công suất trung bình

Công thức tính công suất trung bình và bài bác tập dượt đem điều giải dễ dàng hiểu

Bạn đang xem: công suất trung bình

Gần phía trên thật nhiều các bạn nhằm lại comment nhập nội dung bài viết thưa Top Nổi Bật thực hiện một nội dung bài viết về công suất trung bình. Do vậy, nhằm thỏa mãn nhu cầu nhu yếu của khách hàng hiểu, Cửa Hàng chúng tôi vẫn tổ hợp kỹ năng và kiến thức về công suất trung bình bao hàm định nghĩa, công thức và một trong những bài bác tập dượt đem điều giải ở nội dung bài viết bên dưới, chào các bạn nằm trong hiểu nhé.

Xem thêm:

  • Công thức tính hiệu suất hấp phụ năng lượng điện và bài bác tập dượt đem điều giải
  • Công thức tính công của một lực là gì? Bài thói quen công của lực?
  • Công thức tính thông số hiệu suất và bài bác tập dượt đem điều giải chi tiết
  • Công suất khoảng đó là một máy sinh công, hoặc hiểu cách tiếp theo nó là tỷ số của công A và khoảng tầm thời hạn triển khai công bại.
  • Hệ số của hiệu suất là cosα
Công thức tính công suất trung bình 2

Công thức tính công suất trung bình

Công thức công suất trung bình = công triển khai : thời hạn triển khai hoặc = lực kéo ứng dụng thực hiện vật hoạt động x véc tơ vận tốc tức thời của vật

P = A/t = (F.s)/t = F.v

Trong bại đem Phường là công suất trung bình (W)

                     F là lực kéo ứng dụng thực hiện vật hoạt động (N)

                     V là véc tơ vận tốc tức thời của vật (m/s)

A là công triển khai (N.m hoặc J)

t là thời hạn triển khai (s)

Công thức tính công suất trung bình
Công thức tổng quát tháo của công suất trung bình

Một số bài bác thói quen công suất trung bình kèm cặp điều giải dễ dàng hiểu

Bài tập dượt 1: Một con cái trườn kéo một cái máy cày với 1 lực ko thay đổi là 30N và cút được 2km nhập nửa tiếng. Tính công suất trung bình của con cái trườn đó?

Lời giải

Đổi s = 2km = 2000m

       t = nửa tiếng = 30.60 = 1800s

Xem thêm: co + al2 o3

Công tuy nhiên con cái trườn triển khai được nhập nửa tiếng là:

A = F.s = 30.2000 = 60000 (J)

Công suất khoảng của con cái trườn là:

P = A/t = 60000/1800 = 33,3 (W)

Bài tập dượt 2: Một vật đem lượng m = 4kg rơi tự tại kể từ phỏng cao h = 20m. Bỏ qua chuyện mức độ cản của không gian, lấy g = 10 m/s2. Hỏi sau thời hạn 2,2 s trọng tải vẫn triển khai một vô tư bao nhiêu? Tính công suất trung bình của trọng tải nhập thời hạn 2,2s?

Lời giải

Quãng lối rơi sau 2,2s là:

S = ½.g.t2 = ½.10.2,22 = 24,2 m

Công của trọng tải là:

A = Phường.s.cos00 = m.g.s = 4.10.24,2 = 968 (J)

Công suất khoảng của trọng tải nhập thời hạn 2,2s là:

P = A/t = 968/2,2 = 440 (W)

Như vậy, nội dung bài viết bên trên phía trên của Top Nổi Bật vẫn hỗ trợ cho chính mình hiểu những kỹ năng và kiến thức hữu ích về định nghĩa, công thức và bài bác tập dượt công suất trung bình. Chúc độc giả luôn luôn trực tiếp đem sản phẩm chất lượng tốt nhập tiếp thu kiến thức nhé.

Xem thêm: p + hno3 loãng