dãy điện hóaDãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể (Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại)

Với mục tiêu hùn học viên đơn giản dễ dàng rộng lớn trong những việc lưu giữ dãy điện hóa, VietJack biên soạn bạn dạng Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể (Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại). Hi vọng loạt bài bác này tiếp tục như thể cuốn bong tay kỹ năng và kiến thức và công thức giúp đỡ bạn học tập chất lượng tốt môn Hóa học tập.

Bạn đang xem: dãy điện hóa

I. DÃY ĐIỆN HÓA CỦA MỘT SỐ KIM LOẠI THÔNG DỤNG VÀ CÁCH GHI NHỚ.

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là phần nội dung đặc biệt cần thiết của chất hóa học vô sinh. Phải tóm được kỹ năng và kiến thức này, các bạn mới nhất rất có thể học tập chất lượng tốt phần chất hóa học vô sinh vô công tác học tập.

Tuy nhiên, dãy điện hóa của sắt kẽm kim loại kha khá lâu năm và phức tạp. Một trong mỗi cơ hội học tập nằm trong, lưu giữ lâu dãy điện hóa được chúng ta học viên vận dụng là học tập nằm trong bằng phương pháp đổi khác trở thành một quãng thơ.

Chẳng hạn như:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Hay rất có thể đổi khác rằng:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Hay nhằm lưu giữ thêm thắt địa điểm của những cặp lão hóa – khử của sắt kẽm kim loại Fe rất có thể lưu giữ vì thế đổi khác thành:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Bạn nào là học tập chất lượng tốt Văn thì rất có thể lưu giữ bài bác thơ sau: “Mấy điều về mặt hàng năng lượng điện hóa”

MẤY LỜI VỀ DÃY ĐIỆN HÓA

Dãy năng lượng điện hóa O sau khử trước (1)

Phản ứng theo gót quy ước alpha

Nhưng rất cần phải hiểu sâu sắc xa

Trước sau ý nghĩa sâu sắc mới nhất là trở thành công

Kali, Can, Nát tiên phong

Ma, Nhôm, Man, Kẽm tiếp ko chịu đựng hèn

Sắt rồi Cô cho tới Niken

Thiếc, Chì dẫu chậm trễ cũng ngay tắp lự theo gót chân

Hiđro, Đồng, Tệ Bạc, Thủy ngân,

Bạch kim, Vàng nữa chịu đựng phần đứng sau.

Ba kim (loại) vượt trội nhất ở đầu

Vào hỗn hợp muối hạt nước đâu “hủy liền”.

Khí cất cánh, muối hạt lại gặp gỡ kiềm,

Đổi trao phản xạ là quyền bọn chúng thôi.

Các sắt kẽm kim loại không giống dễ dàng rồi,

Vào hỗn hợp muối hạt trước thời đẩy sau.

Với axit, lưu giữ bảo nhau:

Khử được hát nằm trong (H+), cần đâu đơn giản dễ dàng.

Từ Đồng cho tới cuối mặt hàng,

Sau Hiđro đấy, chẳng tan 1 chút nào.

Vài điều luận bàn, thay đổi trao,

Vun cây “Vườn Hóa” vui sướng nào là vui sướng hơn

(chú ý (1): Kim loại đứng trước với tính khử mạnh rộng lớn sắt kẽm kim loại đứng sau, cation đàng sau với tính lão hóa mạnh rộng lớn cation phía trước)

Như vậy, các bạn hãy gom những sắt kẽm kim loại ngay gần nhau trở thành một group và đổi khác trở thành đoạn thơ nào là nhưng mà bản thân dễ dàng nằm trong nhằm học tập tiếp tục dễ dàng lưu giữ rộng lớn thật nhiều.

II. LÝ THUYẾT VỀ DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI

1. Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại là gì?

