đề kiểm tra giữa kì 2 toán 6Bộ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 của tất cả tía cuốn sách Kết nối trí thức, Chân trời tạo nên, Cánh diều sẽ hỗ trợ học viên ôn luyện nhằm đạt điểm trên cao trong những bài bác thi đua Toán 6 Giữa học tập kì 2.

Top 30 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 (có đáp án)

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Bạn đang xem: đề kiểm tra giữa kì 2 toán 6

Chỉ kể từ 150k mua sắm đầy đủ cỗ Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 (mỗi cỗ sách) phiên bản word sở hữu điều giải chi tiết:

 • B1: gửi phí vô tk: 0711000255837 - NGUYEN THANH TUYEN - Ngân mặt hàng Vietcombank (QR)
 • B2: Nhắn tin yêu cho tới Zalo VietJack Official - nhấn vô đây nhằm thông tin và nhận đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán 6 - Kết nối tri thức

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Bộ 4 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì hai năm 2023 chuyên chở tối đa - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 năm 2023 sở hữu quỷ trận (10 đề) - Kết nối tri thức

  Xem đề thi

Bộ đề thi đua Toán 6 - Cánh diều

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 2 Cánh diều năm 2023 chuyên chở tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Cánh diều năm 2023 sở hữu quỷ trận (10 đề)

  Xem đề thi

Quảng cáo

Bộ đề thi đua Toán 6 - Chân trời sáng sủa tạo

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo nên năm 2023 sở hữu đáp án (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 2 Chân trời tạo nên năm 2023 chuyên chở tối đa (10 đề)

  Xem đề thi

 • Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 Chân trời tạo nên năm 2023 sở hữu quỷ trận (10 đề)

  Xem đề thi

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Kết nối tri thức

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh vô vần âm đứng trước câu vấn đáp đích.

Câu 1:Tìm cặp phân số đều nhau trong những phân số sau:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

Quảng cáo

Câu 2:Phân số biểu thị số phần tô màu sắc vô hình vẽ sau đây là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề)

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

Câu 3: Làm tròn xoe số 312,163 đến hàng phần mười là:

A. 312,1.

B. 312,2.

C. 312,16.

D. 312,17.

Câu 4: Cho hình vẽ sau đây. Khẳng tấp tểnh này sau đấy là đúng?

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

A. Ba điểm A, B, C trực tiếp mặt hàng.
B. Ba điểm A, B, D trực tiếp mặt hàng.
C. Ba điểm B, C, D trực tiếp mặt hàng.
D. Ba điểm A, C, D trực tiếp mặt hàng.

Câu 5: Hãy lựa chọn câu đích trong những câu sau đây:

A. Hai tia công cộng gốc là nhì tia đối nhau

B. Hai tia đối nhau thì không tồn tại điểm chung

C. Hai tia nằm trong phía trên một đường thẳng liền mạch và sở hữu công cộng gốc thì đối nhau

D. Hai tia Ox và Oy tạo nên trở nên đường thẳng liền mạch xy thì đối nhau

Quảng cáo

Câu 6: Với câu hỏi: “Khi này tớ tóm lại được I là trung điểm của đoạn trực tiếp MN?”, sở hữu 4 các bạn vấn đáp như sau. Em hãy cho thấy các bạn này vấn đáp đích.

A. Khi IM = IN

B. Khi XiaoMI + IN = MN

C. Khi XiaoMI + IN = MN và IM = IN

D. Khi I nằm trong lòng M và N.

II. Tự luận:

Bài 1 (2 điểm): Thực hiện nay phép tắc tính (tính nhanh chóng nếu như sở hữu thể):

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

d) (33,2 + 21,5) . 2

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm x:

a) x – 22, 6 = 15,28

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề)

Bài 3 (2 điểm): Trong một tờ 60% số học viên xuất sắc là 9 em.

a) Tính số học viên xuất sắc của lớp.

b) Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) số học viên khá bởi 80% số học viên xuất sắc. Tìm số học viên khá của lớp.

c) lõi lớp chỉ mất học viên xuất sắc và khá. Tìm tổng số học viên của lớp.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB = 8 centimet. Trên tia AB lấy điểm C sao mang lại AC = 4 centimet.

