đề sử thpt quốc gia 2022

Câu 3: Đặc điểm lớn số 1, lạ mắt nhất của cách mệnh VN nhập thời gian 1954 - 1975 là

A. Tiến hành mặt khác nhị trách nhiệm cách mệnh không giống nhau ở nhị miền nước nhà.

Bạn đang xem: đề sử thpt quốc gia 2022

B. đất nước bị phân tách hạn chế thực hiện nhị miền với nhị chính sách chủ yếu trị không giống nhau.

C. Việt Nam phát triển thành điểm phản ánh thâm thúy nhất xích míc thân ái nhị phe.

D. chiến đấu kháng cuộc chiến tranh xâm lăng loại mới mẻ của Mĩ và tay sai.

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

Xem đáp án

A lựa chọn vì nhị miền triển khai nhị trách nhiệm không giống nhau nằm trong tuỳ thuộc 1 kế hoạch cách mệnh công cộng là trả thành cuộc cách mệnh dân tộc bản địa dân người sở hữu dân (chống Mỹ, cứu vớt nước). 

Xem thêm: bốn công nghệ trụ cột của cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là

B loại vì chỉ phản ánh điểm sáng, ko phản ánh lạ mắt của cách mệnh VN thời gian 1954 - 1975.

C, D loại vì ko phản ánh điểm sáng của cách mệnh VN thời gian 1954 - 1975.

Chọn A.