Trong phản xạ chất hóa học, cation sắt kẽm kim loại rất có thể nhận electron nhằm trở nên nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại và ngược lại, nguyên vẹn tử sắt kẽm kim loại rất có thể nhượng bộ electron sẽ tạo trở thành cation sắt kẽm kim loại.

Cụ thể như:

Cu2+ + 2e Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại Cu

Ag+ + 1e Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại Ag

Tổng quát:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Dạng lão hóa và dạng khử của và một yếu tố sắt kẽm kim loại tạo ra cặp lão hóa – khử (Mn+/M).

Như vậy, dãy điện hóa của sắt kẽm kim loại là mặt hàng những cặp lão hóa - khử của sắt kẽm kim loại được bố trí theo hướng tăng dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại và hạn chế dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại.

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

2. Ý nghĩa dãy điện hóa của kim loại

a) So sánh tính lão hóa – khử

- Tính lão hóa của ion Mn+ càng mạnh thì tính khử của sắt kẽm kim loại M càng yếu hèn và ngược lại (tính lão hóa của ion Mn+ càng yếu hèn thì tính khử của sắt kẽm kim loại M càng mạnh).

- Cụ thể như:

+ Kim loại Na với tính khử mạnh vì thế ion Na+ với tính lão hóa yếu hèn.

+ Ion Ag+ với tính lão hóa mạnh vì thế sắt kẽm kim loại Ag với tính khử yếu hèn.

Ví dụ 1: Tính oxi hoá của những ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+ hạn chế dần dần theo gót trật tự nào là sau đây?

A. Fe3+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Fe2+, Fe3+.

C. Fe3+, Mg2+, Fe2+.

D. Mg2+, Fe3+, Fe2+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Các ion được bố trí theo như đúng trật tự động vô dãy điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Fe3+.

Theo chiều kể từ trái ngược lịch sự cần vô dãy điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần → chiều hạn chế dần dần tính oxi hóa của ion sắt kẽm kim loại là: Fe3+, Fe2+, Mg2+.

b) Xác tấp tểnh chiều phản xạ lão hóa – khử

- Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại được chấp nhận Dự kiến chiều của phản xạ đằm thắm nhị cặp lão hóa – khử theo gót quy tắc alpha (α): Phản ứng đằm thắm nhị cặp lão hóa – khử tiếp tục xẩy ra theo hướng hóa học lão hóa mạnh rộng lớn tiếp tục lão hóa hóa học khử mạnh rộng lớn, sinh rời khỏi hóa học lão hóa yếu hèn rộng lớn và hóa học khử yếu hèn rộng lớn.

- Cách xác lập chiều của phản xạ lão hóa – khử theo gót quy tắc alpha:

Tổng quát

Giả sử với nhị cặp lão hóa khử: Xx+/ X và Yy+/Y (trong bại liệt cặp Xx+/ X đứng trước cặp Yy+/Y vô dãy điện hóa). Xác tấp tểnh chiều của phản xạ lão hóa khử.

Bước 1: Viết nhị cặp lão hóa – khử theo như đúng trật tự vô dãy điện hóa:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Bước 2: kề dụng quy tắc alpha (α)

Phản ứng xẩy ra theo hướng mũi thương hiệu như sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Bước 3: Xác tấp tểnh chiều phản ứng

Phản ứng xẩy ra như sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Ví dụ 2: Xác tấp tểnh chiều phản xạ xẩy ra đằm thắm nhị cặp Fe2+/ Fe và Cu2+/ Cu.

Hướng dẫn giải:

Bước 1: Theo trật tự động dãy điện hóa với cặp Fe2+/ Fe đứng trước cặp Cu2+/ Cu.

Bước 2: kề dụng quy tắc alpha:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Bước 3: Xác tấp tểnh chiều phản ứng

Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

Phản ứng xẩy ra theo hướng ion Cu2+ lão hóa Fe sẽ tạo rời khỏi Fe2+ và Cu.

c) Xét một phản xạ lão hóa - khử xẩy ra hoặc không

Để xét một phản xạ lão hóa – khử với xẩy ra hay là không cần thiết tóm được quy tắc alpha: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu hèn rộng lớn + hóa học khử yếu hèn rộng lớn.

