cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

ĐIỆN TRƯỜNG VÀ CƯỜNG ĐỘ ĐIỆN TRƯỜNG

ĐƯỜNG SỨC ĐIỆN

Bạn đang xem: cường độ điện trường tại một điểm đặc trưng cho

I. Điện trường

1. Môi ngôi trường truyền tương tác điện 

Giả sử tớ bịa nhì ngược cầu năng lượng điện ngược vệt vô một bình kín rồi bú mớm không còn bầu không khí đi ra. Ta tiếp tục biết, lực bú mớm của nhì ngược cầu không chỉ yếu đuối lên đường và lại mạnh lên. Như vậy cần mang trong mình một môi trường thiên nhiên nào là bại liệt truyền tương tác năng lượng điện thân thuộc nhì ngược cầu. Môi ngôi trường này đó là năng lượng điện ngôi trường.

2. Điện trường

Điện ngôi trường là môi trường thiên nhiên (dạng vật chất) xung quanh năng lượng điện và gắn sát với năng lượng điện. Điện ngôi trường thuộc tính lực năng lượng điện lên những năng lượng điện không giống bịa vô nó.

Nơi nào là đem năng lượng điện thì xung xung quanh năng lượng điện bại liệt đem năng lượng điện ngôi trường.

Một năng lượng điện Q ở bên trên một điểm vô không khí sẽ gây nên đi ra xung xung quanh nó một năng lượng điện ngôi trường. Một năng lượng điện q ở trong năng lượng điện ngôi trường bại liệt có khả năng sẽ bị Q thuộc tính một lực năng lượng điện và ngược lại, q cũng thuộc tính lên Q một lực đối (hình 3.1)

II. Cường chừng năng lượng điện trường

1. Khái niệm độ mạnh năng lượng điện trường

Giả sử mang trong mình một năng lượng điện điểm Q ở bên trên điểm O. Điện tích này đưa đến một năng lượng điện ngôi trường xung xung quanh nó. Để nghiên cứu và phân tích năng lượng điện ngôi trường của Q bên trên điểm M, tớ bịa bên trên bại liệt một năng lượng điện điểm q, gọi là năng lượng điện demo và xét lực năng lượng điện thuộc tính lên q (Hình 3.2). Theo toan luật Cu-lông, q càng không ở gần Q thì lực năng lượng điện càng nhỏ. Ta thưa năng lượng điện ngôi trường bên trên những điểm càng xa xăm Q càng yếu đuối. Vì thế rất cần được xây đắp một định nghĩa đặc thù cho việc mạnh, yếu đuối của năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm. Khái niệm này đó là độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

2. Định nghĩa.

Thực nghiệm minh chứng rằng thứu tự những năng lượng điện demo q1, q2,… không giống nhau bên trên một điểm thì:

\(\dfrac{F_{1}}{q_{1}}=\dfrac{F_{2}}{q_{2}}=...\)

Ta rất có thể thấy sự cân đối của lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện demo q = +1C nhằm đặc thù cho tới độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm tuy nhiên tớ xét. Tuy nhiên theo đòi công thức (1.1), sự cân đối F của lực năng lượng điện tỉ lệ thành phần thuận với q, nên thương số  \(\frac{F}{q}\) đó là sự cân đối của lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện 1C. Do bại liệt, tớ tiếp tục lấy thương số này thực hiện số đo của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Vậy  tớ đem khái niệm sau:

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm là đại lượng đặc thù cho tới thuộc tính lực của năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm bại liệt. Nó được xác lập vì như thế thương số của sự cân đối lực năng lượng điện F thuộc tính lên một năng lượng điện demo q (dương) bịa bên trên điểm bại liệt và sự cân đối của q.

\(E=\dfrac{F}{q}\)                  (3.1)        

3. Vectơ độ mạnh năng lượng điện trường

Vì lực F là đại lượng vectơ, còn năng lượng điện q là đại lượng vô phía, nên độ mạnh năng lượng điện ngôi trường E cũng là 1 trong những đại lượng vectơ.

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường được màn biểu diễn vì như thế một vectơ gọi là vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Từ công thức (3.1), tớ có:

Vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường \(\overrightarrow{E}\) có:

+ Phương và chiều trùng với phương và chiều của lực năng lượng điện thuộc tính lên năng lượng điện demo q dương.

