công thức nào sau đây tính cảm ứng từ tại tâm của vòng dây tròn có bán kính r mang dòng điện i

Câu hỏi:

14/05/2020 73,709

Đáp án A

Cảm ứng kể từ bên trên tâm của vòng chão tròn trặn đem nửa đường kính R đem dòng sản phẩm năng lượng điện I là: B = 2.10-7I/R.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu này bên dưới đấy là sai? Lực kể từ là lực tương tác

A. Giữa nhị nam giới châm

B. Giữa một nam châm từ và một dòng sản phẩm điện

C. Giữa nhị dòng sản phẩm điện 

D. Giữa nhị năng lượng điện đứng yên

Câu 2:

Một chão dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện được sắp xếp theo đòi phương ở ngang, đem chiều kể từ Bắc cho tới Nam. Nếu chão dẫn chịu đựng lực kể từ ứng dụng lên chão đem chiều kể từ bên trên xuống bên dưới thì chạm màn hình kể từ đem chiều:

A. Từ Đông quý phái Tây.

B. Từ Tây quý phái Đông.

C. Từ bên trên xuống bên dưới.

D. Từ bên dưới lên bên trên.

Câu 3:

Lực Lorenxo ứng dụng lên một năng lượng điện q vận động tròn trặn nhập kể từ trường

A. chỉ hướng về phía tâm khi q > 0.

B. luôn luôn khuynh hướng về tâm của hành trình.

Xem thêm: bài 21 trang 17 sgk toán 8 tập 2

C. ko Tóm lại được vì như thế còn tùy theo vị trí hướng của véc - tơ chạm màn hình kể từ.

D. luôn tiếp tuyến với hành trình.

Câu 4:

Đặc điểm này tại đây ko nên Điểm lưu ý của vecto chạm màn hình kể từ bên trên một điểm nhập kể từ trường?

A. Có phương tiếp tuyến với lối mức độ kể từ bên trên điểm cơ.

B. Có chiều nằm trong chiều với kể từ ngôi trường bên trên điểm cơ.

C. Điểm bịa đặt đặt bên trên trung điểm của chão dẫn đang tạo ra đi ra kể từ ngôi trường cơ.

D. Có khuôn khổ tùy theo dòng sản phẩm năng lượng điện phát sinh kể từ ngôi trường.

Câu 5:

Chọn câu sai

A. Từ ngôi trường ko ứng dụng lực lên một năng lượng điện vận động tuy nhiên song với những lối mức độ kể từ.

B. Lực kể từ tiếp tục đạt độ quý hiếm cực to khi năng lượng điện vận động vuông góc với kể từ ngôi trường.

C. Qũy đạo của electron vận động nhập kể từ ngôi trường là 1 trong những lối tròn trặn.

D. Độ rộng lớn của lực Lorenxo tỉ trọng với q và v.

Câu 6:

Một đoạn chão trực tiếp đem dòng sản phẩm năng lượng điện I được bịa đặt nhập một kể từ ngôi trường đều sở hữu chạm màn hình kể từ B. Để lực ứng dụng lên chão đạt độ quý hiếm cực to thì góc thân thiện chão dẫn và B nên bằng

A. α=900

B. α=00

C. α=600

Xem thêm: các ankan không tham gia loại phản ứng nào

D. α=1800