Ví dụ 3: Phản ứng nào là tại đây không xảy ra?

A. Cu2+ + Fe → Cu + Fe2+

B. Cu2+ + Mg → Cu + Mg2+

C. Cu + Zn2+ → Cu2+ + Zn

D. Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag

Hướng dẫn giải:

Phản ứng C ko xẩy ra bởi tính lão hóa của Zn2+ yếu hèn rộng lớn Cu2+, vì thế Zn2+ ko thể lão hóa được Cu trở thành Cu2+.

Ví dụ 4: Cho một không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư. Có phản xạ chất hóa học xẩy ra không? Nếu với phản xạ chất hóa học xẩy ra, hãy viết lách phương trình chất hóa học minh họa.

Hướng dẫn giải:

- Ta với Fe với tính khử mạnh rộng lớn Ag, vì thế Fe rất có thể khử được Ag+ trở thành Ag. Do bại liệt Lúc mang đến bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 sẽ sở hữu được phản xạ chất hóa học xẩy ra.

- kề dụng quy tắc alpha:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Phản ứng xẩy ra như sau:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Sau bại liệt bởi AgNO3 dư, kế tiếp với phản ứng:

AgNO3 dư + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

- Vậy Lúc mang đến bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, chỉ việc viết lách vì thế 1 PTHH như sau:

Fe + 3AgNO3 dư → Fe(NO3)3 + 3Ag

Những ý Lúc thực hiện bài bác tập:

- Các sắt kẽm kim loại đứng trước hiđro vô dãy điện hóa rất có thể thuộc tính được với axit (HCl, H2SO4 loãng) nhằm giải tỏa H2.

- Các sắt kẽm kim loại đứng phần bên trước với tính khử mạnh rộng lớn những sắt kẽm kim loại đứng sau nó. Như vậy, cần ứng chất hóa học xẩy ra Lúc mang đến sắt kẽm kim loại vô hỗn hợp muối hạt đó là phản xạ của sắt kẽm kim loại mạnh rộng lớn đẩy những sắt kẽm kim loại yếu hèn rộng lớn thoát khỏi muối hạt.

- Khi mang đến sắt kẽm kim loại với tính khử mạnh rộng lớn thuộc tính với cùng 1 hỗn hợp chứa chấp lếu hợp ý những muối hạt tan của không ít sắt kẽm kim loại với tính khử yếu hèn rộng lớn cần thiết Note cho tới trật tự những phản ứng: Kim loại tiếp tục thuộc tính với ion sắt kẽm kim loại với tính lão hóa mạnh hơn trước đây.

Tuy nhiên, với những tình huống nước ngoài lệ vô quy tắc α như:

+ Khi mang đến sắt kẽm kim loại kiềm, hoặc một số sắt kẽm kim loại kiềm thổ (Li, Na, K, Ca …) vô hỗn hợp muối hạt thì sắt kẽm kim loại tiếp tục phản xạ với nước trước, tiếp sau đó bazơ sinh rời khỏi tiếp tục phản xạ với hỗn hợp muối hạt.

Ví dụ: Cho Na vô hỗn hợp FeCl3, xẩy ra những PTHH sau:

2Na + 2H2O → 2NaOH + H2

3NaOH + FeCl3 → Fe(OH)3 ↓ + 3NaCl

+ Những sắt kẽm kim loại Al, Fe, Cr ko phản xạ với axit nitric (HNO3) quánh, nguội và axit sunfuric (H2SO4) quánh, nguội.

+ Những sắt kẽm kim loại đứng ở cuối dãy điện hóa như Pt, Au,… sẽ không còn thuộc tính được với axit.

