đề thi tiếng việt lớp 3Bộ 200 Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 & Học kì hai năm 2023 tinh lọc, với đáp án bám sát sách Kết nối học thức, Cánh diều, Chân trời tạo ra chung Giáo viên và cha mẹ được thêm tư liệu Đề đua Tiếng Việt lớp 3 kể từ cơ chung học viên ôn luyện và đạt điểm trên cao trong số bài xích đua môn Tiếng Việt lớp 3.

Top 200 Đề đua Tiếng Việt lớp 3 năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CD

Bạn đang xem: đề thi tiếng việt lớp 3

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ đề đua Tiếng Việt lớp 3 cả năm (mỗi cỗ sách) bạn dạng word với câu nói. giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin cẩn cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi
 • Top 30 Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

 • Top 30 Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 năm 2023

  Xem đề thi

Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 - Kết nối tri thức

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Kết nối học thức với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 - Cánh diều

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi


Bộ đề đua Tiếng Việt lớp 3 - Chân trời sáng sủa tạo

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 1

 • Đề đua Giữa kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1

 • Đề đua Học kì 1 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời tạo ra với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Giữa kì 2

 • Đề đua Giữa kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo

  Xem đề thi

- Đề đua Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2

 • Đề đua Học kì 2 Tiếng Việt lớp 3 Chân trời tạo ra với đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

Xem demo Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CD


Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 (cả phụ thân sách)

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 1 (sách mới)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 1 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 2 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 3 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 4 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 5 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 6 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 7 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 8 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 9 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 10 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 11 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 12 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 13 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 14 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 15 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 16 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 17 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 18 (cả phụ thân sách)

Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Học kì 2 (sách mới)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 19 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần đôi mươi (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 21 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 22 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 23 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 24 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 25 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 26 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 27 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 28 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 29 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 30 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 31 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 32 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 33 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 34 (cả phụ thân sách)

 • Bài tập dượt vào ngày cuối tuần Tiếng Việt lớp 3 Tuần 35 (cả phụ thân sách)

Bài tập dượt hằng ngày lớp 3

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Tiếng Việt lớp 3 Cánh diều

 • Bài tập dượt Toán lớp 3

 • Bài tập dượt Toán lớp 3 Kết nối tri thức

 • Bài tập dượt Toán lớp 3 Cánh diều

Ôn hè lớp 3 lên lớp 4

 • Ôn hè Tiếng Việt lớp 3 lên lớp 4
 • Ôn hè Toán lớp 3 lên lớp 4

Lời giải bài xích tập dượt môn Tiếng Việt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Kết nối tri thức)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Chân trời sáng sủa tạo)
 • (mới) Giải sgk Tiếng Việt lớp 3 (Cánh diều)

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở nên tiếng: (4 điểm)

- GV mang đến học viên bắt thăm hỏi phát âm một quãng văn bạn dạng trong số phiếu phát âm. Đảm bảo phát âm chính vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa vô nội dung bài xích phát âm, GV đặt điều thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài xích tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

CHUYỆN TRONG VƯỜN

Cây hoa giấy má và cây táo con cái nằm trong sinh sống vô một quần thể vườn. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy má đâm chồi, nảy lộc. Hàng trăm nhành hoa giấy má nở đỏ hỏn rực cả một góc vườn. Còn cây táo thì vẫn đứng lặng lẽ, thân ái cành trơ trụi, nứt nẻ.

Cây hoa giấy má rằng :

- Táo ơi! Cậu đã trải xấu xí quần thể vườn này. Cậu nên chuồn ngoài điểm phía trên nhằm lấy khu vực mang đến tớ trổ hoa.

Cây táo con cái vẫn nép bản thân, im re. Ít lâu sau, nó chính thức nhú các cái lá tròn trĩnh, bóng láng. Rồi cây táo nở hoa, mùi hương thơm sực phảng phất nhẹ nhõm vô dông tố. Thoáng chốc, hoa tàn và kết trở nên những trái ngược táo nhỏ màu xanh lá cây. Đầu ngày thu, những trái ngược táo lớn, chín vàng. Một hôm, nhì ông con cháu công ty vườn chuồn dạo bước. Ông với tay trẩy mang đến con cháu bao nhiêu trái ngược táo. Cô nhỏ bé ăn và luôn luôn mồm biểu dương ngon. Cây hoa giấy má buồn thấy lúc không có bất kì ai nhằm ý cho tới bản thân.

Cây táo nghiêng giã lá xanh rớt, thì thầm thì yên ủi chúng ta :

- quý khách hàng chớ buồn! Hai tất cả chúng ta từng người một việc. Tôi dưng trái ngược ngon nhằm từng người

thưởng thức. Còn chúng ta thì mang đến sắc hoa và bóng non.

