cl2 ra br2

Br2 (aq) + Cl2 (g) 2 BrCl (g)

Dies ist eine Oxidation-Reduktion (Redox) Reaktion:

Bạn đang xem: cl2 ra br2

2 Br0 - 2 e- 2 BrI (Oxidation)

2 Cl0 + 2 e- 2 Cl-I (Reduktion)

Br2 ist ein Reduktionsmittel, Cl2 ist ein Oxidationsmittel.

Xem thêm: Chi tiết giá giày Vans chính hãng cập nhật mới nhất trên thị trường

Reaktanten:

 • Br2
  • Cl2

   Produkte:

   Xem thêm: cro3 + nh3

   • BrCl
    • Namen: Bromchlorid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02, Brommonochlorid Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05, BrCl Quelle: wikidata, zugegriffen: 2019-09-02
    • Erscheinungsbild: Rotbraunes Gas Quelle: wikipedia, zugegriffen: 2019-11-05