B. BÀI TẬP VẬN DỤNG

Câu 1. Tính oxi hoá của những ion kim loại: Mg2+, Fe3+, Fe2+, Cu2+, Ag+ hạn chế dần dần theo gót trật tự sau:

A. Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

B. Mg2+, Mg2+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Fe3+.

C. Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+, Mg2+, Mg2+.

D. Mg2+, Mg2+, Fe3+, Fe2+, Mg2+, Cu2+, Mg2+, Ag+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Các ion được bố trí theo như đúng trật tự động vô dãy điện hóa là:

Mg2+, Fe2+, Cu2+, Fe3+, Ag+.

Theo chiều kể từ trái ngược lịch sự cần vô dãy điện hóa tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần.

Chiều hạn chế dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Ag+, Fe3+, Cu2+, Fe2+, Mg2+.

Câu 2: Tính khử của những sắt kẽm kim loại Fe, Al, Cu, Ag, Zn hạn chế dần dần theo gót loại tự:

A. Al, Cu , Ag , Zn, Fe.

B. Fe, Cu , Ag , Al, Zn.

C. Fe , Al, Cu , Ag , Zn.

D. Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Các sắt kẽm kim loại được bố trí theo như đúng trật tự động vô dãy điện hóa là:

Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Theo chiều kể từ trái ngược lịch sự cần vô dãy điện hóa tính khử của sắt kẽm kim loại hạn chế dần dần.

Chiều hạn chế dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại là:

Al, Zn, Fe, Cu, Ag.

Câu 3: Cho những phản xạ hoá học tập bên dưới dạng ion thu gọn:

3Mg + 2Al3+ → 3Mg2+ + 2Al (1)

Al + 3Fe3+ → 3Fe2+ + Al3+ (2)

2Al + 3Fe2+ → 2Al3+ + 3Fe (3)

Tính oxi hoá của những ion sắt kẽm kim loại được bố trí theo gót trật tự hạn chế dần dần là

A. Al3+; Fe3+; Fe2+; Mg2+.

B. Fe3+; Fe2+; Al3+; Mg2+.

C. Mg2+; Fe2+; Fe3+; Al3+.

D. Al3+; Mg2+; Fe2+; Fe3+.

Xem thêm: feno33 feoh3

Hướng dẫn giải

Chọn B

Ta có: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu hèn rộng lớn + hóa học khử yếu hèn rộng lớn.

Từ phương trình (1) có: Tính lão hóa Al3+ > Mg2+.

Từ phương trình (2) có: Tính lão hóa Fe3+ > Al3+; Fe3+ > Fe2+.

Từ phương trình (3) có: Tính lão hóa của Fe2+ > Al3+.

Vậy chiều hạn chế dần dần tính oxi hóa: Fe3+; Fe2+; Al3+; Mg2+.

Câu 4: Cho những sắt kẽm kim loại Mg, Al, Zn, Cu. Tính oxi hoá của ion sắt kẽm kim loại tăng dần dần là

A. Cu2+ < Zn2+ < Al3+ < Mg2+.

B. Cu2+ < Mg2+ < Al3+ < Zn2+.

C. Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

D. Cu2+ < Mg2+ < Zn2+ < Al3+.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Dựa vô dãy điện hóa với chiều hạn chế dần dần tính khử của sắt kẽm kim loại là:

Mg, Al, Zn, Cu.

Ta có: sắt kẽm kim loại với tính khử càng yếu hèn thì ion sắt kẽm kim loại với tính lão hóa càng mạnh.

Chiều tăng dần dần tính lão hóa của ion sắt kẽm kim loại là:

Mg2+ < Al3+ < Zn2+ < Cu2+.

Câu 5: Trong những sắt kẽm kim loại Fe, Cu, Ag, Mg sắt kẽm kim loại khử được ion Cu2+ là:

A. Fe, Mg, Ag.

B. Fe , Ag.

C. Mg, Ag.

D. Mg, Fe.

Hướng dẫn giải:

Chọn D

Theo dãy điện hóa thì Mg và Fe đứng trước Cu, vì thế Mg và Fe khử được ion Cu2+.