a) Điểm C sở hữu nằm trong lòng nhì điểm A và B không? Vì sao?

b) Tính phỏng nhiều năm đoạn BC.

c) Điểm C sở hữu là trung điểm của đoạn trực tiếp AB không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Cho a,b ∈ N*. Hãy đối chiếu Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) 

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Cánh diều

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian ngoan thực hiện bài: phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Trắc nghiệm (4 điểm)

Câu 1: Tổng Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều bằng:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Câu 2: Cho biểu đồ gia dụng giành giật thể hiện nay số lượng kilomet hoa trồng vô vườn ở trong phòng tư các bạn Mai; Lan; Huy; An

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Tìm xác định sai trong những xác định sau: 

A) Nhà An trồng nhiều hoa nhất.

B) Nhà Huy trồng không nhiều hoa nhất.

C) Nhà Lan và căn nhà Mai trồng số hoa đều nhau.

D) Tổng số hoa căn nhà Lan và Mai trồng được bởi tổng số hoa căn nhà Huy và An trồng được.

Câu 3: Cho đoạn trực tiếp AB = 12cm. Gọi O là trung điểm của AB. Độ nhiều năm OB là: 

A) 12cm

B) 6cm 

C) 10cm

D) 18cm

Câu 4: Số đối của phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều  là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều 

Câu 5: Nếu gieo một con cái xúc sắc 10 phen thường xuyên, sở hữu 4 phen xuất hiện nay mặt mũi 5 chấm thì phần trăm thực nghiệm xuất hiện nay mặt mũi 5 chấm là: 

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Xem thêm: cách giải bất phương trình bậc 2

Câu 6: Tính hóa học của phép tắc nhân là: 

A) Tính phân phối

B) Tính phó hoán

C) Tính kết hợp

D) Cả tía đáp án trên

Câu 7: Khẳng tấp tểnh này tại đây đúng: 

A) Hai tia công cộng gốc thì đối nhau.

B) Hai tia công cộng gốc thì trùng nhau.

C) Tia là hình bao gồm điểm O và 1 phần đường thẳng liền mạch bị phân chia bởi điểm O.

D) Tia không xẩy ra số lượng giới hạn về nhì đầu.

Câu 8: Quy đồng kiểu mẫu số nhì phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều ta được sản phẩm theo lần lượt là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều 

II. Tự luận

Bài 1 (2 điểm):  Thực hiện nay phép tắc tính: 

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều

Bài 3 (1,5 điểm): Xếp loại thi đua đua tía tổ làm việc của một đội nhóm phát triển được đo đếm như sau (đơn vị: người): 

Tổ

Giỏi

Khá

Đạt

Tổ 1

8

3

1

Tổ 2

9

2

1

Tổ 3

7

4

1

a) Mỗi tổ làm việc sở hữu từng nào người.

b) Đội trưởng thông tin rằng số làm việc xuất sắc của tất cả group nhiều hơn thế số làm việc khá và đạt của tất cả group là 12 người. Đội trưởng thông tin đích hoặc sai.

Bài 4 (2 điểm): Cho đoạn trực tiếp AB có tính nhiều năm 20cm. Trên đoạn trực tiếp AB lấy nhì điểm C và D sao mang lại AC = 6cm; AD = 12cm.

a) Tính phỏng nhiều năm BC; CD.

b) C liệu có phải là trung điểm của AD không? Vì sao?

Bài 5 (0,5 điểm): Chứng minh rằng phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Cánh diều tối giản với từng số đương nhiên n.

Phòng Giáo dục đào tạo và Đào tạo nên ...

Đề thi đua Giữa kì 2 - Chân trời sáng sủa tạo

Năm học tập 2023 - 2024

Bài thi đua môn: Toán 6

Thời gian ngoan thực hiện bài: 60 phút

(không kể thời hạn phân phát đề)

I. Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Phân số này trong những phân số sau là phân số tối giản

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 2: Hình không tồn tại tâm đối xứng là:

A) Hình tam giác

B) Hình chữ nhật

C) Hình vuông

D) Hình lục giác đều.

