công suất của nguồn điện được xác định bằng công thức

Câu hỏi:

30/05/2020 98,649

C. Phường = EI

Bạn đang xem: công suất của nguồn điện được xác định bằng công thức

Đáp án chủ yếu xác

Chọn: C

Hướng dẫn: Công suất của mối cung cấp năng lượng điện được xác lập bám theo công thức Phường = EI

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Công của mối cung cấp năng lượng điện được xác lập bám theo công thức

A. A = EIt.

B. A = UIt.

C. A = EI

D. A = UI

Câu 2:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Dòng năng lượng điện là loại những năng lượng điện dịch trả với hướng

B. Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện là đại lượng đặc thù mang đến thuộc tính mạnh, yếu hèn của dòng sản phẩm năng lượng điện và được đo vì chưng năng lượng điện lượng chuyển sang thiết diện trực tiếp của vật dẫn nhập một đơn vị chức năng thời gian

C. Chiều của dòng sản phẩm năng lượng điện được quy ước là chiều chuyển dời của những năng lượng điện dương

D. Chiều của dòng sản phẩm năng lượng điện được quy ước là chiều chuyển dời của những năng lượng điện âm

Câu 3:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Nhiệt lượng toả rời khỏi bên trên vật dẫn tỉ trọng thuận với năng lượng điện trở của vật

B. Nhiệt lượng toả rời khỏi bên trên vật dẫn tỉ trọng thuận với thời hạn dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện vật

Xem thêm: tiếng anh 9 unit 11 a closer look 2

C. Nhiệt lượng toả rời khỏi bên trên vật dẫn tỉ trọng với bình phương độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nạy qua chuyện vật

D. Nhiệt lượng toả rời khỏi bên trên vật dẫn tỉ trọng nghịch tặc với hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhì đầu vật dẫn

Câu 4:

Một mạch năng lượng điện kín bao gồm nhì mối cung cấp năng lượng điện E1, r1 và E2, r2 vướng tiếp nối đuôi nhau cùng nhau, mạch ngoài chỉ mất năng lượng điện trở R. Biểu thức độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện nhập mạch là:

A. E1-E2R+r1+r2

B. E1-E2R+r1-r2

C. E1+E2R+r1-r2

D. E1+E2R+r1+r2

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đó là không đúng?

A. Dòng năng lượng điện có công năng kể từ. Ví dụ: nam châm từ điện

B. Dòng năng lượng điện có công năng sức nóng. Ví dụ:  bàn là điện

C. Dòng năng lượng điện có công năng hoá học tập. Ví dụ: acquy rét lên Lúc hấp thụ điện

D. Dòng năng lượng điện có công năng tâm sinh lý. Ví dụ: hiện tượng lạ năng lượng điện giật

Câu 6:

Dùng một chão dẫn vướng đèn điện nhập mạng năng lượng điện. Dây tóc đèn điện rét sáng sủa, chão dẫn hầu hết ko sáng sủa lên vì

A. Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện chão tóc đèn điện to hơn nhiều độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện chão dẫn

B. Cường phỏng dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện chão tóc đèn điện nhỏ rất nhiều độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện chạy qua chuyện chão dẫn

C. Điện trở của chão tóc đèn điện to hơn nhiều đối với năng lượng điện trở của chão dẫn

Xem thêm: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình nước ta là

D. Điện trở của chão tóc đèn điện nhỏ rất nhiều đối với năng lượng điện trở của chão dẫn