Câu 6: Trong mặt hàng năng lượng điện hoá, cặp oxi hoá - khử Fe3+ / Fe2+ đứng sau cặp Cu2+ / Cu0 thì tính oxi hoá:

A. Fe3+ > Cu2+.

B. Fe3+ < Cu2+.

C. Fe2+ > Fe3+.

D. Fe2+ > Cu2+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A.

Câu 7: Từ phương trình ion thu gọn gàng sau: Cu + 2Ag+ → Cu2+ + 2Ag.

Kết luận nào là tiếp sau đây không đúng?

A. Cu2+ với tính oxi hoá mạnh rộng lớn Ag+.

B. Cu với tính khử mạnh rộng lớn Ag.

C. Ag+ với tính oxi hoá mạnh rộng lớn Cu2+.

D. Cu bị oxi hoá vì thế ion Ag+.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Phản ứng xẩy ra theo gót chiều: Chất khử mạnh + hóa học lão hóa mạnh → hóa học lão hóa yếu hèn rộng lớn + hóa học khử yếu hèn rộng lớn.

→ A sai vì thế Ag+ với tính oxi hoá mạnh rộng lớn Cu2+.

Câu 8: Cho một không nhiều bột Fe vô hỗn hợp AgNO3 dư, sau thời điểm kết cổ động thí sát hoạch được hỗn hợp X bao gồm những hóa học tan là

A. Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)2, AgNO3 dư.

C. Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

D. Fe(NO3)2, Fe(NO3)3, AgNO3.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta với những PTHH xẩy ra như sau:

Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag

Sau bại liệt kế tiếp với phản ứng:

AgNO3 dư + Fe(NO3)2 → Fe(NO3)3 + Ag

Vậy những hóa học tan với vô hỗn hợp sau phản xạ là: Fe(NO3)3, AgNO3 dư.

Câu 9: Ngâm đinh Fe tinh khiết vô 200 ml hỗn hợp CuSO4. Sau phản xạ kết cổ động lấy đinh Fe rời khỏi cọ nhẹ nhõm và thực hiện thô thấy lượng đinh Fe tăng 0,8 gam. Nồng phỏng CuSO4 ban sơ là

A. 0,52 M.

B. 0,5 M.

C. 5 M.

D. 0,25 M.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

a → a mol

mđinh Fe tăng = mCu sinh rời khỏi (bám vào) – mFe pư

hay 0,8 = 64a – 56a → a = 0,1 mol

CM(CuSO4) = Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại = 0,5M

Câu 10: Ngâm Cu dư vô hỗn hợp AgNO3 chiếm được hỗn hợp X, tiếp sau đó dìm Fe dư vô hỗn hợp X chiếm được hỗn hợp Y. Dung dịch Y gồm:

A. Fe(NO3)2.

B. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2, AgNO3.

C. Fe(NO3)2, Cu(NO3)2.

D. Fe(NO3)3.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Cho Cu dư vô AgNO3:

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag

→ Dung dịch X là Cu(NO3)2.

Ngâm Fe dư vô hỗn hợp X:

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu.

Câu 11: Phương trình phản xạ sai

A. Zn + Pb2+ → Zn2+ + Pb.

B. Cu + 2Fe3+ → 2Fe2+ + Cu2+.

C. Cu + Fe2+ → Cu2+ + Fe.

D. Al + 3Ag+ → Al3+ + Ag.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Các cặp lão hóa – khử được bố trí theo như đúng trật tự động vô dãy điện hóa:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Vậy phản xạ C sai bởi cặp Cu2+/ Cu đứng sau cặp Fe2+/ Fe vì thế Cu ko thể khử được Fe2+ trở thành Fe.