+ Chiều nhiều năm (môđun) màn biểu diễn độ  rộng lớn của độ mạnh năng lượng điện ngôi trường theo đòi một tỉ lệ thành phần xích nào là bại liệt.

4. Đơn vị đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường.

Xem thêm: một căn phòng dạng hình hộp chữ nhật

Đơn vị đo độ mạnh năng lượng điện ngôi trường là Vôn bên trên mét (kí hiệu là V/m).

5. Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một năng lượng điện điểm

Công thức tính độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một năng lượng điện điểm Q:

\(E= \dfrac{F}{q}=k.\dfrac{|Q|}{\varepsilon .r^{2}}\)                   (3.2)

6. Nguyên lí ck hóa học năng lượng điện trường

Giả sử đem nhì năng lượng điện điểm Q­1­ và Q tạo ra bên trên điểm M nhì vec tơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường \(\overrightarrow{E_{1}}\) và \(\overrightarrow{E_{2}}\).

Nguyên lí ck hóa học năng lượng điện trường: Các năng lượng điện ngôi trường E1 và E2 mặt khác thuộc tính lực năng lượng điện lên năng lượng điện q một cơ hội song lập cùng nhau. Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm vì như thế tổ hợp của \(\overrightarrow{E_{1}}\) và \(\overrightarrow{E_{2}}\).

\(\overrightarrow{E}=\overrightarrow{E_{1}}+\overrightarrow{E_{2}}\)                              (3.3)

Các vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm được tổ hợp theo đòi quy tắc hình bình hành.

III. Đường mức độ điện

1. Hình hình họa những lối mức độ điện

Người tớ chứng tỏ được rằng, những phân tử nhỏ đã trở nên nhiễm năng lượng điện và ở dọc từ phương của lực năng lượng điện. Tập thích hợp những phân tử nhỏ tiếp tục ở dọc từ những lối tuy nhiên tiếp tuyến bên trên từng điểm ở theo đòi phương của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên bại liệt. Mỗi lối bại liệt gọi là 1 trong những lối mức độ năng lượng điện.

2. Định nghĩa

Đường mức độ năng lượng điện là lối tuy nhiên tiếp tuyến bên trên từng điểm của chính nó là giá chỉ của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm bại liệt. Nói cách tiếp, lối mức độ năng lượng điện là lối tuy nhiên lực năng lượng điện thuộc tính dọc từ nó.

3. Các Điểm lưu ý của lối mức độ điện

+ Qua từng điểm vô năng lượng điện ngôi trường mang trong mình một và duy nhất lối mức độ năng lượng điện tuy nhiên thôi.

+ Đường mức độ năng lượng điện là những lối được đặt theo hướng. Hướng của lối sức  năng lượng điện bên trên một điểm là vị trí hướng của vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm bại liệt.

+ Đường mức độ năng lượng điện của năng lượng điện ngôi trường tĩnh năng lượng điện là hàng không kín. Nó ra đi năng lượng điện dương và kết cổ động ở năng lượng điện âm.

+ Tuy những lối mức độ kể từ là dày quánh tuy nhiên người tớ chỉ vẽ một trong những không nhiều lối theo đòi quy tắc sau : Số lối mức độ trải qua một năng lượng điện chắc chắn bịa vuông góc với lối mức độ năng lượng điện bên trên điểm tuy nhiên tớ xét thì tỉ lệ thành phần với độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên điểm bại liệt.

4. Điện ngôi trường đều

Điện ngôi trường đều là năng lượng điện ngôi trường tuy nhiên vectơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên từng điểm đều phải sở hữu nằm trong phương, nằm trong chiều, và nằm trong chừng lớn; lối mức độ năng lượng điện là những đường thẳng liền mạch tuy vậy song cơ hội đều.

Điện ngôi trường vô một năng lượng điện môi đồng hóa học nằm ở vị trí thân thuộc nhì bạn dạng sắt kẽm kim loại phẳng lặng bịa tuy vậy song cùng nhau và năng lượng điện cân nhau, ngược vệt là 1 trong những năng lượng điện ngôi trường đều.

Xem thêm: thủy phân hoàn toàn 1 mol chất béo thu được

Sơ đồ dùng trí tuệ về năng lượng điện ngôi trường và độ mạnh năng lượng điện ngôi trường. Đường mức độ điện