cho từ từ dung dịch nh3 đến dư vào dung dịch chứa chất nào sau đây thì thu được kết tủa

Câu hỏi:

23/03/2020 68,414

Chọn đáp án A

Phương trình hóa học:

AlCl3 + 3H2O + 3NH3 → Al(OH)3↓ + 3NH4Cl

NH3 là 1 trong bazơ yếu ớt nên Al(OH)3 ko tan vô NH3

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò của NH3 vô phản xạ

4NH3 + 5O2 Pt850900Co 4NO + 6H2O là

A. hóa học khử

B. axit.             

C. hóa học oxi hóa

D. bazơ.

Câu 2:

Trong chống thử nghiệm, người tớ hoàn toàn có thể thu khí NH3 vày phương pháp

A. đẩy nước

B. chưng cất

C. đẩy bầu không khí với mồm bình ngửa

D. đẩy bầu không khí với mồm bình úp ngược

Câu 3:

Khi nói đến muối bột amoni, tuyên bố không trúng là 

A. Muối amoni dễ dàng tan vô nước

B. Muối amoni là hóa học năng lượng điện li mạnh

C. Muối amoni xoàng xĩnh bền với nhiệt

D. Dung dịch muối bột amoni với đặc điểm bazơ

Xem thêm: quá trình chính trong sự hình thành và biến đổi địa hình hiện tại của nước ta là

Câu 4:

Dung dịch NH3 hoàn toàn có thể tính năng được với những dung dịch 

A. HCl, CaCl2

B. KNO3, H2SO4

C. Fe(NO3)3, AlCl3

D. Ba(NO3)2, HNO3

Câu 5:

Dãy bao gồm toàn bộ những hóa học Lúc tính năng với HNO3 thì HNO3 chỉ thể hiện tại tính oxi hoá là:

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2

B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO

C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2

D. Na2SO3, Phường, CuO, CaCO3, Ag

Câu 6:

Cho Fe(III) oxit tính năng với axit nitric thì thành phầm nhận được là

A. Fe(NO3)3, NO và H2O

B. Fe(NO3)3, NO2 và H2O

C. Fe(NO3)3, N2 và H2O

D. Fe(NO3)3 và H2O

Câu 7:

Nhóm những sắt kẽm kim loại đều không phản xạ được với HNO3?

A. Al, Fe.

B. Au, Pt.

C. Al, Au

Xem thêm: skill 1 unit 7 lớp 8

D. Fe, Pt.