công thức tính diện tích xung quanh

Cách tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

Công thức tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật chỉ dẫn cụ thể chúng ta phương pháp tính diện tích S hình lập phương và những ví dụ và bài bác tập dượt ôn luyện cho tới chúng ta tìm hiểu thêm, gia tăng kỹ năng, kĩ năng giải Toán hình học tập. Mời những em học viên tìm hiểu thêm cụ thể.

Bạn đang xem: công thức tính diện tích xung quanh

1. Hình vỏ hộp chữ nhật là gì?

1. Định nghĩa

Hình vỏ hộp chữ nhật là 1 hình không khí sở hữu 6 mặt mũi đều là hình chữ nhật. Hai mặt mũi đối lập nhau của hình chữ nhật sẽ là nhì mặt mũi lòng của hình chữ nhật. Các mặt mũi còn sót lại đều là mặt mũi mặt của hình chữ nhật.

2. Tính chất:

 • Diện tích của nhì mặt mũi đối lập vô hình vỏ hộp chữ nhật đều nhau.
 • Chu vi của nhì mặt mũi đối lập vô hình vỏ hộp chữ nhật đều nhau.
 • Hình chữ nhật sở hữu 12 cạnh, 8 đỉnh và 6 mặt mũi.
 • Các đàng chéo cánh sở hữu nhì đầu mút là 2 đỉnh đối nhau của hình vỏ hộp chữ nhật đồng quy bên trên một điểm.

2. Cách tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật

- Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng diện tích S tư mặt mũi mặt của hình vỏ hộp chữ nhật.

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích S xung xung quanh và diện tích S nhì lòng.

Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

2.1 Công thức tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật

Sxq = 2 x h x (a + b)

+ Phát biểu bởi vì lời: Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bởi vì tích của độ cao và chu vi lòng.

Trong đó:

 • Sxq: Diện tích xung xung quanh hình vỏ hộp chữ nhật.
 • h: Chiều cao hình vỏ hộp chữ nhật.
 • a: Chiều nhiều năm hình vỏ hộp chữ nhật.
 • b: Chiều rộng lớn hình vỏ hộp chữ nhật.

Ví dụ:: Cho hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 20m, chiều rộng lớn 7m, độ cao 10m. Tính diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật.

Giải:

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

2 x 10 x (20 + 7) = 540 m2

Đáp số: 540 m2

2.2 Công thức tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Stp = Sxq + 2 x a x b = 2 x h x (a+b) + 2 x a x b

+ Phát biểu bởi vì lời: Diện tích toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật bởi vì tổng diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật và 2 mặt mũi còn sót lại.

- Giải quí kí hiệu:

 • Sxq là kí hiệu diện tích S xung xung quanh hình chữ nhật
 • Stp là kí hiệu diện tích S toàn phần hình chữ nhật
 • a, b theo lần lượt là chiều nhiều năm và chiều rộng
 • h là độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật

- Đơn vị diện tích S: mét vuông (m2)

Ví dụ: Cho một chống học tập hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm là 7m, chiều rộng lớn là 5m và độ cao của chống học tập là 4m. Tính diện tích S toàn phần của căn chống đó?

Bài giải:

Diện tích xung xung quanh của chống học tập cơ là:

2 x 4 x (7 + 5) = 96(m2)

Tổng diện tích S nhì lòng của căn chống cơ là:

2 x 7 x 5 = 70 (m2)

Diện tích toàn phần của căn chống cơ là:

96 + 70 = 166 (m2)

Đáp số: 166 m2

3. Các dạng toán tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần hình vỏ hộp chữ nhật

Dạng 1: Tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Phương pháp: gí dụng quy tắc tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

Dạng 2: lõi diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần, thám thính chu vi lòng hoặc độ cao của hình vỏ hộp chữ nhật.

Phương pháp:

*) Từ công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm độ cao h theo đòi công thức: h = Sxq : [(a + b) x 2] = Sxq : (a + b) : 2;

- Tìm tổng chu vi lòng theo đòi công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích S toàn phần tớ cũng thay cho vô công thức nhằm thám thính những đại lượng không biết.

Dạng 3: Toán sở hữu điều văn (thường là thám thính diện tích S vỏ hộp, căn chống, đập tường …)

Phương pháp: Cần xác lập coi diện tích S cần thiết thám thính là diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần rồi vận dụng quy tắc tính diện tích S xung xung quanh hoặc diện tích S toàn phần.

4. Bài thói quen diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật

Bài 1: Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật, biết:

a) Chiều nhiều năm trăng tròn m, chiều rộng lớn 10 m, độ cao 7 m

b) Chiều nhiều năm 7/3 centimet, chiều rộng lớn 5/3 centimet, độ cao 2/3 cm

c) Chiều nhiều năm 6,8 dm, chiều rộng lớn 3,4 dm, độ cao 2,1 dm

d) Chiều nhiều năm 15 centimet, chiều rộng lớn 5 centimet, độ cao 3 cm

Bài 2: Một loại thùng hình chữ nhật sở hữu độ cao là 2,3 centimet, chiều nhiều năm là 5,4 centimet, chiều rộng lớn là 3 centimet. Hỏi:

a) Diện tích xung xung quanh của loại thùng đó?

b) Diện tích toàn phần của loại thùng đó?

Bài 3: Một bể nước hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm là 7 m, chiều rộng lớn bởi vì 1⁄2 chiều nhiều năm và độ cao là một trong những,5 m. Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của bể nước cơ.

Bài 4: Một chống học tập hình vỏ hộp chữ nhật nhiều năm 7,8m, rộng lớn 6,2m, cao 4,3 m cần phải đập tường và xà nhà. Tính diện tích S cần thiết quét dọn đập của căn chống biết tổng diện tích S những cửa ngõ bởi vì 8,1 m2.

