đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là

Câu hỏi:

02/08/2019 81,827

A. đều phải sở hữu quy tế bào rất rộng.

Bạn đang xem: đặc điểm của đô thị nước ta hiện nay là

B. có khá nhiều loại không giống nhau.

Đáp án chủ yếu xác

C. phân bổ đồng đều toàn nước.

D. hạ tầng văn minh.

Hướng dẫn: SGK/79, địa lí 12 cơ bạn dạng.

Chọn: B

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây không chính về đô thị mới ở nước ta?

A. Tỉ lệ dân khu đô thị sở hữu Xu thế tăng.

B. Quá trình đô thị mới ra mắt lờ đờ.

C. Trình phỏng đô thị mới không vừa ý.

D. Phân phụ thân khu đô thị đồng đều toàn nước.

Câu 2:

Tỉ lệ dân trở thành thị của VN còn thấp, vẹn toàn nhân đó là do

A. VN cách tân và phát triển mạnh nông nghiệp thâm nám canh lúa nước.

B. trình độ chuyên môn cách tân và phát triển công nghiệp của VN không vừa ý.

C. người dân mến sinh sống ở vùng quê rộng lớn vì thế nấc sinh sống thấp.

D. VN sở hữu không nhiều TP. Hồ Chí Minh rộng lớn.

Câu 3:

Phát biểu nào là tại đây chính với đô thị mới ở VN hiện tại nay?

A. Tỉ lệ dân trở thành thị không bao giờ thay đổi.

Xem thêm: mô tả nào dưới đây không phù hợp với nhôm

B. Số khu đô thị kiểu như nhau ở những vùng.

C. Số dân ở khu đô thị nhỏ rộng lớn vùng quê.

D. Trình phỏng đô thị mới còn cực kỳ thấp.

Câu 4:

Tác động lớn số 1 của quy trình khu đô thị hoá ở VN cho tới nền tài chính là

A. Tạo việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.

B. Tăng nhanh chóng độ quý hiếm xuất khẩu.

C. Làm di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính.

D. Tăng thu nhập cho tất cả những người dân.

Câu 5:

Số dân trở thành thị VN tăng nhanh chóng trong mỗi năm thời gian gần đây đa phần là vì vẹn toàn nhân nào là sau đây?

A. Tác động của hội nhập tài chính toàn thị trường quốc tế.

B. Tác động của quy trình công nghiệp hóa.

C. Tại khu đô thị sở hữu hạ tầng càng ngày càng đảm bảo chất lượng.

D. Tại khu đô thị dễ dàng lần việc thực hiện sở hữu thu nhập.

Câu 6:

Tác động lớn số 1 của đô thị mới so với sự cách tân và phát triển tài chính - xã hội của VN là

A. di chuyển tổ chức cơ cấu tài chính.

B. xúc tiến cách tân và phát triển tài chính - xã hội của địa hạt.

C. đẩy mạnh hạ tầng vật hóa học ở khu đô thị.

Xem thêm: đặc điểm nổi bật của địa hình vùng núi đông bắc là

D. xử lý việc thực hiện cho tất cả những người làm việc.