cho số phức z thỏa mãn

Câu hỏi:

22/08/2021 745

Cho số phức z thỏa mãn nhu cầu (z+1)(z¯2i) là một số trong những thuần ảo. Tập hợp ý điểm trình diễn số phức z là một trong lối tròn trặn với diện tích S bằng

Bạn đang xem: cho số phức z thỏa mãn

Đáp án B

Gọi M(x;y) là vấn đề trình diễn số phức z=x+yi (x,y).

Khi bại (z+1)(z¯2i)=(x+1+yi)x(y+2)i=x2+y2+x+2y(2x+y+2)i là số thuần ảo.

Suy ra: x2+y2+x+2y=0x+122+(y+1)2=54.

Vậy tập trung điểm trình diễn số phức z là lối tròn trặn với nửa đường kính R=52S=πR2=5π4.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình nón với chu vi lòng là 6π centimet và chừng nhiều năm đoạn nối đỉnh của nón và tâm lòng vì thế 4 centimet. Diện tích xung xung quanh Sxq của nón là

A. Sxq=12π cm2

B. Sxq=24π cm2

C. Sxq=15π cm2

D. Sxq=25π cm2

Câu 2:

Có từng nào độ quý hiếm của thông số thực a nhằm hàm số y=cosx+asinx+1cosx+2 có độ quý hiếm lớn số 1 vì thế 1?

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

Câu 3:

Cho hàm số y=ax4+bx2+c với a0. Mệnh đề nào là tại đây đúng?

A. Hàm số luôn luôn với phụ thân điểm rất rất trị

B. Hàm số với cùng 1 điểm rất rất trị khi ab0 

Xem thêm: ở điều kiện thường chất nào sau đây ở trạng thái khí

C. Đồ thị hàm số nhận trục hoành thực hiện trục đối xứng

D. Hàm số với phụ thân điểm rất rất trị khi ab0 

Câu 4:

Cho x, nó là những số thực và x dương thỏa mãn nhu cầu log21y2x=3(x+y21). lõi độ quý hiếm lớn số 1 của biểu thức P=1y2+9x2+18x2+y2+x bằng abc2 với a, b, c là những số nhân tố. Tính độ quý hiếm của biểu thức T=a+b+c.

A. T=8

B. T=10

C. T=12

D. T=7

Câu 5:

Cho hàm số y=ax+bx+c với đồ vật thị như hình vẽ mặt mũi. Giá trị của a+2b+3c vì thế bao nhiêu?

A. -1

B. -2

C. 3

D. 0

Câu 6:

Số mặt mũi đối xứng của nhiều diện đều loại 4;3 là

A. 4

B. 6

C. 9

Xem thêm: vở bài tập khoa học lớp 4

D. 12