công thức số phức

Tổng phải chăng thuyết số phức và những công thức tương quan cho tới số phức ở lịch trình toán giải tích lớp 12 cơ bạn dạng và nâng cao

Bạn đang xem: công thức số phức

Bài này tiếp tục tổng phải chăng thuyết số phức và những công thức tương quan cho tới số phức ở lịch trình toán giải tích lớp 12 cơ bạn dạng và nâng cao. Tài liệu được biên soạn vì thế thầy Nguyễn Tài Chung - Giáo viên thường xuyên Toán ngôi trường trung học phổ thông Chuyên Hùng Vương - Gia Lai.

Định nghĩa số phức

Các khái niệm tương quan cho tới số phức. Số thực, số ảo (thuần ảo). Đơn vị ảo.

Mô-đun của số phức. Số phức phối hợp. Biểu trình diễn hình học tập của số phức

Các luật lệ toán bên trên số phức

Tổng hiệu tích thương những số phức. Định nghĩa và phương pháp tính.

Cách mò mẫm căn bậc nhì của số phức

Căn bậc 2 của số phức là gì? Cách mò mẫm những căn bậc nhì của một số trong những phức mang đến trước.

Xem thêm: nh3 ra al(oh)3

Dạng lượng giác của số phức. Công thức Moivre

Dạng lượng giác của số phức. Các công thức thông thường người sử dụng của dạng lượng giác. Công thức Moa-vrơ (Moivre).

Đa thức với thông số phức. Định lí cơ bạn dạng của số học tập (D'Alembert)

Giải phương trình bậc nhì bên trên C

Xem thêm: Các chuyên đề số phức ôn thi đua ĐH.

Xem thêm: cao ra ca(oh)2