cơ năng của vật được bảo toàn trong trường hợp

 • Một xe cộ hoạt động trực tiếp khô

  Một xe cộ hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều đem véc tơ vận tốc tức thời tầm là 20Km/h bên trên 1/4 phần đường đầu và 40Km/h bên trên 3/4 phần đường còn sót lại. Vận tốc tầm của xe cộ bên trên cả phần đường là :

  Bạn đang xem: cơ năng của vật được bảo toàn trong trường hợp

 • Một ngừơi cút xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời trun

  Một ngừơi cút xe đạp điện bên trên 2/3 đoạn đừơng đầu với véc tơ vận tốc tức thời tầm 10km/h và 1/3 đoạn đừơng sau với véc tơ vận tốc tức thời tầm 20km/h. Vận tốc tầm của ngừơi cút xe đạp điện trên  cả quảng đừơng là

 • Toạ phỏng lúc đầu của vật là xo  = 10m.

  Trên hình là vật thị tọa độ-thời gian giảo của một vật gửi động

  thẳng.

  Cho biết Tóm lại này sau đấy là sai?

 •  Phương trình hoạt động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox

   Phương trình hoạt động của một hóa học điểm dọc từ trục Ox đem dạng : x = 5 + 60t (x : m, t đo vị giờ).Chất điểm cơ khởi nguồn từ điểm này và hoạt động với véc tơ vận tốc tức thời vị bao nhiêu  ?

 •  Một xe cộ hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đồng hồ đầu xe cộ chạy

  Xem thêm: vở bài tập khoa học lớp 4

   Một xe cộ hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều; 2 tiếng đồng hồ đầu xe đua với  vận tốc  trung  bình 60km/h, 3h sau xe đua với véc tơ vận tốc tức thời tầm 40km/h. Vận tốc tầm của xe cộ vô xuyên suốt thời hạn chạy là:

 • Một vật hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng đường

  Một vật hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều bên trên 1 quãng lối lâu năm 40m.  Nửa  quãng lối đầu vật cút không còn thời hạn t1  = 5s, nửa quãng lối sau vật cút không còn thời hạn t2  =  2s. Tốc phỏng tầm bên trên cả quãng lối là:

 • Một vật hoạt động trực tiếp kh

  Một vật hoạt động trực tiếp ko thay đổi chiều. Trên quãng lối AB, vật cút nửa quãng lối đầu với véc tơ vận tốc tức thời v1  = 20m/s, nửa quãng lối sau vật cút với véc tơ vận tốc tức thời v2  =  5m/s. Vận tốc tầm bên trên cả quãng lối  là:

 • Một vật hoạt động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và lúc

  Một vật hoạt động trực tiếp đều với véc tơ vận tốc tức thời v = 2 m/ s. Và khi t = 2 s thì vật đem toạ phỏng x = 5 m. Phương trình toạ phỏng của vật là

 • Trong những vật thị tại đây, vật thị này đem dạng của vật chuyển

  Xem thêm: hai mặt phẳng vuông góc

  Trong những vật thị tại đây, vật thị này đem dạng của vật hoạt động thẳng  đều?

 • Phương trình của một  vật hoạt động trực tiếp đem dạng: x = -3t

  Phương trình của một  vật hoạt động trực tiếp đem dạng: x = -3t + 4 (m;  s). Kết luận này tại đây đúng