công thức tính lực ma sát

Lực ma mãnh sát là lực cản ngăn hoạt động, xuất thời điểm hiện tại mặt mũi xúc tiếp thân thiện 2 mặt phẳng vật hóa học, ngăn chặn Xu thế thay cho thay đổi vị trí kha khá thân thiện nhì mặt phẳng. Bài viết lách này tất cả chúng ta tiếp tục nằm trong mò mẫm hiểu lực ma mãnh sát trượt là gì, công thức tính lực ma sát trượt và một trong những bài xích tập dượt về lực ma mãnh sát trượt.

Bạn đang xem: công thức tính lực ma sát

Lực ma mãnh sát trượt là lực ma mãnh sát sinh rời khỏi Lúc một vật hoạt động trượt bên trên một mặt phẳng, thì mặt phẳng thuộc tính lên vật bên trên điểm xúc tiếp một lực ma mãnh sát trượt, cản ngăn hoạt động của vật bên trên mặt phẳng ê.

công thức tính lực ma sát trượt
Lực ma mãnh sát trượt

Lực ma mãnh sát trượt sở hữu những Đặc điểm sau:

 • Điểm để lên trên vật sát mặt phẳng xúc tiếp.
 • Phương tuy nhiên song với mặt phẳng xúc tiếp.
 • Chiều trái chiều với chiều hoạt động kha khá đối với mặt phẳng xúc tiếp.
 • Độ lớn: Fmst = μt N ; N: Độ rộng lớn áp lực( phản lực)

*Độ rộng lớn của lực ma mãnh sát trượt sở hữu Đặc điểm gì, tùy theo nguyên tố nào?

 • Độ rộng lớn của lực ma mãnh sát trượt ko tùy theo diện tích S xúc tiếp và vận tốc của vật.
 • Tỉ lệ với kích cỡ của áp lực đè nén.
 • Phụ nằm trong nhập vật tư và hiện tượng của 2 mặt mũi xúc tiếp.

*Hệ số ma mãnh sát trượt

 • Hệ số ma mãnh sát trượt là thông số tỉ trọng thân thiện kích cỡ của lực ma mãnh sát trượt và kích cỡ của áp lực đè nén.
 • Ký hiệu của thông số ma mãnh sát trượt là: μt, được hiểu là “muy t”.
 • Hệ số ma mãnh sát trượt μt tùy theo vật tư và hiện tượng của nhì mặt mũi xúc tiếp.

2.Công thức tính lực ma mãnh sát trượt

Công thức tính lực ma mãnh sát trượt là: Fmst = µt N

Trong đó:

               Fmst: là kích cỡ của lực ma mãnh sát trượt (N)

               µt: là thông số ma mãnh sát trượt

               N: là kích cỡ áp lực đè nén (phản lực) (N)

3.Ví dụ về kiểu cách tính lực ma mãnh sát trượt

Công thức tính lực ma mãnh sát trượt được ví dụ bên dưới đây:

Kéo vật trượt đều theo đòi phương ngang bởi vì một lực Fk sở hữu phương như hình vẽ phí mặt mũi dưới:

Ví dụ tính lực ma mãnh sát trượt 1
Ví dụ tính lực ma mãnh sát trượt 1

Áp lực N’ là lực nén của vật m lên mặt phẳng xúc tiếp bịa đặt bên trên mặt mũi xúc tiếp lực này sinh rời khỏi phản lực N nằm trong phương trái chiều nằm trong kích cỡ sở hữu vị trí đặt bên trên vật m.

=> Ta có: Fmst=µ.N’=µ.N=µ.m.g

Xem thêm: agno3+k3po4

Ví dụ tính lực ma mãnh sát trượt 2
Ví dụ tính lực ma mãnh sát trượt 2

Lực kéo Fk phù hợp với phương ngang một góc α lực    được phân tách trở nên 2 lực trở nên phần  có phương phía lên bên trên canh ty nâng vật lên và  giúp vật trượt đều theo đòi phương ngang. Trong tình huống này lực nâng  đã thực hiện hạn chế áp lực đè nén nhưng mà vật nén xuống sàn, vì như thế vậy

Công thức tính lực ma mãnh sát trượt nhập tình huống này là:

Fmst=µ.N’=µ.N=µ(P – F1)=µ.mg – µ.Fksinα​

Nếu lực Fk có kích cỡ tăng dần dần Lúc Fk chưa đầy đủ rộng lớn thì kích cỡ của lực ma mãnh sát nghỉ ngơi Fmsn=Fk cho cho tới Lúc Fđủ rộng lớn vật chính thức trượt đều => Fmst=(Fmsn)max

4.Bài tập dượt về lực ma mãnh sát trượt

4.1. Bài 1, trang 78 (SGK Vật Lý 10): Nêu những Đặc điểm của lực ma mãnh sát trượt

*Lời giải:

-Lực ma mãnh sát trượt xuất hiện tại Lúc vật này hoạt động trượt bên trên vật không giống, được đặt theo hướng ngược với vị trí hướng của véc tơ vận tốc tức thời, có tính rộng lớn ko tùy theo diện tích S mặt mũi xúc tiếp và vận tốc của vật, tỉ trọng với kích cỡ của áp lực đè nén, dựa vào vật tư và hiện tượng nhì mặt mũi xúc tiếp.

-Công thức: Fmst = µt.N, nhập đó:

N: áp lực đè nén.

µt: thông số ma mãnh sát trượt.

4.2. Bài 2, trang 78 (SGK Vật Lý 10): Hệ số ma mãnh sát trượt là gì? Nó tùy theo những nguyên tố nào? Viết công thức của lực ma mãnh sát trượt.

*Lời giải:

 • Hệ số tỉ trọng thân thiện kích cỡ của lực ma mãnh sát trượt và kích cỡ của áp lực đè nén gọi là thông số ma mãnh sát trượt.
 • Hệ số ma mãnh sát trượt tùy theo vật tư và hiện tượng của nhì mặt mũi xúc tiếp và được dùng để làm tính lực ma mãnh sát trượt.
 • Công thức của lực ma mãnh sát trượt: Fmst = µt.N, nhập đó: µt là thông số ma mãnh sát nghỉ; N là áp lực đè nén lên phía trên mặt xúc tiếp.

Trên đấy là những vấn đề về định nghĩa, ví dụ, bài xích tập dượt và phương pháp tính lực ma mãnh sát trượt nhập cơ vật lý. Hi vọng nội dung bài viết cung ứng cho mình những vấn đề hữu ích nhập quy trình học hành và nghiên cứu và phân tích.

Công thức tính độ mạnh loại điện

Xem thêm: cuo ra cucl2