Giờ thì cây hoa giấy má tiếp tục hiểu.

(Theo Thành Tuấn)

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Câu văn này mô tả vẻ đẹp nhất của cây hoa giấy? (0,5 điểm)

A. Mùa xuân cho tới, cây hoa giấy má đâm chồi, nảy lộc.

B. Mưa phùn thực hiện đặt lá cây trái mướt, tươi tốt.

C. Hàng trăm nhành hoa giấy má nở đỏ hỏn rực cả một góc vườn.

Câu 2: Mùa xuân, cây táo như vậy nào?(0,5 điểm)

A. Thân cành trơ trụi, nứt nẻ.

B. Đâm chồi, nảy các cái lá không nhiều.

C. Nở đi ra những nhành hoa với mùi hương thơm sực nhè nhẹ nhõm.

Câu 3: Câu hoa giấy má tiếp tục rằng gì với cây táo sau khoản thời gian thấy vẻ bề ngoài của cây táo? (0,5 điểm)

A. Cậu đã trải mang đến quần thể vườn tăng tươi tắn đẹp nhất.

B. Cậu thực hiện xấu xí quần thể vườn, chuồn nơi khác mang đến tớ nở hoa.

C. Cậu thực hiện mang đến quần thể vườn tăng chật hẹp.

Câu 4:  Sau thấy lúc nhì ông con cháu ko nhằm ý gì cho tới bản thân, cây hoa giấy má tiếp tục cảm nhận thấy như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Nó cảm nhận thấy sung sướng.

B. Nó cảm nhận thấy buồn buồn phiền.

C. Nó cảm nhận thấy phiền lòng.

Câu 5: Viết 1 – 2 câu nêu tâm trí của em về hành vi, việc thực hiện của cây táo? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Em rút đi ra bài học kinh nghiệm gì cho bản thân mình kể từ mẩu truyện trên? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm một cặp kể từ ngữ với nghĩa kiểu như nhau vô bài xích phát âm.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Chỉ đi ra những câu khiến cho được dùng vô bài xích phát âm. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9:Chọn vệt nhì chấm hoặc vệt phẩy thay cho mang đến dù vuông trong khúc văn sau đây.(1 điểm)

Xem thêm: thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo thu được

       Trong rừng hoa căn nhà bà em□bà trồng thật nhiều loại hoa như□hoa giấy□hoa hồng□ hoa mai□hoa mươi giờ□hoa huệ...Ngoài ra□bà còn trồng thêm 1 vài ba cây ăn trái ngược □ cây táo □ cây ổi □ cây mãng cầu và cây mít.

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Hoa thiên lí

     Thiên lí là một trong những cây thừng leo dằng dịt. Hoa nở trở nên từng chùm ở nách lá, nụ hoa màu xanh lá cây lục, khi hoa nở được màu vàng rất rất nhẹ nhõm (màu thiên lí). Hương thơm sực lan vô đêm hôm và sáng sủa sớm. Khoảng đầu hè cho tới thân ái thu là mùa hoa thiên lí nở. Sang sầm uất, cây rụng lá rồi bị tiêu diệt những cành nhỏ, chỉ với thân ái chủ yếu và gốc cây vẫn sinh sống. Tháng nhì mon phụ thân thường niên, kể từ gốc cây và thân ái chủ yếu thiên lí lại nảy chồi rồi trở nên tân tiến.

 (Lê Linh)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn cụt (8 – 10 câu) kể lại chuyến đi dạo của em cho tới tham lam quan tiền một cảnh quan của giang sơn tao.

Gợi ý:

- Giới thiệu về chuyến hành trình cơ. 

- Giới thiệu khái quát về cảnh quan nhưng mà em tiếp tục cho tới tham lam quan tiền.

- Nêu Điểm lưu ý nổi trội của cảnh quan.

- Nêu cảm tưởng của em về cảnh quan.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở nên tiếng: (4 điểm)

- GV mang đến học viên bắt thăm hỏi phát âm một quãng văn bạn dạng trong số phiếu phát âm. Đảm bảo phát âm chính vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa vô nội dung bài xích phát âm, GV đặt điều thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài xích tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

NGÔ QUYỀN ĐẠI PHÁ QUÂN NAM HÁN

     Ngô Quyền quê quán ở Đường Lâm (Ba Vì, Thành Phố Hà Nội ngày nay), thực hiện nha tướng mạo mang đến Dương Đình Nghệ, được Dương Đình Nghệ gả phụ nữ mang đến, lại mang đến quyền làm chủ Ái Châu (Thanh Hoá ngày nay).

