cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông

Câu hỏi:

21/12/2019 78,496

Bạn đang xem: cho hình chóp sabcd có đáy abcd là hình vuông

Cho S.ABCD đem lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh a. sành SA(ABCD) SC=a3. Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD đem lòng ABCD là hình vuông vắn tâm O cạnh a, SO vuông góc với mặt mũi bằng (ABCD) và SO=a. Khoảng cơ hội thân mật SC và AB bằng

Câu 2:

Thể tích của khối nón đem độ cao tự 4 và lối sinh tự 5

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABCD có lòng ABCD là hình chữ nhật AB=2a, AD=a. Hình chiếu của S lên lòng là trung điểm H của cạnh AB, góc tạo ra tự SC và lòng tự 450. Tính thể tích khối chóp S.ABCD

Xem thêm: độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

Câu 4:

Một khối lập phương có tính lâu năm cạnh là 2cm được tạo thành 8 khối lập phương cạnh 1cm. Hỏi đem từng nào tam giác được tạo ra trở thành kể từ những đỉnh của khối lập phương cạnh 1cm

A. 2876

B. 2898

C. 2915

D. 2012

Câu 5:

Cho khối lăng trụ ABCD.A’B’C’D’ rất có thể tích tự 12, lòng ABCD là hình vuông vắn tâm O. Thể tích khối chóp A’.BCO bằng

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Câu 6:

Cho khối trụ rất có thể tích tự 24π. Hỏi nếu như tăng nửa đường kính lối tròn trĩnh lòng của khối trụ lên gấp đôi thì thể tích của khối trụ mới nhất là từng nào ?

Xem thêm: mùa mưa vào thu đông là đặc điểm của khu vực nào sau đây của nước ta