công thức tổng cấp số cộng



Các công thức về cung cấp số nằm trong vừa đủ nhất hoặc nhất

Bài viết lách Các công thức về cung cấp số nằm trong vừa đủ nhất Toán lớp 11 hoặc nhất bao gồm 4 phần: Định nghĩa, Công thức, Kiến thức không ngừng mở rộng và Bài tập dượt minh họa vận dụng công thức vô bài xích với tiếng giải cụ thể gom học viên dễ dàng học tập, dễ dàng ghi nhớ Các công thức về cung cấp số nằm trong vừa đủ nhất.

1. Lý thuyết

Bạn đang xem: công thức tổng cấp số cộng

a) Định nghĩa: (un) là cung cấp số nằm trong khi un+1 = un + d, n ∈ N* (d gọi là công sai)

Nhận xét:

- Cấp số nằm trong (un) là 1 sản phẩm số tăng khi và chỉ khi công sai d > 0. 

- Cấp số nằm trong (un) là 1 sản phẩm số tách khi và chỉ khi công sai d < 0. 

- điều đặc biệt, khi d = 0 thì cung cấp số nằm trong là 1 sản phẩm số ko thay đổi (tất cả những số hạng đều vày nhau). 

b) Số hạng tổng quát mắng của cung cấp số cộng (un) được xác lập vày công thức: 

un = u1 + (n – 1)d với n ∈ N*, n ≥ 2.

c) Tính chất:

Ba số hạng uk-1, uk, uk+1 (k ≥ 2) là tía số hạng thường xuyên của cung cấp số nằm trong khi và chỉ khi 

Các công thức về cung cấp số nằm trong vừa đủ nhất hoặc nhất | Toán lớp 11

d) Tổng n số hạng trước tiên Sđược xác lập vày công thức:

Các công thức về cung cấp số nằm trong vừa đủ nhất hoặc nhất | Toán lớp 11

2. Công thức

- Công thức tính tính công sai: d = un+1 – un với n ∈ N*.

- Công thức dò la số hạng tổng quát: un = u1 + (n – 1)d với n ∈ N*, n ≥ 2. 

- Tính hóa học của 3 số hạng uk-1, uk, uk+1 (k ≥ 2) thường xuyên của cung cấp số cộng: Các công thức về cung cấp số nằm trong vừa đủ nhất hoặc nhất | Toán lớp 11

- Tổng n số hạng trước tiên của cung cấp số cộng: Các công thức về cung cấp số nằm trong vừa đủ nhất hoặc nhất | Toán lớp 11

3. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho cung cấp số nằm trong (un) thỏa mãn: Các công thức về cung cấp số nằm trong vừa đủ nhất hoặc nhất | Toán lớp 11 

a) Xác tấp tểnh công sai và số hạng trước tiên của cung cấp số nằm trong.

b) Xác tấp tểnh công thức số hạng tổng quát mắng của cung cấp số nằm trong.

c) Tính số hạng loại 100 của cung cấp số nằm trong. 

d) Tính tổng 15 số hạng trước tiên của cung cấp số nằm trong.

Lời giải

a) Gọi d là công sai của cung cấp số nằm trong, tao có: 

Xem thêm: tiếng anh 7 unit 3 skills 1

Các công thức về cung cấp số nằm trong vừa đủ nhất hoặc nhất | Toán lớp 11

Vậy công sai d = 3 và số hạng trước tiên u1 = 1. 

b) Số hạng tổng quát: un = u1 + (n – 1)d = 1 + (n – 1).3 = 3n – 2.

c) Số hạng loại 100 là: u100 = 3.100 – 2 = 298.

d) Tổng 15 số hạng đầu tiên: 

Các công thức về cung cấp số nằm trong vừa đủ nhất hoặc nhất | Toán lớp 11

Ví dụ 2: Cho cung cấp số nằm trong (un) thỏa mãn: un = 2n – 3.

a) Xác tấp tểnh công sai của cung cấp số cộng

b) Số 393 là số hạng loại từng nào của cấp số nằm trong.

c) Tính S = u1 + u3 + u5 + … + u2021

Lời giải

a) Ta có: un + 1 = 2(n + 1) – 3 = 2n – 1

Công sai của cung cấp số cộng: d = un+1 – un = (2n – 1) – (2n – 3) = 2

b) Gọi số hạng loại k của cung cấp số nằm trong là 393, tao với uk = 393. 

Khi đó: 2k – 3 = 393. Suy đi ra k = 198.

Vậy số 393 là số hạng loại 198 của cung cấp số nằm trong.

c) Ta có: u1 = 2 . 1 – 3 = – 1

Dãy số là (vn): u1; u3; u5; … u2021 là cung cấp số cùng theo với số hạng trước tiên là u1 = – 1 và công sai d’ = u3 – u1 = 2d = 4

Dãy (vn) có: (2021 – 1) : 2 + 1 = 1011 số hạng

Vậy tổng Các công thức về cung cấp số nằm trong vừa đủ nhất hoặc nhất | Toán lớp 11

Xem tăng những Công thức Toán lớp 11 cần thiết hoặc khác:

 • Công thức tính công sai của cung cấp số cộng

 • Công thức dò la số hạng tổng quát mắng của cung cấp số cộng

 • Công thức tính tổng n số hạng của cung cấp số cộng

  Xem thêm: cảm nhận về bài thơ quê hương của tế hanh

 • Các công thức về cung cấp số nhân

 • Công thức tính công bội của cung cấp số nhân

Săn SALE shopee mon 12:

 • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề thi đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện và đào tạo giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official