đặc điểm nào sau đây không đúng với sông ngòi nước ta

Câu hỏi:

21/05/2020 127,061

C. Ít phù tụt xuống.

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây không đúng với sông ngòi nước ta

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C.

Đặc điểm của sông ngòi nước ta:

- Nước tao đem màng lưới sông ngòi dày quánh, phân bổ rộng rãi bên trên toàn quốc.

- Sông ngòi VN chảy bám theo nhì phía đó là Tây Bắc – Đông Nam và phía Vòng cung.

- Sông ngòi VN đem nhì mùa nước: mùa lũ và mùa cạn không giống nhau rõ rệt rệt.

- Sông ngòi VN đem nồng độ phù tụt xuống rộng lớn.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chế phỏng nước của sông ngòi VN bám theo mùa, do

A. nhập năm đem nhì mùa thô và mưa.

B. phỏng dốc địa hình rộng lớn, mưa nhiều.

C. mưa nhiều bên trên địa hình gò núi rung rinh diện tích S rộng lớn.

D. gò núi bị hạn chế xẻ, phỏng dốc rộng lớn và mưa nhiều.

Câu 2:

Địa hình gò núi VN bị xâm thực mạnh do

A. lượng mưa rộng lớn bám theo mùa.

B. tổn thất lóp phủ thực vật.

C. địa hình dốc.

D. có khá nhiều đá vôi.

Câu 3:

Loại rừng này tại đây không thịnh hành ở chống nhiệt độ nhiệt đới gió mùa gió rét ở nước ta?

A. Rừng gió rét thông thường xanh lơ.

Xem thêm: cảm nhận bài thơ quê hương

B. Rừng cận nhiệt đới gió mùa lá rộng lớn.

C. Rừng gió rét nửa rụng lá.

D. Rừng thưa thô rụng lá.

Câu 4:

Sông ngòi VN nhiều nước do

A. lượng mưa rộng lớn và nước kể từ phần lưu vực ngoài bờ cõi.

B. nước ngầm và nhiều khối hệ thống sông rộng lớn.

C. nhiều khối hệ thống sông rộng lớn và lượng mưa bám theo mùa.

D. nước kể từ phần lưu vực ngoài bờ cõi và nước ngầm.

Câu 5:

Tổng lượng phù tụt xuống thường niên sông ngòi VN vận gửi được là khoảng

A. 100 triệu tấn/năm.

B. 150 triệu tấn/năm.

C. 180 triệu tấn/năm.

D. 200 triệu tấn/năm.

Câu 6:

Sông ngòi VN bởi Chịu đựng tác dụng của nhiệt độ nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió rét nên

A. Phần rộng lớn sông đều cộc dốc, dễ dẫn đến lũ lụt.

B. Sông đem lưu lượng rộng lớn, nồng độ phù tụt xuống cao.

C. Lượng nước phân bổ không đồng đều Một trong những hệ sông.

Xem thêm: quá trình khử nitrat là quá trình chuyển hóa

D. Phần rộng lớn sông chảy theo phía tây-bắc - nhộn nhịp nam giới.