cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước

Câu hỏi:

10/05/2020 42,358

A. While < ĐK > to tát < câu mệnh lệnh >;

Bạn đang xem: cú pháp lệnh lặp với số lần chưa biết trước

B. While < ĐK > to tát < câu mệnh lệnh 1 > tự < câu mệnh lệnh 2 >;

C. While < ĐK > tự ;< câu mệnh lệnh >;

D. While < ĐK > tự < câu mệnh lệnh >;

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì chưng Vietjack

Cú pháp mệnh lệnh lặp với số chuyến chưa chắc chắn trước:

   while <điều kiện> tự <câu lệnh>; trong đó:

   + Điều kiện: thông thường là một luật lệ so sánh sánh

   + Câu lệnh: hoàn toàn có thể là câu mệnh lệnh đơn giản và giản dị hoặc câu mệnh lệnh ghép.

   Đáp án: D

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Câu mệnh lệnh sau giải câu hỏi nào:

   While M <> N do

   If M > N then M:=M-N else N:=N-M;

A. Tìm UCLN của M và N

B. Tìm BCNN của M và N

C. Tìm hiệu nhỏ nhất của M và N

D. Tìm hiệu lớn số 1 của M và N

Câu 2:

Hãy cho thấy thêm thành phẩm của đoạn công tác bên dưới đây:

a:=10; While a < 11 tự write (a);

A. Trên màn hình hiển thị xuất hiện nay một trong những 10

B. Trên màn hình hiển thị xuất hiện nay 10 chữ a

C. Trên màn hình hiển thị xuất hiện nay một trong những 11

Xem thêm: tiếng anh lớp 7 unit 11

D. Chương trình bị lặp vô tận

Câu 3:

Vòng lặp While – tự kết đốc khi nào

A. Khi một ĐK mang lại trước được thỏa mãn

B. Khi đầy đủ số vòng lặp

C. Khi tìm kiếm ra Output

D. Tất cả những phương án

Câu 4:

Tính tống S = 1 + 2 + 3 + … + n + … cho tới khi S>108. Điều khiếu nại nào là tại đây mang lại vòng lặp while – tự là đúng:

A. While S>=108 do

B. While S < 108 do

C. While S < 1.0E8 do

D. While S >= E8 do

Câu 5:

Việc trước tiên tuy nhiên câu mệnh lệnh While ... tự cần thiết triển khai là gì?

A. Thực hiện nay < câu mệnh lệnh > sau kể từ khóa Do

B. Kiểm tra độ quý hiếm của < ĐK >

C. Thực hiện nay câu mệnh lệnh sau kể từ khóa Then

D. Kiểm tra < câu mệnh lệnh >

Câu 6:

Hoạt động nào là tại đây lặp với số chuyến lặp chưa chắc chắn trước?

A. Ngày tắm nhị lần

B. Học bài bác cho đến khi nằm trong bài

C. Mỗi tuần chuồn cửa hàng sách một lần

D. Ngày tiến công răng 2 lần

Xem thêm: soạn văn 8 câu nghi vấn tiếp theo