Câu 12: Cho 5,6g Fe vô 200 ml hỗn hợp lếu hợp ý AgNO3 0,1M và Cu(NO3)2 0,2M. Sau Lúc kết cổ động phản xạ chiếm được hóa học rắn với lượng là

A. 4,72g.

B. 5,28g.

C. 7,52g.

D. 2,56g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Ta có: nFe = 0,1 mol; nAg+ = 0,02 mol; nCu2+ = 0,04 mol.

Phản ứng xẩy ra theo gót trật tự sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Chất rắn sau phản xạ gồm: Fe : 0,05 mol; Ag: 0,02 mol; Cu: 0,04 mol

Khối lượng hóa học rắn sau phản ứng: m = 0,05.56 + 0,02.108 + 0,04.64 = 7,52 gam.

Câu 13: Cho 0,01 mol Fe vô 50 ml hỗn hợp AgNO3 1M. Sau Lúc phản xạ kết cổ động thì lượng Ag chiếm được là

A. 2,16g

B. 5,4g

C. 3,24g

D. độ quý hiếm không giống.

Hướng dẫn giải:

Số mol AgNO3: 0,05 mol

Phản ứng xẩy ra theo gót trật tự sau:

Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

→ nAg = 0,03 mol, mAg = 0,03.108 = 3,24 gam.

Câu 14: Cho thanh Fe vô 100ml hỗn hợp Cu(NO3)2 0,1M. Khi phản xạ kết cổ động thì lượng thanh Fe

A. hạn chế 0,56 g.

B. hạn chế 0,08 g.

C. tăng 0,08 g.

D. tăng 0,80 g.

Hướng dẫn giải:

Chọn C

Fe + Cu(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Cu

0,01 ← 0,01 → 0,01 mol

Ta có: mCu sinh ra – mFe pư = (64 – 56).0,01 = 0,08 gam.

Vậy lượng thanh Fe tăng 0,08 gam.

Câu 15: Cho một mẩu sắt kẽm kim loại kali vô lượng dư hỗn hợp CuSO4 thì chiếm được thành phầm sau cuối gồm:

A. Cu(OH)2, K2SO4 và H2.

B. Cu(OH)2 và K2SO4.

C. Cu và K2SO4.

D. KOH và H2.

Hướng dẫn giải:

Chọn A

Phản ứng xẩy ra như sau:

2K + 2H2O → 2KOH + H2

2KOH + CuSO4 → K2SO4 + Cu(OH)2

Vậy thành phầm sau cuối gồm: H2; K2SO4, Cu(OH)2.

Xem thêm thắt những bài bác tổ hợp kỹ năng và kiến thức và công thức Hóa học tập cơ bạn dạng không thiếu và cụ thể khác:

  • Công thức giải nhanh chóng trắc nghiệm Hóa học tập 10, 11, 12 đặc biệt hay

  • Công thức giải nhanh chóng trắc nghiệm Hóa học tập hữu cùng cực hay

  • Công thức giải nhanh chóng trắc nghiệm Hóa học tập vô cùng cực hay

  • Hệ thống kỹ năng và kiến thức, công thức cơ bạn dạng Hóa học tập lớp 8, 9 không thiếu, chi tiết

  • Dãy năng lượng điện hóa của sắt kẽm kim loại không thiếu, cụ thể | Cách lưu giữ nhanh chóng dãy điện hóa của kim loại

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 6

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện giành riêng cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với ứng dụng VietJack bên trên Smartphone, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm tiếp thu kiến thức facebook free mang đến teen 2k10: fb.com/groups/hoctap2k10/

Theo dõi Shop chúng tôi free bên trên social facebook và youtube:

Loạt bài bác 500 Công thức, Định Lí, Định nghĩa Toán, Vật Lí, Hóa học tập, Sinh học được biên soạn bám sát nội dung công tác học tập những cấp cho.

Nếu thấy hoặc, hãy khuyến khích và share nhé! Các phản hồi ko phù phù hợp với nội quy phản hồi trang web có khả năng sẽ bị cấm phản hồi vĩnh viễn.

Xem thêm: alcl3 naalo2