đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

Câu hỏi:

03/08/2019 73,180

A. Cơ thể con cái sinh rời khỏi trọn vẹn tương đương nhau và tương đương khung hình u ban đầu

Bạn đang xem: đặc điểm không thuộc sinh sản vô tính là

B. Tạo rời khỏi thành viên mới nhất rất rất nhiều mẫu mã về những Điểm lưu ý mến nghi

Đáp án chủ yếu xác

C. Tạo rời khỏi con số rộng lớn con cái con cháu vô một thời hạn ngắn

D. Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng chất lượng với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định định

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Để nhân loại cây ăn trái ngược nhiều năm người tao thông thường phân tách cành vì?

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công siêng sóc

B. Phương pháp này canh ty nhân tương đương nhanh chóng và nhiều

C. Phương pháp này canh ty tránh khỏi sâu sắc bệnh tạo ra hại

D. Phương pháp này canh ty tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Câu 2:

Đặc điểm của bào tử là?

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trị nghiền chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được trị nghiền nhờ bão táp, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được trị nghiền chỉ nhờ bão táp, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được trị nghiền nhờ bão táp, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Xem thêm: sách bài tập tiếng anh 7

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. bằng phẳng bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh tạo ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa mới được tạo nên ra?

A. Từ một trong những phần của cơ sở sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ một trong những phần thân mật của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là kiểu dáng sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không với sự thống nhất thân mật giao phó tử đực và giao phó tử cái

C. Có sự thống nhất thân mật giao phó tử đực và giao phó tử cái

Xem thêm: một con lắc đơn có chiều dài 1m

D. Chỉ cần thiết giao phó tử cái