để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì

Câu hỏi:

03/08/2019 60,703

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công thường xuyên sóc

Bạn đang xem: để nhân giống cây ăn quả lâu năm người ta thường chiết cành vì

B. Phương pháp này hùn nhân như là thời gian nhanh và nhiều

C. Phương pháp này hùn tránh khỏi thâm thúy bệnh tạo ra hại

D. Phương pháp này hùn tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm ko nằm trong sinh đẻ vô tính là?

A. Cơ thể con cái sinh đi ra trọn vẹn như là nhau và như là khung hình u ban đầu

B. Tạo đi ra thành viên mới mẻ đặc biệt nhiều chủng loại về những điểm sáng quí nghi

C. Tạo đi ra con số rộng lớn con cái con cháu nhập một thời hạn ngắn

D. Tạo đi ra những thành viên thích ứng chất lượng tốt với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định định

Câu 2:

Đặc điểm của bào tử là?

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trừng trị nghiền chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được trừng trị nghiền nhờ dông tố, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được trừng trị nghiền chỉ nhờ dông tố, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trừng trị nghiền nhờ dông tố, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Xem thêm: bản chất của gia công kim loại bằng cắt gọt là

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. phẳng phiu bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh tạo ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa được tạo ra ra?

A. Từ một trong những phần của ban ngành sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ một trong những phần thân thuộc của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là kiểu dáng sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không đem sự thống nhất thân thuộc phú tử đực và phú tử cái

C. Có sự thống nhất thân thuộc phú tử đực và phú tử cái

Xem thêm: công thức phân tử của etilen

D. Chỉ cần thiết phú tử cái