cho hình chóp sabc có đáy abc là tam giác đều cạnh a

Câu hỏi:

26/12/2019 15,265

Cho hình chóp tam giác S.ABC với lòng là tam giác đều cạnh a. Tam giác SAB cân nặng bên trên S và nằm trong mặt mũi bằng phẳng vuông góc với lòng. sành SC tạo ra với lòng một góc 60o, gọi M là trung điểm của BC. Cosin góc tạo ra với SM và mặt mũi lòng là?

Bạn đang xem: cho hình chóp sabc có đáy abc là tam giác đều cạnh a

B. cosφ=110

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: B.

§  Hướng dẫn giải:

Gọi H là trung điểm của AB Khi bại liệt SHAB 

Mặt khác (SAB)(ABC) suy rời khỏi SH(ABC).

Khi bại liệt CH=a32

 

Do M là trung điểm của BC nên HM=BC2=a2 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho hình chóp S.ABCD với lòng ABCD là hình thang cân nặng với cạnh lòng AD và BC. AD = 2a,AB = BC = CD = a, BAD=60o. Cạnh mặt mũi SA vuông góc với mặt mũi bằng phẳng (ABCD) và SD tao với mặt mũi bằng phẳng (ABCD) góc 45o. Tính bám theo a thể tích V của khối chóp S.ABCD ?

A. V=a336.

B. V=a332.

C. V=3a332.

D. V=a33.

Câu 2:

Cho hình chóp S.ABC có lòng ABC là tam giác đều cạnh a, hình chiếu vuông góc của đỉnh S lên mặt mũi bằng phẳng (ABC) là trung điểm H của cạnh BC. Góc thân ái đường thẳng liền mạch SA và mặt mũi bằng phẳng (ABC) bằng 60o. Tính bám theo a thể tích V của khối chópS.ABC?

A. V=a338.

B. V=3a338.

C. V=a334.

D. V=a333.

Câu 3:

Cho hình chóp S.ABC thỏa mãn SA =SB =SC. Glà ọi hình chiếu vuông góc của S lên mp (ABC). Chọn xác minh chính trong số xác minh sau?

Xem thêm: speech is one of the most important

A. H là trực tâm tam giác ABC

B. H là trọng tâm tam giác ABC

C. H là tâm đàng tròn trĩnh nước ngoài tiếp tam giác ABC

D. H là tâm đàng tròn trĩnh nội tiếp tam giác ABC

Câu 4:

Một khối vỏ hộp chữ nhật (H) có những độ cao thấp là a, b, c. Khối vỏ hộp chữ nhật (H') có những độ cao thấp ứng theo thứ tự là a2,2b3,3c4. Khi bại liệt tỉ số thể tích V(H')V(H)là?

A. 124

B. 112

C. 12

D. 14

Câu 5:

Chọn mệnh đề chính trong số mệnh đề sau đây?

A. Qua một điểm với có một không hai một phía bằng phẳng vuông góc với một phía bằng phẳng cho tới trước

B. Cho hai tuyến đường trực tiếp chéo cánh nhau a và b đôi khi ab. Luôn xuất hiện bằng phẳng (α) chứa a và (α)b

C. Cho hai tuyến đường trực tiếp a và b vuông góc cùng nhau. Nếu mặt mũi phẳng  (α) chứa chấp a và mặt mũi bằng phẳng (β) chứa b thì (α)(β).

D. Qua một đường thẳng liền mạch với có một không hai một phía bằng phẳng vuông góc với cùng một đường thẳng liền mạch khác

Câu 6:

Cho hình chóp S.ABC với lòng ABC là tam giác vuông bên trên B, SA vuông góc với lòng. sành SA = a; AB = a; BC=a2. Gọi I là trung điểm của BC. Cosin của góc thân ái 2 góc đường thẳng liền mạch AI và SC là?

A. 23 

B. -23

C. 23

Xem thêm: độ dài tối đa của xâu kí tự trong pascal là

D. 28