     Tháng Ba năm Đinh Dậu (937), Dương Đình Nghệ bị con cái nuôi là Kiều Công Tiễn thịt bị tiêu diệt.Tháng Chạp năm ấy, Ngô Quyền kéo quân kể từ Ái Châu đi ra chất vấn tội Kiều Công Tiễn. Kiều Công Tiễn hoảng hốt, sai sứ thanh lịch cầu cứu vớt quân Nam Hán (Trung Quốc). Vua Nam Hán mong muốn nhân VN với loàn nhưng mà lấy quân xâm lăng, bèn sai con cái út ít là Hoằng Thao lấy thiệt nhiều con thuyền, theo đòi sông Bạch Đằng tiến thủ vô VN.

      thạo tin cẩn, Ngô Quyền với những tướng mạo bàn lược mưu chước. Ôngliền sai lấy cọc đóng góp xuống nhì mặt mũi bờ cửa ngõ sông. Khi nước triều lên, Ngô Quyền sai quân lấy thuyền nhẹ nhõm đi ra khiêu chiến rồi fake thua thiệt nhằm dụ địch xua đuổi theo đòi. Quả nhiên Hoằng Thao trúng nối tiếp. Khi con thuyền lọt được vào vùng cắm cọc, đợi cho tới khi nước triều rút, cọc nhô dần dần lên, Ngô Quyền bèn tung quân, liều mạng bị tiêu diệt nhưng mà tấn công. Quân Hoằng Thao bị rối loàn, nước triều lại xuống vội vàng, thuyền vướng cọc nhưng mà lật úp, quân sĩ bị tiêu diệt cho tới quá nửa. Ngô Quyền quá thắng xua đuổi tấn công, bắt và thịt được Hoằng Thao. Vua Nam Hán được tin cẩn, thương khóc mãi rồi thu nhặt tàn binh của Hoằng Thao còn còn sót lại và rút về.Ngô Quyền tiếp tục làm tan cả trăm vạn quân của Hoằng Thao, dựng nước và xưng vương vãi, khiến cho giặc phương Bắc cần sốt ruột, không đủ can đảm léo hánh cho tới VN.

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Ngô Quyền với quan hệ ra sao với Dương Đình Nghệ? (0,5 điểm)

A. Con trai ruột.

B. Con trai nuôi.

C. Con rể.

Câu 2: Vì sao Ngô Quyền kéo quân chuồn chất vấn tội Kiều Công Tiễn? (0,5 điểm)

A. Vì Kiều Công Tiễn thực hiện loại gián điệp cùng nước Nam Hán.

B. Vì Kiều Công Tiễn thịt phụ vương nuôi của tớ.

C. Vì Kiều Công Tiễn thịt phụ vương ruột của tớ.

Câu 3: Ngô Quyền tiếp tục suy nghĩ đi ra mưu chước gì nhằm chi phí khử đại quân Nam Hán? (0,5 điểm)

A. Ông đem con thuyền của nước bản thân chuồn tấn công quân Nam Hán.

B. Ông người sử dụng kế cắm cọc mộc đầu nhọn xuống điểm trọng yếu ở sông Bạch Đằng, khi thủy triều rút cọc tiếp tục đâm thủng thuyền giặc.

C. Ông sai binh lính người sử dụng những thanh mộc đầu nhọn phi vô những con thuyền của quân Nam Hán vô đêm hôm.

Câu 4: Cuộc hành động tiếp tục ra mắt và thắng lợi như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Quân Nam Hán quá thắng lấy những con thuyền của tớ tiến thủ vô VN, quân tao bị đàn áp nên đành rút quân.

B. Quân Nam Hán đoán được ý loại của Ngô Quyền nên đành rút quân về nước.

C. Quân Nam Hán trúng nối tiếp của Ngô Quyền, thất bại thảm hoảng hốt, quân tao dành riêng thành công vang lừng.

Câu 5: Qua mẩu truyện bên trên, em thấy Ngô Quyền là kẻ như vậy nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Cuộc chiến này còn có chân thành và ý nghĩa ra sao so với nước ta? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7:  Viết lại những thương hiệu riêng biệt với vô bài xích phát âm và phân bọn chúng trở nên 2 loại sau (0,5 điểm)

- Tên người:.........................................................................................

- Tên riêng biệt địa lí:...................................................................................