Bài 5:

Xem thêm: lịch sử địa lý lớp 7

Một hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu diện tích S xung xung quanh là 420 cm2 và sở hữu độ cao là 7cm. Tính chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật cơ.

Bài 6:

Người tớ thực hiện một chiếc vỏ hộp bởi vì bìa hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 25 centimet, chiều rộng lớn 16 centimet và độ cao 12 centimet. Tính diện tích S bài bác dùng để làm thực hiện ông tơ loại vỏ hộp cơ. (không tính mép dán)

Bài 7:

Một căn chống hình dáng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 6m, chiều rộng lớn 3,6m, độ cao 3,8m.

Người tớ ham muốn quét dọn vôi vô những bức tường chắn xung xung quanh và trần của căn chống cơ. Hỏi diện tích S cần thiết quét dọn vôi là từng nào mét vuông , biết tổng diện tích S những cửa ngõ bởi vì 8 mét vuông. (chỉ quét dọn phía bên trong phòng)

Bài 8: 

Một hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 3,2dm, chiều rộng lớn 0,5m và độ cao 15cm. Tính diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp cơ.

Bài 9:

Hải cần thiết thực hiện 2 loại thùng hình lập phương bởi vì Fe ko có nắp đậy cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải nên cần thiết từng nào m2 sắt?

b) Hải tính đập cả phía bên trong và bên phía ngoài 2 loại thùng cơ thì nên mua sắm từng nào kilogam đập, hiểu được cứ 20m2 thì nên 5kg sơn?

Bài 10. Một loại thùng ko nắp hình dáng vỏ hộp chữ nhật, chiều rộng lớn bởi vì 3/5 chiều nhiều năm và xoàng xĩnh chiều nhiều năm 1,2m, độ cao nhiều năm 1,5m. Người tớ đập cả mặt mũi vô và ở mặt ngoài của thùng, cứ 2m 2 thì không còn 0,5kg đập. Tính lượng đập vẫn đập hoàn thành loại thùng cơ.

Hướng Dẫn Giải Các Bài Tập

Bài 1: Các em tự động thực hiện bài bác tập dượt này bằng phương pháp vận dụng 2 công thức tính diện tích S hình vỏ hộp chữ nhật bên trên nhằm giải.

Bài 2: Tương tự động như bài bác tập dượt 1, dùng công thức tính Stp và Sxq.

Bài 3: Các em giải bài bác tập dượt này như sau:

- Cách 1: Tìm chiều rộng lớn của bể nước

- Cách 2: Tìm diện tích S xung xung quanh và diện tích S toàn phần bởi vì công thức vẫn sở hữu.

Bài 4:

* Cách làm: Không kể diện tích S cửa ngõ thì diện tích S xung xung quanh chống học tập đó là diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm, chiều rộng lớn và độ cao như đề bài bác vẫn cho tới.

- Diện tích cần thiết quét dọn đập của chống học tập tiếp tục bởi vì diện tích S cần thiết quét dọn đập xung xung quanh (trừ diện tích S cửa) cùng theo với diện tích S một lòng (trần nhà).

* Bài giải mẫu:

Diện tích xung xung quanh chống học tập là:

2 x 4,3 x (7,8 + 6,2) = 120,4 (m2)

Diện tích trần nhà đất của chống là:

7,8 x 6,2 = 48,36 (m2)

Diện tích cần thiết quét dọn đập của chống học tập cơ là:

(120,4 + 48,36) - 8,1 = 160,66 (m2)

Đáp số: 160,66 (m2)

Câu 5:

Vì diện tích S xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật bởi vì chu vi lòng nhân với độ cao nên chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật bởi vì diện tích S xung xung quanh phân chia cho tới độ cao, tớ có:

Chu vi lòng của hình vỏ hộp chữ nhật là:

420 : 7 = 60 (cm)

Câu 6:

Diện tích bìa dùng để làm thực hiện vỏ hộp đó là diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật.

Diện tích xung xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(25 + 16) x 2 x 12 = 984 (cm2)

Diện tích bìa dùng để làm thực hiện vỏ hộp là:

984 + 25 x 16 x 2 = 1784 (cm2).

Câu 7:

Bài giải:

Diện tích xung xung quanh của căn chống là:

(6 + 3,6) x 2 x 3,8 = 72,96 (m2)

Diện tích trầ của căn chống là:

6 x 3,6 = 21,6 (m2)

Diện tích cần thiết quét dọn vôi là:

Xem thêm: viết bài văn trình bày ý kiến về một hiện tượng vấn đề mà em quan tâm

(72,96 + 21,6) - 8 = 86,56 (m2)

Đáp số: 86,56 m2

6. Giải bài bác tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

 • Bài tập dượt Toán lớp 5: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
 • Toán lớp 5 trang 110: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 bài bác 105: Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật
 • Giải vở bài bác tập dượt Toán 5 bài bác 106: Luyện tập dượt Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình chữ nhật

Ngoài rời khỏi những em học viên hoặc quý bố mẹ còn hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm tăng Công thức tính thể tích hình vỏ hộp chữ nhật nằm trong đề đua học tập kì 1 lớp 5 và đề đua học tập kì 2 lớp 5 những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh theo đòi chuẩn chỉnh thông tư 22 của cục Giáo Dục. Những đề đua này được VnDoc.com thuế tầm và tinh lọc kể từ những ngôi trường đái học tập bên trên toàn quốc nhằm mục tiêu mang đến cho tới học viên lớp 5 những đề ôn đua học tập kì 1 quality nhất. Mời những em nằm trong quý bố mẹ vận tải không lấy phí đề đua về và ôn luyện.