đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân

Câu hỏi:

01/08/2019 155,498

A. Xảy rời khỏi sự tiếp thích hợp và rất có thể đem hiện tượng kỳ lạ trao thay đổi chéo

Bạn đang xem: đặc điểm nào sau đây có ở giảm phân mà không có ở nguyên phân

Đáp án chủ yếu xác

B. Có sự phân loại của tế bào chất

D. NST tự động nhân song ở kì trung gian tham trở nên những NST kép

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Giảm phân chỉ xẩy ra ở loại tế bào nào là sau đây?

A. Tế bào sinh dưỡng

B. Tế bào uỷ thác tử

C. Tế bào sinh dục chín

D. Hợp tử

Câu 2:

Sự tiếp thích hợp và trao thay đổi chéo cánh NST ra mắt ở chu kì nào là nhập hạn chế phân?

A. Kì đầu I

B. Kì thân mật I

C. Kì đầu II

D. Kì thân mật II

Câu 3:

Trong hạn chế phân, những NST xếp bên trên mặt mũi phẳng phiu xích đạo của thoi phân bào ở?

A. Kì thân mật I và kì sau I

B. Kì thân mật II và kì sau II

C. Kì thân mật I và kì thân mật II

Xem thêm: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

D. Cả A và C

Câu 4:

Ý nghĩa về mặt mũi DT của sự việc trao thay đổi chéo cánh NST là

A. Làm tăng con số NST nhập tế bào

B. Tạo rời khỏi sự ổn định tấp tểnh về vấn đề di truyền

C. Tạo rời khỏi nhiều loại uỷ thác tử, thêm phần dẫn đến sự đa dạng mẫu mã sinh học

D. Duy trì tính đặc thù về cấu tạo NST

Câu 5:

Phát biểu nào là tại đây đích với việc phân li của những NST ở kì sau I của hạn chế phân?

A. Phân li những NST đơn

B. Phân li những NST kép, ko tách tâm động

C. NST chỉ dịch rời về 1 vô cùng của tế bào

D. Tách tâm động rồi mới mẻ phân li

Câu 6:

Những tuyên bố nào là sau đấy là đúng lúc nói tới hạn chế phân?

(1) Giai đoạn thực ra thực hiện sụt giảm 1/2 con số NST ở những tế bào con cái là hạn chế phân I

(2) Trong hạn chế phân đem gấp đôi nhân song NST ở nhì kì trung gian

(3) Giảm phân sinh rời khỏi những tế bào con cái đem con số NST sụt giảm 1/2 đối với tế bào mẹ

(4) Bốn tế bào con cái được sinh rời khỏi đều phải sở hữu n NST kiểu như nhau về cấu trúc

Những phương án vấn đáp đích là

A. (1), (2)

B. (1), (3)

Xem thêm: cảm nhận về bài thơ quê hương của tế hanh

C. (1), (2), (3)