de thi sử thpt quốc gia 2022

Câu 3: Đặc điểm lớn số 1, rất dị nhất của cách mệnh nước Việt Nam nhập giai đoạn 1954 - 1975 là

A. Tiến hành mặt khác nhị trọng trách cách mệnh không giống nhau ở nhị miền tổ quốc.

Bạn đang xem: de thi sử thpt quốc gia 2022

B. đất nước bị phân tách hạn chế thực hiện nhị miền với nhị cơ chế chủ yếu trị không giống nhau.

C. Việt Nam trở nên điểm phản ánh thâm thúy nhất xích míc thân thiết nhị phe.

D. chiến đấu kháng cuộc chiến tranh xâm lăng loại mới mẻ của Mĩ và tay sai.

Xem thêm: having finished their work the workers expected to be paid

Xem đáp án

A lựa chọn vì nhị miền tiến hành nhị trọng trách không giống nhau nằm trong tuỳ thuộc 1 kế hoạch cách mệnh cộng đồng là trả thành cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân (chống Mỹ, cứu vớt nước). 

Xem thêm: the preparation by the time

B loại vì chỉ phản ánh điểm lưu ý, ko phản ánh rất dị của cách mệnh VN giai đoạn 1954 - 1975.

C, D loại vì ko phản ánh điểm lưu ý của cách mệnh nước Việt Nam giai đoạn 1954 - 1975.

Chọn A.