đặc điểm của bào tử là

Câu hỏi:

03/08/2019 43,040

A. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được phân phát nghiền chỉ nhờ nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Bạn đang xem: đặc điểm của bào tử là

B. Tạo được ít thành viên của một mới, được phân phát nghiền nhờ dông, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

C. Tạo được ít thành viên của một mới, được phân phát nghiền chỉ nhờ dông, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

D. Tạo được nhiều thành viên của một mới, được phân phát nghiền nhờ dông, nước, đáp ứng không ngừng mở rộng vùng phân bổ của loài

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm ko nằm trong sinh đẻ vô tính là?

A. Cơ thể con cái sinh rời khỏi trọn vẹn như thể nhau và như thể khung hình u ban đầu

B. Tạo rời khỏi thành viên mới mẻ đặc biệt phong phú và đa dạng về những điểm lưu ý mến nghi

C. Tạo rời khỏi con số rộng lớn con cái con cháu vô một thời hạn ngắn

D. Tạo rời khỏi những thành viên thích ứng đảm bảo chất lượng với môi trường thiên nhiên sinh sống ổn định định

Câu 2:

Để nhân loại cây ăn trái khoáy nhiều năm người tao thông thường tách cành vì?

A. Cây con cái dễ dàng trồng và không nhiều công siêng sóc

B. Phương pháp này gom nhân như thể thời gian nhanh và nhiều

C. Phương pháp này gom tránh khỏi sâu sắc bệnh sẽ gây hại

Xem thêm: việc phát triển nông nghiệp hàng hóa ở đồng bằng sông hồng chủ yếu nhằm

D. Phương pháp này gom tinh giảm thời hạn phát triển của cây, sớm thu hoạch và biết trước đặc điểm của quả

Câu 3:

Hình thức sinh đẻ của cây dương xỉ là sinh sản?

A. phẳng bào tử       

B. Phân đôi

C. Dinh dưỡng       

D. Hữu tính

Câu 4:

Trong sinh sinh ra chăm sóc ở thực vật, cây vừa được tạo ra ra?

A. Từ một trong những phần của cơ sở sinh chăm sóc của cây

B. Chỉ kể từ rễ của cây

C. Chỉ kể từ một trong những phần thân ái của cây

D. Chỉ kể từ lá của cây

Câu 5:

Sinh sản vô tính là mẫu mã sinh sản?

A. Cần 2 cá thể

B. Không với sự thống nhất thân ái phú tử đực và phú tử cái

C. Có sự thống nhất thân ái phú tử đực và phú tử cái

Xem thêm: cho hàm số y bằng fx

D. Chỉ cần thiết phú tử cái