Câu 8:Tìm 5 kể từ ngữ chỉ sinh hoạt vô bài xích phát âm bên trên.(0,5 điểm)

Câu 9:Đặt một câu với dùng kể từ ngữ em một vừa hai phải tìm kiếm được ở câu 8.(1 điểm)

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Quà của đồng nội

Khi trải qua những cánh đồng xanh rớt, chúng ta với ngửi thấy mùi hương thơm sực non của bông lúa non ko ? Trong dòng sản phẩm vỏ xanh rớt cơ, với cùng 1 giọt sữa Trắng thơm sực, phảng phất mùi vị ngàn cây cỏ. Dưới tia nắng, giọt sữa từ từ sầm uất lại, bông lúa càng ngày càng cong xuống, nặng trĩu vì như thế hóa học quý trong sáng của trời.Đợi đến thời điểm một vừa hai phải nhất, người tao gặt đem về. 

(Thạch Lam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết một bức thư cụt cho 1 người chúng ta quốc tế nhằm thích nghi và phân bua lòng thân ái ái của em với chúng ta.

Gợi ý:

- Về hình thức: Bức thư cần phải có địa điểm, tháng ngày, năm, câu nói. đầu thư, câu nói. cuối thư, kí thương hiệu.

- Về nội dung:

+ Em tự động ra mắt về tay.

+ Lí bởi viết lách thư.

+ Bày tỏ lòng thân ái ái của em dành riêng cho mình.

Phòng giáo dục và đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề đua Học kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Môn: Tiếng Việt lớp 3

Thời gian tham thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn vạc đề)

A. PHẦN KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm)

I. Đọc trở nên tiếng: (4 điểm)

- GV mang đến học viên bắt thăm hỏi phát âm một quãng văn bạn dạng trong số phiếu phát âm. Đảm bảo phát âm chính vận tốc, thời hạn 3 – 5 phút/ HS.

-  Dựa vô nội dung bài xích phát âm, GV đặt điều thắc mắc nhằm học viên vấn đáp.

II. Đọc thì thầm và thực hiện bài xích tập: (6 điểm) 

Đọc đoạn văn sau:

SỰ TÍCH HOA CÚC TRẮNG

Ngày xưa với cùng 1 cô nhỏ bé sinh sống nằm trong u vô một túp lều tranh giành dột nhừ tuy nhiên cơ là một trong những nhỏ bé gái vô nằm trong hiếu hạnh. Thật rủi ro u của cô ý nhỏ bé lại bị căn bệnh rất rất nặng trĩu tuy nhiên vì như thế căn nhà bần hàn nên ko với chi phí mua sắm dung dịch chữa trị, và cô nhỏ bé vô nằm trong buồn buồn phiền.

Một phen đang được ngồi khóc mặt mũi đàng đột nhiên với cùng 1 ông lão trải qua thấy kỳ lạ bèn chớ lại chất vấn. Khi biết sự tình ông già nua rằng với cô bé:

- Cháu hãy vô rừng và cho tới mặt mũi gốc cây cổ thụ lớn nhất vô rừng hái lấy một nhành hoa có một không hai bên trên cơ. Bông hoa ấy với từng nào cánh thì u con cháu sinh sống được bởi vì đấy ngày.

Cô nhỏ bé ngay lập tức vô rừng và rất mất thời gian sau mới mẻ nhìn thấy nhành hoa Trắng cơ. Phải trở ngại lắm cô mới mẻ trèo lên được nhằm lấy nhành hoa, tuy nhiên khi kiểm đếm chỉ tồn tại một cánh, hai cánh, ba cánh tứ cánh. Chỉ với tứ cánh hoa là sao chứ? Chẳng nhẽ u cô chỉ sinh sống được bởi vì đấy ngày thôi sao? 

Không đành lòng cô ngay lập tức sử dụng tay xé nhẹ nhõm dần dần từng cánh hoa rộng lớn trở nên những cánh hoa nhỏ và nhành hoa cũng theo đòi này mà nhiều cánh dần dần lên nhiều đến mức độ không hề kiểm đếm được nữa. Từ cơ trần gian gọi nhành hoa ấy là nhành hoa cúc Trắng nhằm nói tới lòng hiếu hạnh của cô ý nhỏ bé cơ dành riêng cho u bản thân.

Khoanh tròn trĩnh vô vần âm trước ý vấn đáp đúng:

Câu 1: Cô nhỏ bé với thực trạng sinh sống như vậy nào? (0,5 điểm)

A. Cô nhỏ bé sinh sống với u vô cảnh bần hàn nàn.

B. Cô nhỏ bé sinh sống với cha mẹ vô sang chảnh, trang trọng.

C. Cô nhỏ bé không cha mẹ, sinh sống ở ven đàng.

Câu 2: Ông lão tiếp tục rằng gì với cô nhỏ bé sau khoản thời gian biết sự tình? (0,5 điểm)

A. Ông lão bảo cô hái những nhành hoa bên trên gốc cây cổ thụ lớn nhất vô rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô nhỏ bé sinh sống.

