đặt một điện tích dương khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ

Câu hỏi:

28/05/2020 201,572

A. dọc từ chiều của đàng mức độ năng lượng điện trường

Bạn đang xem: đặt một điện tích dương khối lượng nhỏ vào một điện trường đều rồi thả nhẹ

Đáp án chủ yếu xác

B. trái chiều đàng mức độ năng lượng điện trường

C. vuông góc với đàng mức độ năng lượng điện trường

D. theo gót một quy trình bất kỳ

Chọn: A

Hướng dẫn:

            Đặt một năng lượng điện dương, lượng nhỏ vào trong 1 năng lượng điện ngôi trường đều rồi thả nhẹ nhàng. Dưới tính năng của lực năng lượng điện thực hiện năng lượng điện dương tiếp tục hoạt động dọc từ chiều của đàng mức độ năng lượng điện ngôi trường. Điện tích âm hoạt động trái chiều đàng mức độ năng lượng điện ngôi trường.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Mối contact thân thuộc hiệu năng lượng điện thế UMNvà hiệu năng lượng điện thế UNM là:

A. UMN=UNM

B. UMN=-UNM

C. UMN=1UNM

D. UMN=-1UNM

Câu 2:

Khoảng cơ hội thân thuộc một prôton và một êlectron là r = 5.10-9(cm), coi rằng prôton và êlectron là những năng lượng điện điểm. Lực tương tác thân thuộc bọn chúng là:

A. lực mút hút với F = 9,216.10-12 (N).

B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

C. lực mút hút với F = 9,216.10-8 (N).

D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Câu 3:

Phát biểu nào là sau đấy là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật thiếu thốn êlectron.

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ quê hương của tế hanh

B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật quá êlectron

C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật đã nhận được thêm thắt những ion dương

D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật đã nhận được thêm thắt êlectron

Câu 4:

Hai năng lượng điện điểm cân nhau đặt điều nhập chân ko cách nhau chừng một khoảng r1 = 2 (cm). Lực đẩy thân thuộc bọn chúng là F1=1,6.10-4 (N). Để lực tương tác thân thuộc nhị năng lượng điện tê liệt bằng F2=2,5.10-4 (N) thì khoảng cách thân thuộc bọn chúng là:

A. r2 = 1,6 (m)

B. r2 = 1,6 (cm)

C. r2 = 1,28 (m). 

D. r2 = 1,28 (cm).

Câu 5:

Hai năng lượng điện tích q1=5.10-16 (C),  q2=-5.10-16 (C), đặt điều bên trên nhị đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh vì chưng 8 (cm) nhập không gian. Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên đỉnh A của tam giác ABC có tính rộng lớn là:

A. E = 1,2178.10-3 (V/m).

B. E = 0,6089.10-3 (V/m).

C. E = 0,3515.10-3 (V/m).

D. E = 0,7031.10-3 (V/m).

Câu 6:

Một năng lượng điện q = 1 (μC) dịch rời kể từ điểm A tới điểm B nhập năng lượng điện ngôi trường, nó nhận được một tích điện W = 0,2 (mJ). Hiệu năng lượng điện thế thân thuộc nhị điểm A, B là:

A. U = 0,đôi mươi (V).

B. U = 0,đôi mươi (mV).

C. U = 200 (kV).

Xem thêm: cảm nhận bài thơ quê hương

D. U = 200 (V).