Câu 3: Kết trái khoáy của phép tắc tính Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 4: Trong hình bên dưới sở hữu từng nào cặp đường thẳng liền mạch tuy nhiên song

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

A) 1

B) 2

C) 3

D) 4

Câu 5: Kết trái khoáy so sánh sinh nhì phân số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo là:

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Câu 6: Hỗn số Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo bằng

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

II. Phần tự động luận

Bài 1 (1,5 điểm): Thực hiện nay phép tắc tính

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 2 (1 điểm): Tìm x

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

Bài 3 (1,5 điểm): Cường sở hữu 3h nhằm đùa vô khu vui chơi công viên. Cường dành riêng Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm đùa ở khu vực vườn thú; Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời hạn nhằm đùa những trò chơi; Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo thời gian ngoan nhằm ăn kem, giải khát; số thời hạn còn sót lại nhằm đùa ở khu vực cây cỏ và những loại hoa. Hỏi Cường đang được đùa từng nào giờ ở khi cây cỏ và những loại hoa.

Bài 4 (2 điểm): Vẽ đường thẳng liền mạch b

a) Vẽ điểm M ko phía trên đường thẳng liền mạch b

b) Vẽ điểm N phía trên đường thẳng liền mạch b

c) Sử dụng kí hiệu và nhằm ghi chép tế bào miêu tả sau:

“Điểm N nằm trong đường thẳng liền mạch b; điểm M ko nằm trong đường thẳng liền mạch b”

d) Cho đoạn trực tiếp AB và điểm O nằm trong lòng nhì điểm A và B. lõi AB = 7cm; AO = 3cm. Tính OB

Bài 5 (0,5 điểm): ): Chứng minh phân số sau là phân số tối giãn với từng số nguyên vẹn n

Đề thi đua Giữa kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án (10 đề) | Chân trời sáng sủa tạo

................................

................................

................................

Trên trên đây tóm lược một số trong những nội dung sở hữu vô cỗ Đề thi đua Toán 6 năm 2023 tiên tiến nhất, để mua sắm tư liệu không hề thiếu, Thầy/Cô mừng rỡ lòng coi thử:

Xem demo Đề Toán 6 KNTT Xem demo Đề Toán 6 CTST Xem demo Đề Toán 6 Cánh diều

Xem thêm thắt đề thi đua Toán 6 sở hữu đáp án, tinh lọc hoặc khác:

 • Đề thi đua tham khảo unique đầu năm mới Toán 6 (5 đề)

 • Top 10 Đề thi đua Toán 6 Giữa kì 1 sở hữu đáp án

 • Top 30 Đề thi đua Toán 6 Học kì 1 sở hữu đáp án

 • Bộ Đề thi đua Cuối kì 1 Toán 6 sở hữu đáp án (30 đề)

 • Top 30 Đề thi đua Toán 6 Học kì 2 sở hữu đáp án

Mục lục Đề thi đua Toán 6 bám theo chương và học tập kì:

 • Chương 1: Ôn tập dượt và té túc về số tự động nhiên
 • Chương 2: Số nguyên
 • Chương 1: Đoạn thẳng
 • Đề thi đua Toán 6 Học kì 1
 • Chương 3: Phân số
 • Chương 2: Góc
 • Đề thi đua Toán 6 Học kì 2
 • Đề thi đua học viên xuất sắc toán 6

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề thi đua dành riêng cho nghề giáo và khóa đào tạo dành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Xem thêm: tinh bột và xenlulozơ khác nhau về

Loạt bài bác Đề thi đua Toán 6 | Đề thi đua 15 phút, 45 phút, 1 tiết, học tập kì 1, học tập kì 2 Toán 6 sở hữu đáp án của công ty chúng tôi được biên soạn bám sát nội dung sgk Toán 6 Tập 1 và Tập 2 bao gồm không hề thiếu 2 phần: Số học tập và Hình học tập giúp cho bạn giành điểm trên cao trong những bài bác đánh giá Toán lớp 6 rộng lớn.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.
Giải bài bác tập dượt lớp 6 sách mới mẻ những môn học