhau 10 bước

Câu A.5 (0.5đ) (Mức1) Những tuyên bố này say đâu đúng?

Trong Logo,

A) những mệnh lệnh của một giấy tờ thủ tục mang tên là lucgiac đặt điều thân ái nhị loại mệnh lệnh đồ sộ lucgiac và end

B) nhằm triển khai một giấy tờ thủ tục lucgiac tớ gõ mệnh lệnh lucgiac vô ngăn mệnh lệnh và nhấn Enter

C) nhằm lưu giấy tờ thủ tục lucgiac vô bộ lưu trữ, vô ngăn mệnh lệnh tớ gõ mệnh lệnh edit “lucgiac

D) nhằm lưu những giấy tờ thủ tục vô tệp baihoc.lgo, vô ngăn mệnh lệnh tớ gõ mệnh lệnh save “baihoc.lgo

Câu A.6 (0.5đ) (Mức 2 Em nên chọn lựa đáp án tương thích nhằm hoàn thành xong giấy tờ thủ tục vẽ “Hình tam giác” sau đây:

………….. tamgiac

Repeat 3 [fd 100 ………….. 120]

…………..

A. To, rt, fd.

B. To, rt, kết thúc.

C. To, kết thúc, fd.

D. To, fd, kết thúc.

Câu A.7 (0.5đ) (Mức 1) Ý nghĩa câu lệnh HT LT 90 LABEL [Chao buoi sang] là gì?

A. Rùa hiện tại bản thân, tảo cần 90 phỏng triển khai ghi chép chữ rời khỏi screen.

B. Rùa ẩn bản thân, tảo cần 90 phỏng triển khai ghi chép chữ rời khỏi screen.

C. Rùa ẩn bản thân, tảo trái khoáy 90 phỏng triển khai ghi chép chữ rời khỏi screen.

D. Rùa hiện tại bản thân, tảo trái khoáy 90 phỏng triển khai ghi chép chữ rời khỏi screen.

Câu A.8 (0.5đ) (Mức2) quý khách Phong người sử dụng nhị câu mệnh lệnh Print [Xin chao] và câu mệnh lệnh Show [Xin chao] để mang loại chữ rời khỏi screen, tuy nhiên ko được. Câu này tiếp sau đây lý giải đúng?

A. Lệnh Print và mệnh lệnh Show chỉ dùng để thay thế thay đổi đường nét cây viết.

B. Lệnh Print và mệnh lệnh Show chỉ dùng nhằm vẽ hình.

C. Lệnh Print và mệnh lệnh Show chỉ dùng nhằm thay đổi màu sắc.

D. Lệnh Print và mệnh lệnh Show chỉ dùng nhằm triển khai những quy tắc toán.

B. TỰ LUẬN (25 phút) (6đ)

Câu B.1 (3đ) (Mức 3) Hãy ghi chép những mệnh lệnh, dùng câu mệnh lệnh lặp lồng nhau nhằm vẽ hình tại đây từng tam giác đều sở hữu phỏng nhiều năm cạnh bởi vì 50 bước?

Đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu B.2 (3đ) (Mức 4) Em hãy ghi chép giấy tờ thủ tục Đa giác năm cạnh với chiều nhiều năm từng cạnh là 100 bước.

Đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Ma trận đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Mạch kiến thức và kỹ năng, kĩ năng

Số câu và số điểm

Mức 1

Mức 2

Mức 3

Mức 4

Tổng điểm và tỷ trọng %

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

TN

TL/ TH

Tổng

1. Kĩ năng gõ văn phiên bản bởi vì cách thức 10 ngón

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

2. Soạn thảo văn bản: Tạo bảng, sửa đổi cấu hình và căn lề vô bảng

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

3. Soạn thảo văn bản: Chèn hình hình ảnh vô văn bản

Số câu

1

1

Số điểm

0.5

0.5

4. Lập trình Logo: Vẽ hình bởi vì vòng lặp lồng nhau

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

3.0

3.5

5. Lập trình Logo: Thực hiện tại những thủ tục

Số câu

1

1

1

3

Số điểm

0.5

0.5

3.0

4.0

6. Lập trình Logo: Tạo những với mẫu tô điểm, ghi chép chữ và thực hiện tính

Số câu

1

1

2

Số điểm

0.5

0.5

1.0

Tổng

Số câu

4

4

1

1

10

Số điểm

2.0

-

2.0

-

-

3.0

-

3.0

10

Tỷ lệ %

20%

0%

20%

0%

0%

30%

0%

30%

100%

Tỷ lệ theo đòi mức

20%

20%

30%

30%

Số câu

Điểm

Tỷ lệ

Lí thuyết (10')

8

4

40%

Thực hành (25')

2

6

Xem thêm: số tròn chục lớn nhất có 2 chữ số

60%

>> Đề cương ôn tập dượt học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

3. Đề đua học tập kì 2 lớp 5 năm 2022 - 2023 Tải nhiều

 • Bộ Đề đua cuối học tập kì 2 môn Toán lớp 5
 • Bộ đề đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Toán
 • Bộ đề đua cuối học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt
 • Bộ đề đua học tập kì 2 môn giờ Anh lớp 5
 • Đề đua học tập kì 2 môn Lịch sử - Địa lý lớp 5
 • Đề đua học tập kì 2 môn Khoa học tập lớp 5
 • Đề đua học tập kì 2 môn Tin học tập lớp 5

Ngoài rời khỏi những em học viên hoặc quý cha mẹ còn rất có thể xem thêm tăng Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán; Đề đua học tập kì 2 lớp 5 môn Tiếng Việt.