dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan

Câu hỏi:

16/09/2019 77,270

Bạn đang xem: dãy nào sau đây chỉ gồm các chất thuộc dãy đồng đẳng của metan

A. C2H2, C3H4, C4H6, C5H8

B. CH4, C2H2, C3H4, C4H10

C. CH4, C2H6, C4H10, C5H12

Đáp án chủ yếu xác

D. C2H6, C3H8, C5H10, C6H12

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải vày Vietjack

Đáp án C

Đáp án A sai vì như thế C2H2, C3H4, C4H6, C5H8 nằm trong sản phẩm đồng đẳng của ankin CnH2n - 2.

Đáp án B sai vì như thế C2H2 và C3H4 nằm trong sản phẩm đồng đẳng của ankin CnH2n - 2.

Đáp án D sai vì như thế C5H10 nằm trong sản phẩm đồng đẳng của anken CnH2n.

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ankan sở hữu CTPT C5H12 sở hữu từng nào đồng phân?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4.

Câu 2:

Cho ankan X sở hữu CTCT là CH3 – CH(C2H5) – CH2 – CH(CH3) – CH3

Tên gọi của X theo đòi IUPAC là

A. 2 – etyl – 4 – metylpentan.

B. 4 – etyl – 2 – metylpentan.

C. 3,5 – dimetylhexan

D. 2,4 – dimetylhexan.

Xem thêm: một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật

Câu 3:

Ứng với CTPT C6H14 sở hữu từng nào đồng phân mạch cacbon ?

A. 3.

B. 4.

C. 5.

D. 6.

Câu 4:

Ankan sở hữu những loại đồng phân nào?

A. Đồng phân group chức

B. Đồng phân cấu tạo

C. Đồng phân địa điểm group chức.

D. Có cả 3 loại đồng phân bên trên.

Câu 5:

Ankan X sở hữu công thức phân tử C5H12, Khi tính năng với clo tạo nên 4 dẫn xuất monoclo. Tên của X là

A. pentan

B. iso-pentan

C. neo-pentan

D. 2,2-đimetylpropan

Câu 6:

Câu này đúng vào lúc nói tới hiđrocacbon no ? Hiđrocacbon no là

A. hidrocacbon nhưng mà nhập phân tử chỉ mất links đơn.

B. hợp hóa học hữu mà lại nhập phân tử chỉ mất links đơn.

C. hidrocacbon nhưng mà nhập phân tử chỉ chứa chấp 1 nối song.

D. hợp hóa học cơ học nhập phân tử chỉ mất nhì yếu tắc C và H.

Xem thêm: tác động của gió mùa đông bắc mạnh nhất ở