công thức tính hình nón

Công thức tính diện tích S xung xung quanh hình nón, tính diện tích S toàn phần hình nón và công thức tính thể tích hình nón hoặc thường hay gọi là thể tích khối nón được dùng khá thông thường xuyên trong những vô toán học tập và là 1 trong trong mỗi cơ phiên bản nhất của toán học tập. Hình nón được tao đi ra Lúc xoay một tam giác vuông một vòng xung quanh cạnh góc vuông cố định và thắt chặt.

Bạn đang xem: công thức tính hình nón

>> Xem tăng cơ hội chứng tỏ 3 điểm trực tiếp mặt hàng.

Diện tích xung quang quẻ hình nón vị tích của Pi nhân với nửa đường kính lòng hình nón nhân với đàng sinh hình nón

Trong đó:

 • Sxq: là diện tích S xung xung quanh hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn xoe đấy hình nón
 • l: đàng sinh của hình nón

Công thức tính diện tích S toàn phần hình nón

Diện tích toàn phần hình nón vị diện tích S xung quang quẻ hình nón công với diện tích S mặt mũi lòng hình nón.

Xem thêm: nh3+co2

Trong đó:

 • Stp: là diện tích S toàn phần hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn
 • l: đàng sinh

Công thức tính thể tích hình nón

Thể tích hình nón hoặc thể tích khối nón vị một trong những phần tía diện tích S mặt mũi đấy nhân với độ cao.

Trong đó:

 • V: là thể tích hình nón
 • π: là hằng số Pi = 3,14
 • r: Bán kính vòng tròn
 • h: là đàng cao hạ kể từ đỉnh xuống đấy hình nón

Với những công thức tính diện tích S xung xung quanh, công thức tính diện tích S toàn phần, công thức tính thể tích hình nón hoặc thường hay gọi là thể tích khối nón phía trên huy vọng những chúng ta cũng có thể đơn giản và dễ dàng vận dụng bằng phương pháp thay cho những thông số kỹ thuật nửa đường kính, độ cao và đàng sinh nhằm tính.

Xem thêm: caco3 naoh

Tác giả

Bình luận