công thức động lượng


Khi một lực tính năng lên một vật trong tầm thời hạn ∆t thì tích được khái niệm là xung lượng của lực trong tầm thời hạn ∆t ấy.

I. ĐỘNG LƯỢNG

Bạn đang xem: công thức động lượng

1. Xung lượng của lực

- Khi một lực \(\overrightarrow{F}\) tác dụng lên một vật trong tầm thời hạn ∆t thì tích \(\overrightarrow{F}\).∆t được khái niệm là xung lượng của lực \(\overrightarrow{F}\) trong khoảng tầm thời hạn ∆t ấy.

- Đơn vị xung lượng của lực là N.s

2. Động lượng

- Động lượng của một vật lượng m đang được hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời \(\overrightarrow{v}\) là đại lượng xác lập vày công thức \(\overrightarrow{p}=m\overrightarrow{v}\).

- Động lượng là 1 trong vec tơ nằm trong phía với véc tơ vận tốc tức thời của vật.

- Đơn vị của động lượng là kilôgam mét bên trên giây (kg.m/s).

- Độ đổi mới thiên động lượng của một vật nhập một khoảng tầm thời hạn này ê vày xung lượng của lực tính năng lên vật trong tầm thời hạn ê, tao có:

∆\(\overrightarrow{p}=\overrightarrow{F}\)∆t.

II. ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐỘNG LƯỢNG

1. Hệ cô lập

Một hệ nhiều vật được gọi là xa lánh Khi không tồn tại nước ngoài lực tính năng lên hệ hoặc nếu như đem thì những nước ngoài lực ấy cân đối.

2. Định luật bảo toàn động lượng của hệ cô lập

Động lượng của một hệ xa lánh là 1 trong đại lượng bảo toàn.

3. Va vấp mềm

Theo lăm le luật bảo toàn động lượng. Ta có:

m1 \(\overrightarrow{v_{1}}\)= (m1 + m2)\(\overrightarrow{v}\), nhập ê \(\overrightarrow{v_{1}}\) là véc tơ vận tốc tức thời vật m1 tức thì trước va vấp vấp với vật m2 đang được đứng yên ổn, \(\overrightarrow{v}\) là véc tơ vận tốc tức thời m1 và m2 tức thì sau va vấp vấp.

4. Chuyển động vày phản lực

Theo lăm le luật bảo toàn động lượng, tao đem m\(\overrightarrow{v}\) + M\(\overrightarrow{v}\) = \(\overrightarrow{0}\), nhập ê \(\overrightarrow{v}\) là véc tơ vận tốc tức thời của lượng khí m phụt đi ra hâu phương và \(\overrightarrow{v}\) là véc tơ vận tốc tức thời thương hiệu lửa đem lượng M.

Video tế bào phỏng về va vấp vấp đàn hồi

Sơ loại trí tuệ về động lượng. Định luật bảo toàn động lượng


Xem thêm: feno33

Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lí lớp 10 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết chung học viên học tập chất lượng tốt, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: nai h2so4 đặc