B. Ông lão bảo cô chỉ hái một nhành hoa có một không hai bên trên gốc cây cổ thụ lớn nhất vô rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô nhỏ bé sinh sống.

C. Ông lão bảo cô chỉ việc hái nhành hoa có một không hai bên trên gốc cây cổ thụ vô rừng, số cánh hoa tiếp tục ứng với số ngày u cô nhỏ bé sinh sống.

Câu 3: Vì sao cô nhỏ bé lại xé từng cánh hoa rộng lớn trở nên những cánh hoa nhỏ? (0,5 điểm)

A. Vì cô nhỏ bé suy nghĩ nhành hoa nhiều cánh nhỏ tiếp tục đẹp tuyệt vời hơn.

B. Vì cô nhỏ bé suy nghĩ nhành hoa nhiều cánh nhỏ tiếp tục kéo dãn được sự sinh sống của u.

C. Vì cô nhỏ bé suy nghĩ nhành hoa nhiều cánh nhỏ là nhành hoa đặc biệt quan trọng nhất nhằm dành riêng tặng u.

Câu 4: Theo em, nhành hoa cúc Trắng hình tượng mang đến điều gì trải qua câu truyện trên? (0,5 điểm)

A. Biểu tượng của sự tinh khiết, cao quý của một người phụ nữ.

B. Biểu tượng của việc sinh sống, là sự hiếu hạnh của những người con cái so với u.

C. Biểu tượng của tình thương vĩnh cửu.

Câu 5: Thông điệpđược gửi gắm là gì?(1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 6: Trong cuộc sống đời thường, em thể hiện tại sự hiếu hạnh so với người thân trong gia đình vô mái ấm gia đình bởi vì những cơ hội nào? (1 điểm)

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

Câu 7: Tìm 5 kể từ ngữ chỉ Điểm lưu ý được dùng vô mẩu truyện bên trên. (0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 8: Tìm kể từ ngữ với trái ngược nghĩa với những kể từ sau: buồn bã, khó khăn.(0,5 điểm)

........................................................................................................

Câu 9: Đặt một câu với hình hình ảnh đối chiếu về huê hồng.(1 điểm)

........................................................................................................

B. PHẦN KIỂM TRA VIẾT: (10 điểm)

1. Nghe – viết (4 điểm)

Cây gạo

Mùa xuân, cây gạo gọi cho tới từng nào là chim ríu rít. Từ xa vời nom lại, cây gạo lừng lững như 1 tháp đèn kếch xù. Hàng ngàn nhành hoa là hàng nghìn ngọn lửa hồng tươi tắn. Hàng ngàn búp nõn lá, hàng nghìn ánh nến vô xanh rớt. Tất cả đều lóng lánh, lung linh vô nắng nóng. Chào mồng, cà cưỡng, sáo đen ngòm,...đàn đàn lũ lũ cất cánh chuồn cất cánh về, lượn lên lượn xuống.

 (Theo Vũ Tú Nam)

2. Luyện tập (6 điểm)

Viết đoạn văn cụt (8 – 10 câu) nêu tình thương, xúc cảm của em với anh hùng em yêu thương mến vô một mẩu truyện tiếp tục học tập.

Gợi ý:

- Giới thiệu anh hùng em yêu thương mến.

- Nêu lí bởi em yêu thương mến anh hùng cơ.
Lưu trữ: Đề đua Tiếng Việt lớp 3 (sách cũ)

Xem tăng đề đua những môn học tập lớp 3 tinh lọc, với đáp án hoặc khác:

 • Đề đua Toán lớp 3
 • Đề đua Tiếng Anh 3
 • Đề đua Tin học tập lớp 3

Xem demo Đề Tiếng Việt 3 KNTT Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CTST Xem demo Đề Tiếng Việt 3 CD

Đã với câu nói. giải bài xích tập dượt lớp 3 sách mới:

 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài xích tập dượt Lớp 3 Cánh diều

Đã với phầm mềm VietJack bên trên điện thoại thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay lập tức phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi công ty chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: tiếng anh 9 unit 11 a closer look 2

Loạt bài xích Đề đua Tiếng Việt 3 với đáp án được biên soạn bám sát nội dung công tác Tiếng Việt lớp 3.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài xích tập dượt lớp 3 những môn học