để thao tác với tệp

Câu hỏi:

24/03/2022 8,064

B. Mở tệp nhằm ghi tài liệu vô tệp 

Bạn đang xem: để thao tác với tệp

C. Mở tệp nhằm hiểu tài liệu kể từ tệp 

D. Đóng tệp

Trả lời:

verified Giải vày Vietjack

Để hoàn toàn có thể thao tác với tệp tài liệu bên trên đĩa trải qua biến hóa tệp cho tới trước thì bước thứ nhất tất cả chúng ta nên gắn thương hiệu tệp cho tới biến hóa tệp. Cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp cho tới biến hóa tệp là:

assign ( < biến hóa tệp > , < thương hiệu tệp > );

Trong đó: tên tệp là biến hóa xâu hoặc hằng xâu, biến tệp được mệnh danh bám theo quy tắc Pascal.

Đáp án: A 

Xem thêm: giải vở bài tập tiếng việt

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục ghi tài liệu vô tệp văn phiên bản là:

Câu 2:

Trong NNLT Pascal, sau khoản thời gian thao tác làm việc với tệp rất cần được đóng góp tệp. Cú pháp nhằm đóng góp tệp là:

Câu 3:

Cú pháp của giấy tờ thủ tục hiểu tài liệu kể từ tệp văn phiên bản là:

Câu 4:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm hé tệp ở cơ chế hiểu tài liệu kể từ tệp là:

Câu 5:

Hàm eoln() trả về độ quý hiếm TRUE Lúc nào?

Câu 6:

Hàm eof() trả về độ quý hiếm TRUE Lúc nào?

Xem thêm: số đồng phân este ứng với công thức phân tử c 4 h 8 o2 là

Câu 7:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm gắn thương hiệu tệp cho tới biến hóa tệp là:

Câu 8:

Trong NNLT Pascal, cú pháp nhằm khai báo biến hóa tệp văn phiên bản là

Câu 9:

Trong một công tác Pascal, sau khoản thời gian tiếp tục đóng góp tệp vày giấy tờ thủ tục đóng góp tệp thì hoàn toàn có thể mở ra tệp ê hoặc không?