dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là

Câu hỏi:

18/06/2019 46,298

A. HBr (to), Na, CuO (to), CH3COOH (xúc tác).

Bạn đang xem: dãy gồm các chất đều tác dụng với ancol etylic là

Đáp án chủ yếu xác

B. Ca, CuO (to), C6H5OH (phenol), HOCH2CH2OH.

C. NaOH, K, MgO, HCOOH (xúc tác).

D. Na2CO3, CuO (to), CH3COOH (xúc tác), (CHCO)2O.

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Đáp án A

-   ý B sở hữu HOCH2CH2OH ko tính năng với ancol etylic => Loại

-   ý C sở hữu NaOH ko tính năng với ancol etylic => Loại

-   ý D sở hữu Na2CO3không tính năng với ancol etylic => Loại

Đây là phản xạ thế group OH, ví dụ: C2H5OH + HBr --> C2H5Br + H2O

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi đun rét mướt rượu etylic với H2SO4 quánh ở 1400C thì sẽ khởi tạo ra:

A. C2H4.

B. CH3CHO.

C. C2H5OC2H5.

D. CH3COOH.

Câu 2:

Đun rét mướt láo hợp ý X bao gồm 0,1 mol CH3OH và 0,2 mol C2H5OH với H2SO4 quánh ở 1400C. Khối lượng ete nhận được cực lớn là bao nhiêu?

A. 12,4g

B. 6,4g

C. 9,7g

D. 7g

Xem thêm: trắc nghiệm công nghệ 11 bài 15

Câu 3:

Có từng nào ancol thơm nức, công thức C8H10O Khi tính năng với CuO đun rét mướt đã tạo ra anđehit?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 4:

Số đồng phân ancol ứng với CTPT C5H12O là:

A. 8

B. 7

C. 5

D. 6

Câu 5:

A, B, D là 3 đồng phân sở hữu nằm trong công thức phân tử C3H8O. sành A tính năng với CuO đun rét mướt đã tạo ra andehit, còn B đã tạo ra xeton. Vậy D là:

A. Ancol bậc III.

B. Chất sở hữu nhiệt độ chừng sôi tối đa.

C. Chất sở hữu nhiệt độ chừng sôi thấp nhất.

D. Chất sở hữu kỹ năng tách nước tạo nên anken có một không hai.

Câu 6:

Tên quốc tế của hợp ý hóa học sở hữu công thức CH3CH(C2H5)CH(OH)CH3 là:

A. 4-etylpentan-2-ol.

B. 2-etylbutan-3-ol.

C. 3-etylhexan-5-ol.

D. 3-metylpentan-2-ol.

Xem thêm: cho hơi nước đi qua than nóng đỏ