CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON

Chương trình Giáo dục tại Vinschool là sự kết tinh của tinh hoa giáo dục Việt Nam và Canada đảm bảo nguyên tắc linh hoạt, sáng tạo và phù hợp. Chương trình tập trung phát triển chuyên sâu vào các lĩnh vực bao gồm:

  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt – Tiếng Anh: Bao gồm các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết và cách thể hiện trong tiếng mẹ đẻ và cả ngôn ngữ thứ hai. Các em được học về các quy tắc trong giao tiếp, có khả năng diễn đạt rõ ràng những cảm xúc, ý tưởng, suy nghĩ của bản thân qua lời nói và chữ viết; đồng thời có nhiều cơ hội để phát biểu trước tập thể.
  • Toán học: Chương trình Toán học được phát triển song song giữa việc hiểu bản chất các số và các phép toán như: kỹ năng đếm, sử dụng các con số và làm phép tính cộng trừ cơ bản. Các em cũng được làm quen với các khái niệm về hình khối, không gian, đo lường, chuỗi, các hoạt động phân tích, xử lý số liệu và quản lý dữ liệu cơ bản, lập và đọc được các biểu đồ đơn giản.
  • Khoa học và kỹ thuật: Trẻ được tìm hiểu các khái niệm về Khoa học và Kỹ thuật thông qua các hoạt động khám phá, làm thí nghiệm, thiết kế và thử nghiệm các giải pháp. Trong quá trình nghiên cứu, các em sẽ được phát triển các kỹ năng hỗ trợ khám phá về thế giới tự nhiên và thắc mắc về khoa học.
  • Nghệ thuật âm nhạc và hội họa: Các hoạt động Âm nhạc và Hội họa là yếu tố quan trọng giúp các em phát triển toàn diện và hài hòa về thẩm mỹ, đạo đức, trí tuệ, thể lực. Thông qua Âm nhạc và Hội họa, các em được khuyến khích sáng tạo và diễn đạt những cảm xúc, suy nghĩ về bản thân cũng như thế giới xung quanh mình.
  • Giáo dục thể chất: Chương trình thể chất quan giúp trẻ phát triển các kỹ năng cơ bản như điều khiển cơ thể, kỹ năng chuyển động, giữ thăng bằng và nhận thức về chuyển động trong không gian. Thông qua các trò chơi thể chất, trẻ cũng học được cách chuyển động an toàn và rèn luyện kỹ năng hợp tác, làm việc theo nhóm.
  • Giáo dục nhân cách: Chương trình giáo dục nhân cách được tích hợp trong các hoạt động hàng ngày (vui chơi, học tập, ăn, ngủ) và các hoạt động phát triển cộng đồng, giúp các được thực hành các giá trị: Tôn trọng, Lòng tin cậy, Trách nhiệm, Công bằng, Sự quan tâm, Ý thức công dân, Lòng nhân ái.
  • Kỹ năng học tập suốt đời: Giúp trẻ hình thành nên những thói quen học tập và phương pháp tiếp cận, từ đó giúp nắm vững được kiến thức, kỹ năng, được định hướng kinh nghiệm học tập trong các lĩnh vực khác.